Büyük ve küçük kıyamet alametleri nelerdir?


Google News

Yayınlama: 3 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde sıkça geçen kıyamet alametlerinin birçoğu gerçekleşti. Kıyametin kopacağını işaret eden alametlerin tümünü sizler için bir araya getirdik...

Sözlükte “alamet” anlamına gelen şerat kelimesinin çoğul hali olan  eşrat ile “zaman dilimi, belirlenmiş zaman” anlamına gelen sâat kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan eşrâtü’s-sâa  bildiğimiz ismiyle “kıyamet alametleri” anlamına geliyor.

Kur’an-ı Kerim’de farklı isimlerle bahsedilen kıyametin diğer adlarından biri  de “es-sâa”dır.

Kur’an-ı Kerim’de kıyametin kopma zamanı manasına gelen ve kırk yerde geçen sâat kelimesinin bulunduğu ayetlerde kıyametin zamanı geldiğinde mutlaka gerçekleşeceği belirtilmektedir.

Hadislerde de kıyamet alametleri eşrâtü’s-sâa ismiyle geçmektedir. Bu hadislerde yer alan bilgilere göre Hz. Peygamber 

kıyametin kopuş zamanını bilmediğini belirtmiş.

Fakat kıyamet kopmadan önce gerçekleşecek bazı olayların kıyametin habercisi olacağını bildirmiştir.

Kıyametin ne zaman kopacağını kimsenin bilememesiyle beraber kıyametin yaklaştığını işaret eden büyük ve küçük alametler vardır. İslam inancına göre dünyanın sonu kıyametle gelecektir.

İslamiyet'in kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de de kıyametin mutlaka kopacağı sık sık belirtilir.

Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) kıyametin ne zaman kopacağını kendisinin de bilmediğini fakat yaklaştığının habercisi olacak alametlerin gerçekleşeceğini hadislerinde bildirmiştir.

Bu alametlerin bazıları küçük bazıları büyük alametler olarak adlandırılır. Bu noktada pek çok kişi kıyamet alametleri nelerdir diye merak edebilir.

Sizde kıyametin habercisi olan küçük ve büyük alametlerin neler olduğunu öğrenmek isterseniz bu haberimizde konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Bu kıyamet alametlerinin içerisinde şimdiye kadar gerçekleşmiş olanlar da var, henüz yaşanmamış olanlarda...

Kıyamet alametleri önem seviyesine göre  büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Küçük kıyamet alametlerinde tüm dünyada kötülüklerin yayılacağı belirtiliyor.

Kıyametin büyük alametlerinde ise kıyamet kopmadan kısa bir zaman önce yaşanacak olaylar bulunuyor.

İşte küçük ve büyük kıyamet alametleri...


Peygamberliğin Sona Erişi

Peygamberlik Hz. Muhammed'le sona erdirilmiştir.

Hz. Muhammed'in sıfatlarından biri de 'Âhir Zaman Peygamberi'dir.

Kıyamet Alametleri - Ayın Yarılması

Ayın Yarılması

Ayın yarılması, kıyametin yaklaştığını bildirecek alametlerden biri.

"Saat yaklaştı, Ay yarıldı. Bir ayet-alâmet görseler yüz çeviriyorlar ve şöyle diyorlar:

'Sürüp giden bir büyüdür bu!.' Yalanladılar; kendi heves ve kuruntularına uydular.

Oysaki her iş ve oluş karara, ölçüye ve düzene bağlanmıştır.

Yemin olsun ki, onlara, haberlerden, içinde ihtar, sakındırma ve tehdit bulunanı gelmiştir.

Doruk noktaya çıkmış, isabeti tartışılmaz  bir hikmettir o. Ama uyarılar yarar sağlamıyor." (Kamer, 1-5)

Kıyamet Alametleri - Semanın Dumanla Kaplanması

Semanın Dumanla Kaplanması

Kıyametin yaklaştığını gösteren ayet-alâmetlerden biri de gökyüzünün, nefes almayı güçleştirici bir dumanla kaplanmasıdır. Bunu anlatan ayetler, Dühan suresi 9-16. ayetlerdir:

"İş onların sandığı gibi değil! Bir kuşku içinde oynayıp oyalanmaktalar.

 Artık sen, göğün açıkça izlenen bir duman getireceği günü gözle... 

İnsanları kuşatıp sarar. İnletici bir azaptır bu. 'Ey Rabbimiz! Kaldır  bizden bu azabı, biz gerçekten müminleriz.

''Nerede onlarda öğüt almak!"


Ayette bahsedilen dühan, gökyüzünde bulunan zehirli dumandır. Tüm insanlık bu dumandan aslında şu an bile şikayetçidir. Ozon tabakası ne yazık ki bu zehirli gazların artmasıyla delinmiştir.


Diğer kıyamet alametleri;

 • Cehaletin yaygınlaşması ve ilmin ortadan kalkması
 • İçkilerin yaygın hale gelmesi
 • Zinanın alenî hale gelmesi,
 • Köle kadının efendisini doğurması,
 • Çoban kimselerin zengin olarak bina yapmakta yarışması,
 • Servetin giderek çoğalması ve zekat verebilecek kimsenin bulunmaması,
 • Aynı dava için uğraşan iki büyük topluluğun birbirleriyle çatışması
 • Fitne kişilerin fazlalaşması ve adam öldürme olaylarının çoğalması,
 • Kadın nüfusunun elli erkeğe bir kadın düşecek şekilde çoğalması,
 • Müslümanların kıldan ayakkabı giyen, küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması,
 • İnsanların hayatlarından bıkarak ölülere gıpta etmesi,
 • Allah'ın elçisi olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı deccâlin türemesi,
 • Yeryüzünde Allah veya lâ ilâhe illallah diyen bir kimsenin kalmaması,
 • Gece ile gündüzün eşit hale gelmesi,
 • Ye'cûc ve Me'cûc Seddi'nin açılması,
 • (Suriye'de bulunan) Busrâ'daki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateşin Hicaz bölgesinden çıkması,
 • Depremlerin fazlalaşması,
 • Güneşin batıdan doğması, dâbbetü'l-arzın zuhur etmesi, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında kara parçalarının batması
 • Kur'an'ın önemi insanlar tarafından unutulacak,
 • Namaz kılınmayacak,
 • Emanete riayet edilmeyecek,
 • Faiz helâl sayılacak,
 • Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak,
 • Ebeveyne isyan edilip beyler hanımların emrine girecek,
 • Toplumlar geçmişlerine lânet okuyacak, akşam mümin olarak yatan kişi sabah kâfir olarak kalkacak, yöneticiler insanlara zulmedecek,
 • Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek,
 • Ticareti dürüst olmayan gruplar ve insanlar ele geçirecek,
 • Mescitler süslenmekle birlikte ibadete önem verilmeyecek,
 • Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek,
 • Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak ve erkekler kadınlara benzemeye çalışacak, açıklık yayılacak,
 • Hayâsızlık ve riyakarlık çoğalacak,
 • Cihad ve irşad faaliyetleri terkedilecek,
 • Sadece din dışı ilimler öğrenilecek,
 • Kader inkâr edilecek ve yıldız fallarına inanılacak,
 • Liderliğe elverişli kimseler azalacak,
 • Ani ölümler çoğalacak,
 • Cahiller, aynı zamanda dürüst olmayan zâhid ve sûfîler türeyecek,
 • Akrabalık bağları kesilecek,
 • Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek,
 • Yağmurlar ve yıldırımlar çoğalacak,
 • Kitapların sayısı artacak,
 • Madenler yok olacak.Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Benzer İçerikler
kıyamet kıyamet alametleri islam din müslüman