Rızık duasının okunuşu ve yazılışı nasıldır? Rızık duasının Arapça okunuşu ve Türkçe meali.


Google News

Yayınlama: 3 yıl önce

Son güncelleme: 3 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

Müslümanların evlerinde, iş yerlerinde bolluk ve bereketin artması için sık sık okuduğu rızık duaları olur. Bu haberimizde rızık dualarının en etkili olanlarını sizler için derledik.

Rızık duası, evinizin ve iş yerinizin bereketinin artması için okuyacak olduğunuz duadır. Sosyal platformlarda sıklıkla rızık duası araştırılır ve paylaşılır.

Bu haberimizde en etkili rızık dualarını sizlerle paylaşıyoruz. Rızık duasının Arapça yazılışı, Arapça okunuşu ve Türkçe meali bu haberimizde yer alıyor.

Rızık, bolluk ve bereket için okunacak birçok rızık duası günümüzde bilinir.

Rızık duasının Arapça okunuşunu ve Türkçe anlamını merak ediyorsanız detaylar haberimizde...


Rızık Duasının Arapça Okunuşu


Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es'elüke bismikel azîmil-a'zami.

Enterzukanî helâlen tayyiben.

Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu.

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba'iden karribhu.

Ve in kâne kâriben yessirhü.

Ve in kâne kalîlen kessirhü.

Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi.


Rızık Duasının Türkçe Anlamı


Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram.

Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.

Bana helâl rızık ver. Allah'ım, eğer rızkımız semada ise onu indir.

Eğer yerde ise onu çıkar.

Uzakta ise onu yaklaştır.

Yakın ise kolaylaştır.

Az ise çoğalt. 

Çok ise onu bereketlendir. 

Amin.


Türkçe Bereket Duası


Allah'ım! Bize helâl rızık nasip ederek bizi haramlardan koru! 

Lütfunla bizi senden başkasına muhtaç etme.

Ey kapıları açan Allah'ım! 

Bize en hayırlı kapıyı aç!

Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bize âfiyet ve hayırlı rızık ver.

Allah'ım: Eğer rızkımız semada ise onu indir.

Yerde ise onu çıkar.

Uzak ise onu yakınlaştır.

Yakın ise onu kolaylaştır.

Az ise onu çoğalt.

Çok ise bereketlendir.

Amin ve-l Hamdü lillahi Rabbil Alemin.


Bereket ( karınca) Duası Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan.

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. 

Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. 

Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.


Bereket (karınca) Duasının Türkçe Anlamı

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran'ı indiren Rabbim. 

Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. 

Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey Celal ve ikram sahibi! 

Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! 

Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri).Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Benzer İçerikler
rızık duası bereket duası rızık duası okunuşu dua islam din müslüman