Allah'ın isimleri ve Allah'ın 99 isminin anlamı nedir?


Google News

Yayınlama: 3 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

Esmaül-Hüsna'yı öğrenmek ve ezberlemek isteyenler için Allah'ın 99 ismini, anlamlarını ve faziletlerini sizler için bir araya getirdik.

Allah(c.c)'nin 99 tane birbirinden anlamlı ve faziletli isimleri mevcuttur. İslam'da Allah'ın 99 ismine Esmaül Hüsna adı verilir.

Esma kelimesi Arapçada isimin çoğul hali olarak kullanılır. Hüsna ise en güzel manasına gelmektedir.

Bu iki anlamı ve güzel kelimenin birleşimi olan Esmaü'l-Hüsna, Allah'ın 99 ismini ifade eder.

Bu 99 ismin birbirinden derin anlamı ve her birinin ayrı ayrı fazileti bulunur. Bu isimleri gün içerisinde zikretmek kişiye manevi huzur ve ferahlık verir.

Bu 99 ismin anlamı idrak edemeyeceğimiz kadar derindir. Allah'ın 99 ismini zikretmek maneviyatınıza huzur katmakla beraber içerisinde pek çok sırrı saklar.

Hadisler de sıkça bahsedilen Esmaü'l-Hüsna'nın sağlık açısından kişiye pek çok faydası bulunur.

Allah'ın isimleriyle zikir çeken kişilerin kalbine huzur ve sükunet dolar.

Allah'ı her bir isminde Allah'ın özellikleri bulunur. Bu isimlerin ne anlama geldiğinin bilinmesi gerektiği hem Kur'an'da hem de hadislerde sıkça belirtilir.

İmanını arttırmak ve kuvvetlendirmek isteyen kişinin sık sık Allah'ın isimlerini zikretmesi gerekir.

Allah'ın 99 ismini okuyan ve ezberleyen kişiye ahirette cennet müjdelenir.

İşte Allah(c.c)'nin birbirinden kıymetli 99 ismi ve bu isimlerin anlamları...


 Allah'ın (C.C) İsimleri ve Anlamları

1- Allah(C.C.)

Anlamı: Bütün eksikliklerden uzak, eşi benzeri olmayan, bütün isimleri kapsayan tek isim, tek ilah. İsimlerin sultanı.

2- Er-Rahmân

Anlamı: "Dünyadaki bütün yaratılmışlara merhamet eyleyen."

3- Er-Rahîm

Anlamı: "Ahirette, müminlere sonsuz ihsanda, lütufta ve ikramda bulunan."

4- El-Melik

Anlamı: "Kainatın sahibi, mülk ve saltanatı sürekli olan."

5- El-Kuddûs

Anlamı: "Her türlü eksiklikten ve yokluktan uzak olan."

6- Es-Selâm

Anlamı: "Her tehlikeden selamete ve hidayete çıkaran."

7- El-Mü'min

Anlamı: "Güven veren, koruyan."

8- El-Müheymin

Anlamı: "Her şeyi gören ve gözeten."

9- El-Azîz

Anlamı: "İzzet sahibi, her şeyin galibi."

10- El-Cebbâr

Anlamı: "Güç ve azamet sahibi."

11- El-Mütekebbir

Anlamı: "Büyüklükte eşi ve benzeri olmayan."

12- El-Hâlık

Anlamı: "Yaratan."

13- El-Bâri

Anlamı: "Her şeyi uyumlu ve kusursuz yaratan."

14- El-Musavvir

Anlamı: ''Varlıklara şekillerini veren."

15- El-Gaffâr

Anlamı: "Çok mağfiret eden."

16- El-Kahhâr

Anlamı: "Her şeye hakim ve galip olan."

17- El-Vehhâb

Anlamı: "Karşılıksız hibeler veren."

18- Er-Rezzâk

Anlamı: "Herkese rızık veren."

19- El-Fettâh

Anlamı: "Darlıktan kurtaran. "

20- El-Alîm

Anlamı: "Her şeyi en küçük detaylarını bilen."

21- El-Kâbıd

Anlamı: "Dilediğine darlık veren."

22- El-Bâsıt

Anlamı: "Dilediğine bolluk veren."

23- El-Hâfıd

Anlamı: "Dereceleri alçaltan"

24- Er-Râfi

Anlamı: "Şeref vererek yükselten."

25- El-Mu'ız

Anlamı: "Dilediğini aziz eden."

26- El-Müzil

Anlamı: "Dilediğini zillete düşüren."

27- Es-Semi

Anlamı: "Her şeyi işiten."

28- El-Basîr

Anlamı: "Her şeyi en iyi gören."

29- El-Hakem

Anlamı: "Mutlak hakim olan. Hikmetle hükmeden."

30- El-Adl

Anlamı: "Mutlak adil olan."

31- El-Latîf

Anlamı: "Bütün incelikleri bilen."

32- El-Habîr

Anlamı: "Her şeyden haberdar."

33- El-Halîm

Anlamı: "Cezada, acele etmeyen."

34- El-Azîm

Anlamı: "Çok yüce."

35- El-Gafûr

Anlamı: "Mağfireti bol."

36- Eş-Şekûr

Anlamı: "Çok sevap veren."

37- El-Aliyy

Anlamı: "Yüceler yücesi."

38- El-Kebîr

Anlamı: "Çok büyük olan."

39- El-Hafîz

Anlamı: "Her şeyi koruyan ve kollayan."

40- El-Mukît

Anlamı: "Her yaratılmışın rızkını veren."

41- El-Hasîb

Anlamı: "Kullarının hesabını gören."

42- El-Celîl

Anlamı: "Azamet sahibi olan."

43- El-Kerîm

Anlamı: "Çok ikram eden."

44- Er-Rakîb

Anlamı: "Her an gören ve gözetleyen."

45- El-Mucîb

Anlamı: "Duaları kabul eyleyen".

46- El-Vâsi

Anlamı: "İlmi ile her şeyi kuşatan."

47- El-Hakîm

Anlamı: "Her işi hikmetli."

48- El-Vedûd

Anlamı: "Kullarını seven, sevilmeye en layık olan."

49- El-Mecîd

Anlamı: "Övgüye layık olan."

50- El-Bâis

Anlamı: "Ölüleri dirilten."

51- Eş-Şehîd

Anlamı: "Her yerde her zaman hazır olan."

52- El-Hakk

Anlamı: "Var olan, hakkı gösteren."

53- El-Vekîl

Anlamı: "Kendisine tevekkül edenlerin her işini yoluna koyan."

54- El-Kaviyy

Anlamı: "Kudreti en üstün."

55- El-Metîn

Anlamı: "Çok güçlü."

56- El-Veliyy

Anlamı: "İnananların dostu."

57- El-Hamîd

Anlamı: "Hamd ve senaya layık olan."

58- El-Muhsî

Anlamı: "Tüm varlıkların sayısını bilen."

59- El-Mübdi

Anlamı: "Örneksiz yaratan."

60- El-Muîd

Anlamı: "Yeniden diriten."

61- El-Muhyî

Anlamı: "Can veren.”

62- El-Mümît

Anlamı: "Ölümü yaratan."

63- El-Hayy

Anlamı: "Sonsuz hayat sahibi."

64- El-Kayyûm

Anlamı: "Varlıkları diri tutan."

65- El-Vâcid

Anlamı: "İstediğini bulan."

66- El-Macîd

Anlamı: "Kadri ve şanı büyük."

67- El-Vâhid

Anlamı: "Fiillerinde, sıfatlarında ve zatında eşi benzeri olmayan."

68- Es-Samed

Anlamı: "Herkesin muhtaç olduğu."

69- El-Kâdir

Anlamı: "Dilediğini yapan."

70- El-Muktedir

Anlamı: "Dilediği gibi tasarruf eden."

71- El-Mukaddim

Anlamı: "Dilediğini yükselten."

72- El-Muahhir

Anlamı: "Dilediğini alçaltan."

73- El-Evvel

Anlamı: "Ezeli olan."

74- El-Âhir

Anlamı: "Ebedi olan."

75- El-Zâhir

Anlamı: "Varlığı açık olan. "

76- El-Bâtın

Anlamı: "Yüceliği gizli olan. "

77- El-Vâlî

Anlamı: "Kainatı idare eden."

78- El-Müteâlî

Anlamı: "Yüce olan."

79- El-Berr

Anlamı: "İyilik ve ihsanı bol."

80- Et-Tevvâb

Anlamı: "Günahları bağışlayan."

81- El-Müntekim

Anlamı: "İntikam alan."

82- El-Afüvv

Anlamı: "Affı bol olan."

83- Er-Raûf

Anlamı: "Çok merhametli."

84- Mâlik-ül Mülk

Anlamı: "Her varlığın sahibi."

85- Zül-Celâli vel ikrâm

Anlamı: "Celal, azamet sahibi."

86- El-Muksit

Anlamı: "Her işi birbirine denk yapan."

87- El-Câmi

Anlamı: "Mahşerde bir araya toplayan."

88- El-Ganiyy

Anlamı: "İhtiyacı olmayan."

89- El-Mugnî

Anlamı: "Müstağni kılan."

90- El-Mâni

Anlamı: "Dilemediği şeyi engelleyen."

91- Ed-Dârr

Anlamı: "Zarar verenleri yaratan."

92- En-Nâfi

Anlamı: "Fayda verenleri yaratan."

93- En-Nûr

Anlamı: "Alemleri nurlandıran."

94- El-Hâdî

Anlamı: "Hidayet veren."

95- El-Bedî

Anlamı: "Eşsiz yaratan."

96- El-Bâkî

Anlamı: Ebedi olan."

97- El-Vâris

Anlamı: "Her şeyin asıl sahibi olan."

98- Er-Reşîd

Anlamı: "Doğru yolu gösteren. "

99- Es-Sabûr

Anlamı: "Cezada acele etmeyen."


Allah'ın hangi isimleri neye iyi gelir?

1. Sağlıklı bir hayat için: El-Vasi

2. Sinir sorunu için: El Muğni

3. Kulak sorunu için: Es Semi

4. Burun sorunu için: Latif- Ğani-Rahim

5. Gözler için: El Muteal 

6. Kalp için: Er Rezzak

7. Akciğer için: Er Razık


Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Benzer İçerikler
Allah esmaül hüsna Allah'ın isimleri islam müslüman din