Yatay geçiş nedir, yatay geçiş nasıl yapılır?


Google News

Yayınlama: 3 yıl önce

Son güncelleme: 3 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

Üniversite öğrencilerinin yatay geçiş hakkı bulunmaktadır. Fakat pek çok kişi yatay geçiş hakkında eksik bilgiye sahiptir. Yatay geçiş hakkında tüm merak edilenleri bu haberimizde bulabilirsiniz.

Yatay geçiş, üniversitede eğitim gören birçok öğrencinin sık sık duyduğu ve karşılaştığı terimlerden biridir.

Her ne kadar yatay geçiş üniversiteler kapsamında kullanılan bir terim olsa da üniversite öğrencilerinin birçoğu bu terimin ne anlama gediğini ve yatay geçişin ne işe yaradığını bilmiyor.

Düzenlemelerde belirlenen tarihlerde ve dönemlerde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, aynı bölümün olduğu farklı bir üniversiteye geçiş imkanı tanıyan Yatay Geçiş sürecinin nasıl işlediği öğrenciler kadar bu tarz konularla karşılaşan bireylerin de ilgisini çekiyor.

Eğitim aldığı üniversiteden memnun olmayan öğrenciler farklı bir üniversiteye yatay geçiş hakkını kullanarak geçebiliyor.

Üniversitesini değiştirip farklı bir üniversiteye geçmek isteyen öğrencilerin yatay geçiş şartlarını ve mevzuatlarını bilmesi gerekiyor.

Peki yatay geçiş nedir ve yatay geçiş nasıl yapılır? Tüm detaylarıyla bu haberimizde açıkladık...

Yatay geçiş, üniversite sınavı puanına göre bir bölüme kayıt olduktan sonra, aynı ya da farklı bir bölüme veya farklı bir üniversitedeki bir bölüme geçmek isteyen öğrencilere belli şartlar ve düzenlemeler dahilinde geçiş imkanı sağlayan bir  uygulamadır.

Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin bu konuyu detaylı olarak araştırması gerekiyor.

Yatay geçiş için hakkından yararlanabilmek için ilk şart yüksek not ortalamanızın olmasıdır. 

İstenen en düşük not ortalamasını her üniversite kendi şartlarına göre belirler ve çoğunlukla her bölüm için en düşük not ortalaması 4.00 üzerinden 2.50 ile 3.50 arasında seyreder.

Öğrenciler en erken 1. öğretim yılını bitirdiklerinde yatay geçiş hakkından yararlanabilmek adına başvuruda bulunabilir.

Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci okuduğu bölümün ilk yılını hazırlık olarak tamamladıysa bu yatay geçişi hakkı doğurmaz.

Yüksek Öğrenim Kurulu'nda yer alan yatay geçiş düzenlemesine göre hazırlık yılı yatay geçiş için mecburi olan ilk yıl şartını sağlamaz.

Öğrencinin hazırlıktan sonraki 1.sınıf yılını tamamlaması gerekiyor.


Yatay Geçiş Nedir?

Öğrencilerin, kayıt olduğu senedeki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının  merkezi yerleştirme puanına denk ya da üstü olmak şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçişi, yatay geçiş olarak isimlendirilir.

Yatay geçişler YÖK'ün"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Kayıt dondurmuş olan öğrenciler yatay geçiş hakkını kaybetmez. Bununla beraber daha önce disiplin cezası almış öğrenciler yatay geçiş hakkından yararlanamaz.

Bir öğrenci iki kez yatay geçiş başvurusu yapabilir.

Üniversitenin onayı olduğu sürece, bir kez reddedilen bir öğrenci bir sonraki yarıyılda da yeniden yatay geçiş başvurusu yapabilir. 

Bu kararlar tamamıyla her üniversitenin insiyatifine bırakılmıştır. Normal şartlarda ikinci başvuru, 2. öğretim yılı sonunda yapılabilir.


Yüksek Öğrenim Şartlarına Göre Yatay Geçiş Nasıl Yapılır?

1-) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan  kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2-) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

3-) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. 

4-) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.

5-) Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde ilan edilir.

6-) Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.

7-) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlararası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler. İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Önlisans diploma programları için ikinci yarıyılda açılması istenen ilave yatay geçiş kontenjanları ise ilgili kurul tarafından belirlenerek, en geç Aralık ayının otuz birinci günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

8-) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

9-) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunurlar.

10-) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir ve not ortalamasına eklenir.


Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Benzer İçerikler
yatay geçiş yök ösym nasıl yapılır