Dama sözlük anlamı nedir? Dama ne demek?


Google News

Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Dama kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Dama hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Dama

Kökeni: "İtalyanca dama" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Gürültüsüz oyun isterseniz gelin damaya."

"Mehmet Akif Ersoy"

İçinde Dama geçen birleşik ve kökteş kelimeler: dama tahtası, dama taşı


Dama eş anlamlısı

Dama hakkında eş anlamlı kelimeler

Dama eş anlamlısı

dama kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Dama zıt anlamlısı

Dama hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Dama zıt anlamlısı

Dama kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Dama ile ilgili 3 örnek cümle

"Dama" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Dama" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. İş evin içine gelince dama dedik, para bekliyoruz

2. Paramız dama demek üzereydi

3. İş uzadı ama çok şükür bugün dama dedik, teslim ediyoruz


Diğer dillerde Dama

İngilizce: King

Spanish: Rey

German: Dame

French: Roi

Italian: Re


Dama ile ilgili atasözleri

Dama ile ilgili atasözleri

Aşağıda Dama hakkında ve içinde Dama kelimesi geçen, Dama ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: adam adama (gene, her zaman) gerek olur

Anlamı: insanların birbirlerine her zaman gereksinimleri olur.

Atasözü: adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil

Anlamı: konuğumuzdan veya yanımıza bir iş için gelen kimseden yüksünmemeliyiz çünkü onlar yanımızda sürekli olarak kalmazlar.

Atasözü: adamak kolay, ödemek zordur

Anlamı: söz vermek kolaydır ancak o sözü yerine getirmek zordur.

Atasözü: adamakla mal tükenmez

Anlamı: yardım sözle değil, gerçekten fedakârlık yapılarak gerçekleştirilir.

Atasözü: ağaca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür

Anlamı: insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.

Atasözü: akacak kan damarda durmaz

Anlamı: kişi, alın yazısında olanla kesinlikle karşılaşır.

Atasözü: akıl adama sermayedir

Anlamı: bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır.

Atasözü: akıl kişiye (adama) sermayedir

Anlamı: bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır.

Atasözü: bir adama kırk gün (deli dersen deli, akıllı dersen akıllı olur) ne dersen o olur

Anlamı: sürekli telkinlerle bir kişinin bilinç altına birtakım inançlar, duygular yerleştirilebilir.

Atasözü: devlet adama ayağıyla gelmez

Anlamı: zenginlik ve talih kişiyi kendiliğinden gelip bulmaz, çalışıp çabalamakla elde edilir.

Atasözü: eşeği dama çıkaran yine kendi indirir

Anlamı: yanlış yapan kimse, yanlışı yine kendisi düzeltir.

Atasözü: her damardan kan alınmaz

Anlamı: herkesten yardım istenmez, istense de alınamaz.

Atasözü: insan çeşit çeşit, yer damar damar

Anlamı: toprağın her kesimi ayrı ayrı nitelikler taşıdığı gibi insanlar da birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler.

Atasözü: mal adama hem dost, hem düşmandır

Anlamı: malın insana yararı olduğu gibi zararı da vardır.

Atasözü: rüzgâr esemeyince yaprak oynamaz (dal kımıldamaz)

Anlamı: her durumu meydana getiren bir etken vardır.


Dama ile ilgili deyimler

Dama ile ilgili deyimler

Aşağıda Dama hakkında ve içinde Dama kelimesi geçen, Dama ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: adak adamak

Anlamı: bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kurban kesip yoksullara dağıtmak veya kutsal olduğuna inanılan bir güce niyette bulunmak: 'Sen bana niye söylemedin? Sadaka verirdik, adak adardık.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: adama benzemek (dönmek)

Anlamı: 1) giyim kuşamıyla, davranışlarıyla insana yakışır bir biçim almak: 'Bak gördün mü, isteyince adama dönüyorsun.' -E. Işınsu. 2) beğenilir duruma gelmek: Şimdiki belediye başkanı sayesinde şehir adama benzedi.

Deyim: alın damarı çatlamış

Anlamı: ar damarı çatlamış.

Deyim: ar damarı çatlamış

Anlamı: utanç duyulacak şeyleri sıkılmadan yapan, utanmaz.

Deyim: (birine, bir şeye) kendini adamak

Anlamı: kendini vermek: 'Kendini bir ülkeye adayacak her kişi, bir kere bu yoldan geçmeli.' -N. Meriç.

Deyim: (birinin) can damarına basmak

Anlamı: bir işin en önemli yönü üzerinde durmak.

Deyim: (birinin) damarını bulmak

Anlamı: hoşlanabileceği biçimde davranıp uysallığını sağlamak.

Deyim: can damarından yakalamak

Anlamı: 1) konuya en önemli yerinden yaklaşmak; 2) birinin en zayıf noktasından yararlanmak.

Deyim: cin damarına basmak

Anlamı: kişiyi çok sinirlendirecek söz söylemek, çileden çıkarmak: 'İnadıma iş yapmasın, dokunmayım hatırına. Cin damarıma niye basıyor?' -O. Kemal.

Deyim: dama çıkmak

Anlamı: cinsel istekleri artmak.

Deyim: dama demek

Anlamı: 1) gücü kalmayarak bir işi daha ileri götüremeyecek duruma gelmek: 'Konya'ya döndüğüm vakit benim motor, dama Erol Efendi, dedi. Kıtipiyoz bir tamirhaneye verdim.' -A. Gündüz. 2) tükenmek: 'Konyak şişesi dama dedi.' -H. R. Gürpınar.

Deyim: dama taşı gibi oynatmak

Anlamı: birini sık sık bir yerden bir yere göndermek veya atamak.

Deyim: damardan girmek

Anlamı: argo karşısındaki kişiyi en fazla etkileyebilecek noktadan konuya girmek.

Deyim: damarı (damarları) kabarmak

Anlamı: bir huy veya duygu güçlü bir biçimde ortaya çıkmak: 'Birden nasihat damarlarının kabardığını duydu.' -Ö. Seyfettin.

Deyim: damarı kurusun!

Anlamı: birinin huysuzluğuna öfkelenildiğinde söylenen bir ilenme sözü.

Deyim: damarı tutmak

Anlamı: kötü huyu, aksiliği depreşmek, inatlaşmak: 'Tutarsa onun bir damarı, yıkar adamın başına çadırı.' -O. C. Kaygılı.

Deyim: damarına basmak

Anlamı: birini, duyarlı olduğu bir konuda kızdırmak: 'Ne olur biraz uslu otursanız, şu adamların da damarına basmasanız, olmaz mı?' -H. Topuz.

Deyim: damarına çekmek

Anlamı: soyunun özelliklerini taşımak.

Deyim: damarına (damarlarına) işlemek

Anlamı: kötü bir huy, vazgeçilmez bir biçimde yerleşmek.

Deyim: damarına girmek

Anlamı: birinin hoşlanacağı şeyler yaparak kendisini ona sevdirmek.


Yorumlar

Yorum Yap

Dama D ile başlayan kelimeler Da ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler