çok kısaca kelime anlamı ne demek?


Google News

Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

çok kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, çok hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: çok

Anlamlar:

1. Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Bana matematik çok kolay geldi."

"Falih Rıfkı Atay"

2. Aşırı bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü: Zarf

Örnek: "Biz çocuklar evimizi çok beğendik."

"Ayla Kutlu"

İçinde çok geçen birleşik ve kökteş kelimeler: çok anlamlı, çok ayaklılar, çokbilmiş, çok çok, çok düzlemli, çok eşli, çok fazlı, çok geçmeden, çokgen, çok gizli, çok gözeli, çok hücreli, çok karılı, çok katlı otopark, çok kısa dalga, çok kocalılık, çok ortaklı, çok partili, çoksatar, çok sesli, çok sözlü, çok şiddetli fırtına, çok tanrıcı, çok tanrılı, çok taraflı, çok terimli, çok uluslu, çok yanlı, çok yıllık, çok yönlü, çok yüzlü, az çok, birçok, pek çok, birçoğu


çok eş anlamlısı

çok hakkında eş anlamlı kelimeler

çok eş anlamlısı

çok kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Fazla


çok zıt anlamlısı

çok hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

çok zıt anlamlısı

çok kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : az, biraz, cüzi


çok ile ilgili 11 örnek cümle

"çok" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "çok" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Yapılacak daha pek çok iş var

2. Paranın çoğunu harcadım

3. Artık çok çalışmak gerekiyor

4. Aldığım çimento çok geldi

5. Bu dertler çok geldi

6. Bu yardımı ona çok görmek gerekmez

7. Bu davranışı ona çok görmekten kendimi alamıyorum

8. Olayın çok yanlı olduğu söyleniyor

9. Olay çok yönlü araştırılıyor

10. Yalnız siyasacı değil, çok yanlıydı, bilime, sanata da yakındı

11. Sözleri çarpıcıydı


Diğer dillerde çok

İngilizce: Many

Spanish: Muchos

German: Lot

French: Beaucoup

Italian: Molto


çok ile ilgili atasözleri

çok ile ilgili atasözleri

Aşağıda çok hakkında ve içinde çok kelimesi geçen, çok ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: abdalın yağı çok olursa gâh borusuna çalar, gâh gerisine

Anlamı: varlıklı ama akılsız ve hesapsız kişi malını gereksiz yerlere harcar, telef eder.

Atasözü: al elmaya taş atan çok olur

Anlamı: değerli kimselere sataşan çok olur.

Atasözü: araba devrilince (kırıldıktan sonra, kırılınca) yol gösteren çok olur

Anlamı: iş işten geçtikten sonra verilen öğüdün değeri yoktur.

Atasözü: az ateş çok odunu yakar

Anlamı: az sayıda kötü insan, çok sayıda iyi insanın başını belaya sokabilir.

Atasözü: az el aş kotarır, çok el iş kotarır

Anlamı: yemek az kişiyle onun dışında kalan işler ise çok kişiyle daha çabuk yapılır.

Atasözü: az eli aşta gör, çok eli işte gör

Anlamı: yemek az kişiyle onun dışında kalan işler ise çok kişiyle daha çabuk yapılır.

Atasözü: az söyle çok dinle

Anlamı: kişinin gereksiz konuşmaktansa az konuşması ve konuşulanları dinlemesi daha iyidir.

Atasözü: az tamah çok ziyan getirir

Anlamı: hırslı ve pinti insan her zaman zararlı çıkar.

Atasözü: az veren candan, çok veren maldan

Anlamı: varlıklı olmayan kimsenin yardım veya armağan olarak az şey vermesi büyük fedakârlıktır, varlıklı kimsenin vereceği armağan ve yardımlar fedakârlık sayılmaz.

Atasözü: az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur

Anlamı: kişi iyi uyuyabilmek için pek az da yememeli, pek çok da.

Atasözü: bey ardından çomak çalan çok olur

Anlamı: güçlü bir kişi ile yüz yüze bulunduklarında ağızlarını açamayanlar, o gittikten sonra aleyhinde atıp tutarlar.

Atasözü: bin dost az, bir düşman çok

Anlamı: dostun ne denli çok olursa olsun onlardan zarar gelmez ama bir tek düşmanın olsa hep zarar görme tehlikesi içerisinde yaşarsın.

Atasözü: bu abdestle daha çok namaz kılınır

Anlamı: bir tutum veya davranışın etkisi sürekli olur.

Atasözü: cemaat ne kadar çok olsa imam gene bildiğini okur

Anlamı: bir yetkili kimse, çevresindekilerin düşüncesi ne olursa olsun kendi istediğini yapmaya çalışır.

Atasözü: çobanın yağı çok olursa çarığına sürer

Anlamı: varlıklı ama akılsız ve hesapsız kişi malını gereksiz yerlere harcar, telef eder.

Atasözü: çok bilen (söyleyen) çok yanılır

Anlamı: çok bildiği için kendine güvenen kişi, bilmediği şeylere de karışır ve bunlarda yanılır.

Atasözü: çok el ya yağmaya ya yolmaya

Anlamı: çok kimsenin katılmasıyla yağma ve yolmadan başka bir iş başarılamaz.

Atasözü: çok gezen çok bilir

Anlamı: çok gezen, çok yer gören çok şey öğrenir; çok yaşayan, çok okuyan onun bildiklerini bilemez.

Atasözü: çok gezen tavuk ayağında pislik getirir

Anlamı: gezip dolaştığı yerlerde kötü şeyler de bulunan kimse, kötü alışkanlıklar ve zararlı bilgiler elde ederek yerine döner.

Atasözü: çok havlayan köpek ısırmaz

Anlamı: karşısındakini bağırıp çağırmakla korkutmaya çalışan kimse eylemli bir saldırıda bulunmaz.


çok ile ilgili deyimler

çok ile ilgili deyimler

Aşağıda çok hakkında ve içinde çok kelimesi geçen, çok ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: adam olana çok bile

Anlamı: layık olmadığı, hak etmediği hâlde kişinin beklentisi daha fazla olduğu durumlarda kullanılan bir söz.

Deyim: allahı çok, insanı az bir yer

Anlamı: pek ıssız ve kuytu bir yer.

Deyim: arpası çok gelmek

Anlamı: coşmak, azmak, kudurmak.

Deyim: (bir şey) çok gelmek

Anlamı: 1) gereğinden fazla olmak: 'Mahkeme masrafı çok geldiği için bu isteklerini gerçekleştiremediler.' -Ü. Dökmen. 2) çekilmez ve katlanılmaz olmak.

Deyim: (bir şeyi birine) çok görmek

Anlamı: yadırgamak: 'Mehmetçiğimiz ayrıca anıtlara layıktır. Onun köylere kadar anıtlaştırılmasını çok görmem.' -P. Safa.

Deyim: (biri) çok olmak

Anlamı: haddini aşarak karşısındakini usandırmak.

Deyim: (birinin) pirinci (çok) su kaldırmamak (götürmemek)

Anlamı: alıngan, çabuk darılır olmak, şakadan anlamamak.

Deyim: çok baharın otunu yemek

Anlamı: hayatı dolu dolu yaşamış olmak.

Deyim: çok şey!

Anlamı: şaşma anlatan bir söz.

Deyim: çokbilmişlik taslamak

Anlamı: kendini çokbilmiş gibi göstermek: 'Zekâ gösterisine yeltenmemiş, çokbilmişlik taslamamıştı.' -K. Tahir.

Deyim: kraldan çok kralcı olmak

Anlamı: birinin davasını ondan çok savunur olmak.


Yorumlar

Yorum Yap

çok ç ile başlayan kelimeler ço ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler