çeki ne demek? çeki TDK anlamı nedir?


Google News

Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

çeki kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, çeki hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: çeki

Anlamlar:

1. Tartı

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan, 225,978 kilogram olan ağırlık ölçü birimi

3. Üzüntü, sıkıntı

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

4. Kadınların başlarına bağladıkları örtü

Özelliği / Tipi / Türü: Halk ağzında

Örnek: "Başı ağrıdığı zamanlar bağladığı beyaz çekiyi çözüp var gücüyle yeniden düğümledi."

"Mustafa İlhan"


çeki eş anlamlısı

çeki hakkında eş anlamlı kelimeler

çeki eş anlamlısı

çeki kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : sıkıntı, üzüntü, tartı


çeki zıt anlamlısı

çeki hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

çeki zıt anlamlısı

çeki kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


çeki ile ilgili 2 örnek cümle

"çeki" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "çeki" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Oduncudan üç çeki odun, beş çeki kömür aldım

2. Bizim oğlan çekiye gelmez


Diğer dillerde çeki

İngilizce: Packing

Spanish: Embalaje

German: Scheck

French: Emballage

Italian: Imballaggio


çeki ile ilgili atasözleri

çeki ile ilgili atasözleri

Aşağıda çeki hakkında ve içinde çeki kelimesi geçen, çeki ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: başa gelen çekilir

Anlamı: çaresiz durumlara düşüldüğünde insan kendini üzüntüye kaptırmayıp bu durumlara sabır göstermelidir.

Atasözü: bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, sonunda yakalanırsın çekirge (üçüncüsünde avucuma düşersin çekirge)

Anlamı: birkaç kez saklanabilen bir suç günün birinde ortaya çıkarak yapanı kötü bir duruma düşürür, suçlu cezasız kalmaz.

Atasözü: can çekişmektense ölmek yeğdir

Anlamı: bir işte çeşitli sıkıntı ve üzüntülerle karşılaşıp olağanüstü gayret harcamaktansa o işten vazgeçmek daha iyidir.

Atasözü: çekişilmeyince pekişilmez

Anlamı: düşünceler karşılıklı tartışılmadan sağlam bir anlaşma ve uzlaşma ortaya çıkmaz.

Atasözü: mürüvvetsiz adam, suyu çekilmiş değirmene benzer

Anlamı: cömert olmayan, iyilik yapmaktan hoşlanmayan biri, içinde yaşadığı toplum için bir değer taşımaz.

Atasözü: ulularla urgan çekişme

Anlamı: senden daha güçlü ve bilgili olanlarla iyi geçin, zıtlaşma yenilirsin.

Atasözü: ustanın çekici bin altın

Anlamı: alanında uzman olan bir kişi, bir sorunu kolayca çözümleyebilme becerisi gösteriyorsa bu, aynı işe yıllarca verilmiş emeklerin karşılığı olarak değerlendirilmelidir.


çeki ile ilgili deyimler

çeki ile ilgili deyimler

Aşağıda çeki hakkında ve içinde çeki kelimesi geçen, çeki ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: aradan çekilmek

Anlamı: 1) ara bulucu olmaktan vazgeçmek; 2) herhangi bir iş yapılırken işi başkalarına bırakmak, ilişiğini kesmek.

Deyim: bir çekirdek geri kalmamak

Anlamı: bütünüyle denk olmak.

Deyim: bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğnemek

Anlamı: verimi az, zahmeti çok olan bir işle çok uğraşmak.

Deyim: bir köşeye çekilmek

Anlamı: hiçbir işe karışmayarak yaşamak: 'Bir köşeye çekilip ölümü beklemek.' -Ö. Seyfettin.

Deyim: (birine, bir şeye) çekidüzen vermek

Anlamı: 1) düzgün duruma getirmek, düzeltmek: 'Bir iki yutkunup sesine çekidüzen verdikten sonra şu ninniyi tutturdu.' -O. C. Kaygılı. 2) belirlenen ölçülere uydurmak.

Deyim: (birini) çamurdan çekip çıkarmak

Anlamı: birini kötü veya onurunu tehlikeye düşüren bir durumdan kurtarmak.

Deyim: can çekişmek

Anlamı: 1) ölmek üzere bulunmak: 'Bir uzun can çekişme bunun her anı bence / İçimi sızlatan şey ölüm değil işkence' -F. N. Çamlıbel. 2) sona ermek, tükenmek, bitmek: 'Yazdığım satırlara bakarsanız manevi varlığımın can çekiştiğini görürsünüz.' -H. E. Adıvar.

Deyim: canı çekilmek

Anlamı: 1) vücudun herhangi bir organının canlılığı azalır gibi olmak; 2) içi ezilmek.

Deyim: çeki taşı gibi

Anlamı: ağır ve kımıldamaz.

Deyim: çekince koymak

Anlamı: bir karara katılmadığını belirtmek.

Deyim: çekip almak

Anlamı: uzaklaştırmak, uğraşısına son vermek, koparmak: 'Beni tiyatrodan çekip alırken alıştığım yaşayışın giderlerini karşılayıp karşılayamayacağını sonradan anladım.' -N. Cumalı.

Deyim: çekip çevirmek

Anlamı: hâle yola koymak, yönetmek: 'Zavallı madam, o sakat hâliyle nasıl çekip çevirsin bu eski binayı?' -A. Dino.

Deyim: çekip gitmek

Anlamı: bırakıp gitmek, ayrılmak, savuşmak: 'Sırf bu parayı ödeyemiyorum diye çekip gitmesini bağışlamıyordu.' -T. Buğra.

Deyim: çekip vurmak

Anlamı: bir anda karar verip silahla öldürmek: 'Eğer üstümde tabanca olsa bir iki demez çekip vururdum.' -O. Kemal.

Deyim: çekiver kuyruğunu

Anlamı: argo 'artık ondan hayır bekleme' anlamında kullanılan bir söz: 'Bir defa rakı adamın beynine vurdu mu çekiver kuyruğunu.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: çekiye gelmek

Anlamı: düzene uymak.

Deyim: çekiye gelmez

Anlamı: ölçüsüz derecede çok veya büyük.

Deyim: dili ensesinden çekilsin!

Anlamı: bıktıracak kadar çok konuşan veya kötü sözler söyleyenler için kullanılan bir ilenme sözü.

Deyim: el ayak çekilmek

Anlamı: ortalıkta hiç kimse kalmamak, ıssızlaşıp sessizleşmek: 'Yollar ıssızdı, el ayak çekilmişti, sokaklarda yolu şaşırdım.' -Halikarnas Balıkçısı.

Deyim: fil dişi kuleye çekilmek

Anlamı: herkesi küçümseyip kendisine özgü dünyasına çekilmek: 'Çöküşün ve çöküşten kaçışın, fil dişi kuleye çekilişin yarattığı isyanlar kitaplaşmamıştır.' -S. İleri.


Yorumlar

Yorum Yap

çeki ç ile başlayan kelimeler çe ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler