Basın ne demek?


Google News

Yayınlama: 1 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

Basın kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Basın hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Basın nedir?

Basın, haber alma ve yayma işlemlerini içeren gazeteler, dergiler, televizyon ve radyo programları gibi medya aracılığıyla bilgi edinmeyi sağlayan kavramı ifade eder. Basın, vatandaşların herhangi bir konuda bilgi edinmesi ve gündem hakkında fikir sahibi olmasına yardımcı olur. Basın, siyasal ve toplumsal olaylar, ekonomik durum, kültür ve sanat hakkında haberler verir. Basın, insanların haberleşmesini sağlayan en önemli araçlardan biridir.

Kelime: Basın

Anlamlar:

1. Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Bütün bildiklerimizden öteye İstanbul basını bize ne öğretebilirdi?"

"Yakup Kadri Karaosmanoğlu "

2. Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü

Örnek: "Arkasında birileri var gibi, basından birileri sanırım, sürekli fiştekliyorlar herifi."

"Tahsin Yücel"

İçinde Basın geçen birleşik ve kökteş kelimeler: basın ataşesi, basın bildirisi, basın danışmanı, basın dünyası, basın kartı, basın özeti, basın özgürlüğü, basın toplantısı, basın yasağı, besleme basın, boyalı basın, renkli basın


Basın eş anlamlısı

Basın hakkında eş anlamlı kelimeler

Basın eş anlamlısı

basın kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : matbuat


Basın ile ilgili 1 örnek cümle

"Basın" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Basın" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Bugün basının güçlükleri olduğu bir gerçek


Diğer dillerde Basın

İngilizce: Press

Spanish: Pulsar

German: Presse

French: Appuyer

Italian: PremereBasın ile ilgili atasözleri

Aşağıda Basın hakkında ve içinde Basın kelimesi geçen, Basın ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır

Anlamı: ileride gereksinim duyacağı şeyleri zamanında hazırlamayan kişi, hazırlık yapan diğer insanlardan yardım bekler.

Atasözü: babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır

Anlamı: miras yoluyla mal edinen kimse, onun için ne denli çabalar gösterilip sıkıntı çekildiğini bilemez.

Atasözü: kimin arabasına binerse onun türküsünü çağırır

Anlamı: çıkar sağladığı kimsenin hoşuna gidecek biçimde davranan dönek ve dalkavuk kimseler için kullanılan bir söz.

Atasözü: zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır

Anlamı: zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.

Atasözü: zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt ovada yolunu şaşırır

Anlamı: zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.


Basın ile ilgili deyimler

Basın ile ilgili deyimler

Aşağıda Basın hakkında ve içinde Basın kelimesi geçen, Basın ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: arabasını düze çıkarmak

Anlamı: karşılaştığı güçlükleri yenip işini kolay yürür duruma getirmek.

Deyim: babasının (babalarının) çiftliği

Anlamı: bir malı veya kuruluşu yalnızca kendi çıkarlarına araç yapanlar için kullanılan bir söz.

Deyim: babasının hayrına

Anlamı: hiçbir çıkar gözetmeksizin: Herkes babasının hayrına çalışmıyor ya!

Deyim: babasının kızı

Anlamı: her yönüyle babasına benzeyen kız çocuğu.

Deyim: babasının oğlu

Anlamı: her yönüyle babasına benzeyen erkek çocuğu.

Deyim: (biri ötekinin) babasına rahmet okumak

Anlamı: hakkında iyilik düşünmemek.

Deyim: hık demiş (anasının veya babasının) burnundan düşmüş

Anlamı: 'her durumuyla birine çok benziyor' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: kabasını almak

Anlamı: 1) biçim verilecek bir maddenin gereksiz yerlerini gidermek; 2) bir yeri veya bir şeyi gelişigüzel, üstünkörü temizlemek.


Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Basın B ile başlayan kelimeler Ba ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler