Bas ne demek? Anlamı nedir?


Yayınlama: 2 hafta önce

Okuma süresi: 3 dakika

Bas kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Bas hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...


Bas ne demek?

Kelime: Bas

Kökeni: "Fransızca basse" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. En kalın erkek sesi

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Müzik

2. Sesi böyle olan sanatçı

3. En kalın sesli orkestra çalgısı

İçinde Bas geçen birleşik ve kökteş kelimeler: basbariton, basgitar, basklarnet


Bas ve baş ile ilgili 56 örnek cümle

"Bas" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Bas" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Çocuğun başına vurmayın

2. Buranın başı kim?

3. Sözün başında gerçeği belirttik

4. İşin başı, paradır

5. Ormanda başı göklerde ağaçlar vardı

6. Havuzun başında oturduk

7. Topluiğne başı kadar bir gözü vardı

8. Köprünün başına gelince durduruldular

9. Bir baş soğanla iki lokma ekmek yedi

10. Her kötülüğün başı yalandır

11. Bu pehlivan başa güreşecek

12. Aile başına iki çadır düştü

13. Bu işin baş adamı odur

14. Dükkân hep baş aşağı gitmekteydi

15. Bu nasıl baş bağlamak, her gün bir yana düşer?

16. Buğdaylar baş bağlamak üzereler

17. İki devlet adamı baş başa görüştüler

18. Sevdiğiyle baş başa yürümüştü

19. Güzelliği baş döndürücüydü

20. Arabayı baş döndürücü bir biçimde kullanıyordu

21. Kadının baş döndürücü kokuları sevdiğini biliyordu

22. Yaşlı adam, önüne gelene baş kesip durmuştu

23. Niceleri bu yolda baş vermiştir

24. Partide başa geçenler, yeteneksizdi

25. Ülkede, terör sorunu başa geçti, ötekilere sıra gelmiyor

26. Kalk gidelim, yoksa başımız derde girecek

27. Henüz iyi değildi, ara sıra başı dönmekteydi

28. Bütün gün koşturdum, vallahi başım döndü artık

29. Selimiye’ye baktıkça insanın başı döner

30. Yaylada, başı dumanlı dağlara bakıp dururduk

31. Biraz başı dumanlıydı, o yüzden neşeliydi

32. Bugünlerde onun başı dumanlı, kusuruna bakılmaz

33. Bizi kandırınca başı göğe erdi galiba

34. Pek başı yukarda biri, az görüşüyoruz

35. Dağda kızın başına çökmüşler

36. Kusura bakma, senin de başına dert açmış oldum

37. Balkonunun demirlerini boyayacaktım, iyice başıma dert açtım, iki gün sürdü

38. Şu işi bitirelim, adam başımıza ekşir şimdi

39. Dediğin doğru değilse başına ekşirim ha!

40. Kadın, yazmasını başına geçirip sokağa fırladı

41. Kadın, çantasını adamın başına geçirdi

42. Dükkânın başına babası geçince işler düzeldi

43. Sürücü, direksiyonun başına geçti, arabayı çalıştırdı

44. Soba başıma vurdu galiba, pencereyi aç

45. İşi başımdan atmak için neler çektim

46. Adamı başımdan atmak için, yüz vermez oldum

47. Sabaha değin hastamızın başını bekledik

48. Evde, temizlikçinin başını beklemek gerekiyor, yoksa üstünkörü yapıyor

49. Oğlanın başını belaya sokmak istemiyoruz

50. Elimle başımı belaya soktum

51. Padişah, asilerin başını istemişti

52. İşçiler, şefin başını istemiş, muratlarına ermişti

53. Dükkân bu ay ancak başını kurtardı

54. İyi etmedi, başını yaktı

55. Olay, bakanın başını yedi

56. Hep böyle baştan kara gitmek iyi değildir


Diğer dillerde Bas

İngilizce: Bass

Spanish: Lubina

German: Bass

French: Basse

Italian: Bass



Bas ile ilgili atasözleri

Aşağıda Bas hakkında ve içinde Bas kelimesi geçen, Bas ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ağır basar yeğni kalkar

Anlamı: ağırbaşlı olan, herkesten saygı görür, ağırbaşlı olmayana ise kimse değer vermez.

Atasözü: ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez)

Anlamı: annenin acı sözü çocuğuna ağır gelmez.

Atasözü: ayağının bastığı yerde ot bitmez

Anlamı: uğradığı yere bereketsizlik, uğursuzluk getirir.

Atasözü: azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır

Anlamı: ileride gereksinim duyacağı şeyleri zamanında hazırlamayan kişi, hazırlık yapan diğer insanlardan yardım bekler.

Atasözü: babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır

Anlamı: miras yoluyla mal edinen kimse, onun için ne denli çabalar gösterilip sıkıntı çekildiğini bilemez.

Atasözü: baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir

Anlamı: kullanılan, işe yarayan değersiz şey, saklanan ve kullanılmayan çok değerli şeyden daha iyidir.

Atasözü: baskın basanındır

Anlamı: düşmanı gafil avlayıp saldıran taraf savaşı kazanır.

Atasözü: baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır

Anlamı: kontrol altında bulundurulmayan veya gereği gibi korunmayan gençler kötü yollara sürüklenebilirler.

Atasözü: baskısız yongayı yel alır; sahipsiz tarlayı sel alır

Anlamı: kontrol altında bulundurulmayan veya gereği gibi korunmayan gençler kötü yollara sürüklenebilirler.

Atasözü: dilencinin torbası dolmaz

Anlamı: şundan bundan yardım dileyerek geçinmeye çalışanların istekleri bitmez.

Atasözü: dünyayı sel bassa ördeğe vız gelir

Anlamı: birçok kimse için felakete yol açan bir olay, bazı insanları ilgilendirmez.

Atasözü: it itin ayağına (kuyruğuna) basmaz

Anlamı: başkasına kötülük etmek konusunda aynı şeyi düşünenler birbirlerini incitmezler.

Atasözü: karga mandayı babası hayrına bitlemez

Anlamı: bir kimse başkasına hizmet ediyorsa bunda kendisinin de çıkarı vardır.

Atasözü: kimin arabasına binerse onun türküsünü çağırır

Anlamı: çıkar sağladığı kimsenin hoşuna gidecek biçimde davranan dönek ve dalkavuk kimseler için kullanılan bir söz.

Atasözü: merdiven ayak ayak (basamak basamak) çıkılır

Anlamı: en yüksek mevkiye yavaş yavaş yükselerek çıkılır.

Atasözü: ne yavuz ol asıl ne yavaş ol basıl

Anlamı: olumlu veya olumsuz konularda aşırıya kaçmak seni zor durumda bırakır; ne büyük ceza görecek kadar atılgan, dikbaşlı ol ne de herkes seni ezecek kadar yumuşak başlı ol.

Atasözü: oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası

Anlamı: eve gelin geldikten sonra oğlanın anası kapı dışarı edilecek kadar fazla görülür ama kızın anası başköşeye oturtulur.

Atasözü: saksağan, danayı babası hayrına bitlemez

Anlamı: bir kimse başkasına hizmet ediyorsa bunda kendisinin de çıkarı vardır.

Atasözü: ulular köprü olsa, basıp geçme

Anlamı: başkaları ezici, kırıcı davransa da sen onlara uyma, büyüklere karşı saygıda kusur etme.

Atasözü: yavuz hırsız ev sahibini bastırır

Anlamı: biri, suçunu zarar verdiği kimseye yüklediğinde söylenen bir söz.



Bas ile ilgili deyimler

Aşağıda Bas hakkında ve içinde Bas kelimesi geçen, Bas ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: abdestsiz yere basmamak

Anlamı: dinî kurallara titizlikle bağlı olmak.

Deyim: acısını bağrına (içine) basmak (gömmek)

Anlamı: bir üzüntüye, sıkıntıya yakınmadan katlanmak.

Deyim: ağır basmak

Anlamı: ağırlık olarak fazla gelmek.

Deyim: ağırlık basmak (çökmek)

Anlamı: 1) gevşeklik ve uyku gelmek; 2) ağır bir hava kaplamak; 3) sessizlik oluşmak: 'Yavaş yavaş bir ağırlık çöktü. Bir sakinlik herkesi kapladı.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: ağrısız başına kaşbastı bağlamak

Anlamı: 'kendine gereksiz yere iş çıkarmak' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: anası turp (sarımsak), babası şalgam (soğan)

Anlamı: hlk. ne olduğu belirsiz kimselerin çocuğu.

Deyim: arabasını düze çıkarmak

Anlamı: karşılaştığı güçlükleri yenip işini kolay yürür duruma getirmek.

Deyim: ayağı düze basmak

Anlamı: güçlükleri yenerek ilerisinden korkmayacak bir duruma girmek.

Deyim: ayağını denk basmak

Anlamı: dikkatli ve uyanık davranmak.

Deyim: ayak basmak

Anlamı: 1) bir yere varmak, ulaşmak: 'Bu bahçeye ayak bastığım andan beri toprağın iyiliğini kendimde hissediyordum.' -K. Bilbaşar. 2) girmek, gelmek, uğramak: 'Köy evinin içine ayak basar basmaz, elbette bir saman ve hafif tezek kokusu duyulur.' -S. F. Abasıyanık. 3) mesleğe girmek; 4) bir yere bağlanmak.

Deyim: ayak basmamak

Anlamı: bir yere hiç uğramamak: 'Tevfik'in kızı, kendi evladı gibi büyüttüğüm çocuk, konağa ayak basmıyor.' -H. E. Adıvar.

Deyim: baba değil, tırabzan babası

Anlamı: çocuklarına karşı babalık görevlerini yerine getirmeyen, onlara hayrı olmayan baba.

Deyim: babasının (babalarının) çiftliği

Anlamı: bir malı veya kuruluşu yalnızca kendi çıkarlarına araç yapanlar için kullanılan bir söz.

Deyim: babasının hayrına

Anlamı: hiçbir çıkar gözetmeksizin: Herkes babasının hayrına çalışmıyor ya!

Deyim: babasının kızı

Anlamı: her yönüyle babasına benzeyen kız çocuğu.

Deyim: babasının oğlu

Anlamı: her yönüyle babasına benzeyen erkek çocuğu.

Deyim: babasız oğlan doğurmak

Anlamı: bir işte aşırı zorluk, büyük güçlük çekilmesine rağmen başarılı olmak.

Deyim: bağrına basmak

Anlamı: 1) kucaklamak: 'İzmir'den kalkıp Mısır'a kadar beni görmeye, beni okşamaya, beni bağrına basıp sevmeye gelirdi.' -Y. K. Karaosmanoğlu. 2) biriyle ilgilenerek onu koruyup kayırmak, yetiştirmek: 'Sen onu bambaşka duygularla, heyecanlarla bağrına basmak isteyeceksin.' -E. Bener.

Deyim: bağrına taş basmak

Anlamı: sesini çıkarmaksızın her türlü acıya katlanmak: 'Acı çekerdim ama makul bir çocuktum. Bağrıma taş bastım.' -A. Kutlu.

Deyim: bas tutmak

Anlamı: ince sesli çalgılara tek perdeden eşlik etmek.


Yorumlar

Yorum Yap

Bas B ile başlayan kelimeler Ba ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler