Baş ne demek? Baş hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...


Yayınlama: 2 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Baş kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Baş hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...


Kelime: Baş

Anlamlar:

1. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Anatomi

Örnek: "Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı."

"Necati Cumalı"

2. Bir topluluğu yöneten kimse

Örnek: "Cumhurbaşkanı devletin başıdır."

"Anayasa"

3. Başlangıç

Örnek: "Hafta başı. Ay başı. Yılbaşı. Satır başı."

4. Temel, esas

Örnek: "Gücün, erdemliğin, bilimin, her şeyin başı paradır, para."

"Halide Edip Adıvar"

5. Arazide en yüksek nokta

Örnek: "Dağın başı. Tepenin başı."

6. Bir şeyin genellikle toparlakça ucu

Örnek: "Avucumuzun içinde sakladığımız sigaraların yanmış ucu ile fitillerin başını yaktık."

"Falih Rıfkı Atay"

7. Bir şeyin uçlarından biri

Örnek: "Merdiven başında beni çağırdı."

"Ayla Kutlu"

8. Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet

Örnek: "Yirmi baş koyun. Üç baş soğan."

9. Sarraflık hakkı

10. Bir şeyin yakını veya çevresi

Örnek: "Güzel bir sonbahar havasında şair, havuz başına uzanır gibi oturmuş, güneşleniyordu."

"Ahmet Kabaklı"

11. `Önem veya yönetim bakımından ileride olan, en önemli, en üstün` anlamlarında birleşik kelimeler yapan bir söz

Örnek: "Başbakan, başçavuş, başhekim, başkent, başöğretmen, başpehlivan, başrol, başsavcı."

12. Güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş derecenin en yükseği

Örnek: "Başa güreşmek."

13. Deniz teknelerinde ön taraf

Özelliği / Tipi / Türü: Denizcilik

İçinde Baş geçen birleşik ve kökteş kelimeler: başağaç, başağırlık, başağrısı, baş ağrısı, başakortçu, başaktör, başaktris, başaltı, baş altı, başantrenör, başasistan, baş aşağı, başbakan, baş baş, baş başa, başbayan, başbayi, baş belası, baş bezi, baş bıçağı, baş bodoslaması, başbuğ, başçavuş, başdanışman, başdekorcu, başdelege, başdenetçi, başdenetmen, başdizgici, başdoktor, baş döndürücü, baş dönmesi, başdümenci, baş dümeni, başeczacı, başefendi, başeksper, başeser, başeski, başfiyat, başgardiyan, başgarson, başgedikli, başhakem, baş halatı, baş havlusu, başhekim, başhemşire, başhostes, başimam, başkafiye, başkahraman, başkaldırı, başkaldırmak, başkarakter, başkâtip, başkatsayı, başkemancı, başkent, başkesit, başkeşiş, başkilise, başkişi, başkomutan, başkonakçı, başkonsolos, başköşe, başkumandan, başlahana, başmabeyinci, başmakale, başmal, başmekân, başmisafir, başmuallim, başmubassır, başmuharrir, başmurakıp, başmüdür, başmüezzin, başmüfettiş, başmühendis, başmürettip, başmüsevvit, başmüşavir, başmüzakereci, başnokta, başoda, başoyuncu, başöğretmen, başörtü, başpapaz, başparmak, başpehlivan, başpiskopos, başrahip, başrejisör, başrol, başsağlığı, başsavcı, başspiker, başşehir, baştaban, baştabip, baş tacı, baştanımaz, başteknisyen, başucu, baş ucu, başuzman, başülke, başüstü, başüstüne, başvekâlet, başvekil, başvezir, başvurdurmak, başvurmak, başvuru, başvurulmak, başyapıt, başyardımcı, başyargıcı, baş yastığı, başyaver, başyazar, başyazı, başyazman, başyemek, başyıldız, başyönetmen, başyukarı, başa baş, başı açık, başı bağlı, başıboş, başıbozuk, başı bütün, başı dertte, başı devletli, başı dik, başı dimdik, başı dinç, başı dumanlı, başı havada, başı kabak, başı kalabalık, başı önünde, başı yerde, başı yukarıda, başı yumuşak, başına buyruk, baştan savma, akbaş, alabaş, altınbaş, baltabaş, büyükbaş, delibaş, demirbaş, elmabaş, erbaş, iribaş, kancabaş, karabaş, Kızılbaş, kocabaş, küçükbaş, sallabaş, sıkma baş, tokmakbaş, topbaş, üst baş, yaş baş, yeşilbaş, astsubay başçavuş, astsubay kıdemli başçavuş, adam başı, adımbaşı, asesbaşı, aşçıbaşı, atbaşı, aybaşı, ay başı, bacabaşı, barbaşı, bezirgânbaşı, binbaşı, borazancıbaşı, böcekbaşı, bölükbaşı, çarkçıbaşı, çeribaşı, çeşme başı, çeşnicibaşı, çıbanbaşı, dağbaşı, dağ başı, dakika başı, dersbaşı, dört başı mamur, düğüncübaşı, elebaşı, eşekbaşı, hafta başı, hahambaşı, hamalbaşı, hekimbaşı, humbaracıbaşı, ırgatbaşı, işbaşı, kamçıbaşı, kayabaşı, kervanbaşı, kırkyılın başı, kocabaşı, koçbaşı, kolbaşı, koltukbaşı, köprübaşı, Köprübaşı, köşebaşı, kumbaşı, kuşbaşı, kuşçubaşı, kuyruklu yıldız başı, liste başı, madde başı, masabaşı, mehterbaşı, meme başı, mimarbaşı, müneccimbaşı, obabaşı, ocakbaşı, odabaşı, omuz başı, onbaşı, oymakbaşı, ön yüzbaşı, ördekbaşı, pazarbaşı, pınar başı, saat başı, sarbanbaşı, satır başı, sekbanbaşı, semazenbaşı, sofra başı, söz başı, subaşı, şahincibaşı, tepebaşı, Tepebaşı, ustabaşı, yanı başı, yârenbaşı, yılanbaşı, yılbaşı, yiğitbaşı, yüzbaşı, canla başla, bir başına, adam başına, başlı başına, çocuk başına, kadın başına, kendi başına, kız başına, kişi başına, parça başına, tek başına, yalnız başına, aklı başında, işbaşında eğitim, masabaşında, yanı başında

2. Çıban

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Eskimiş


Baş eş anlamlısı

Baş hakkında eş anlamlı kelimeler

Baş eş anlamlısı

Baş kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Kafa


Baş zıt anlamlısı

Baş hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Baş zıt anlamlısı

Baş kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : son, dip


Baş ile ilgili 56 örnek cümle

"Baş" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Baş" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Çocuğun başına vurmayın

2. Buranın başı kim?

3. Sözün başında gerçeği belirttik

4. İşin başı, paradır

5. Ormanda başı göklerde ağaçlar vardı

6. Havuzun başında oturduk

7. Topluiğne başı kadar bir gözü vardı

8. Köprünün başına gelince durduruldular

9. Bir baş soğanla iki lokma ekmek yedi

10. Her kötülüğün başı yalandır

11. Bu pehlivan başa güreşecek

12. Aile başına iki çadır düştü

13. Bu işin baş adamı odur

14. Dükkân hep baş aşağı gitmekteydi

15. Bu nasıl baş bağlamak, her gün bir yana düşer?

16. Buğdaylar baş bağlamak üzereler

17. İki devlet adamı baş başa görüştüler

18. Sevdiğiyle baş başa yürümüştü

19. Güzelliği baş döndürücüydü

20. Arabayı baş döndürücü bir biçimde kullanıyordu

21. Kadının baş döndürücü kokuları sevdiğini biliyordu

22. Yaşlı adam, önüne gelene baş kesip durmuştu

23. Niceleri bu yolda baş vermiştir

24. Partide başa geçenler, yeteneksizdi

25. Ülkede, terör sorunu başa geçti, ötekilere sıra gelmiyor

26. Kalk gidelim, yoksa başımız derde girecek

27. Henüz iyi değildi, ara sıra başı dönmekteydi

28. Bütün gün koşturdum, vallahi başım döndü artık

29. Selimiye’ye baktıkça insanın başı döner

30. Yaylada, başı dumanlı dağlara bakıp dururduk

31. Biraz başı dumanlıydı, o yüzden neşeliydi

32. Bugünlerde onun başı dumanlı, kusuruna bakılmaz

33. Bizi kandırınca başı göğe erdi galiba

34. Pek başı yukarda biri, az görüşüyoruz

35. Dağda kızın başına çökmüşler

36. Kusura bakma, senin de başına dert açmış oldum

37. Balkonunun demirlerini boyayacaktım, iyice başıma dert açtım, iki gün sürdü

38. Şu işi bitirelim, adam başımıza ekşir şimdi

39. Dediğin doğru değilse başına ekşirim ha!

40. Kadın, yazmasını başına geçirip sokağa fırladı

41. Kadın, çantasını adamın başına geçirdi

42. Dükkânın başına babası geçince işler düzeldi

43. Sürücü, direksiyonun başına geçti, arabayı çalıştırdı

44. Soba başıma vurdu galiba, pencereyi aç

45. İşi başımdan atmak için neler çektim

46. Adamı başımdan atmak için, yüz vermez oldum

47. Sabaha değin hastamızın başını bekledik

48. Evde, temizlikçinin başını beklemek gerekiyor, yoksa üstünkörü yapıyor

49. Oğlanın başını belaya sokmak istemiyoruz

50. Elimle başımı belaya soktum

51. Padişah, asilerin başını istemişti

52. İşçiler, şefin başını istemiş, muratlarına ermişti

53. Dükkân bu ay ancak başını kurtardı

54. İyi etmedi, başını yaktı

55. Olay, bakanın başını yedi

56. Hep böyle baştan kara gitmek iyi değildir


Diğer dillerde Baş

İngilizce: Head

Spanish: Cabeza

German: Kopf

French: Tête

Italian: TestaBaş ile ilgili atasözleri

Aşağıda Baş hakkında ve içinde Baş kelimesi geçen, Baş ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: acıklı başta akıl olmaz

Anlamı: büyük sıkıntılar içinde bulunanlar mantık dışı işler yapabilirler.

Atasözü: aç yeri başka, acı yeri başka

Anlamı: insanın yüreği ne denli acıyla dolu olsa da yemek yemeyi ister.

Atasözü: adamın iyisi işbaşında (alışverişte) belli olur

Anlamı: bir kişinin iyi ve becerikli olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.

Atasözü: ağacın meyvesi olunca, başını aşağı salar

Anlamı: yararlı eserler veren, bilgi ve erdemle donanmış kimse alçak gönüllü olur.

Atasözü: ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez

Anlamı: belirtileri meydanda olan yaşlılık ve izleri ortada duran üzüntü ne yapılsa gizlenemez.

Atasözü: ağlarsa anam ağlar, başkası (kalanı) yalan ağlar

Anlamı: insanın sıkıntısını yürekten paylaşan yalnızca annesidir, diğerlerinin üzülmesi yüzeyseldir.

Atasözü: ağrısız baş mezarda gerek

Anlamı: herkesin bir sıkıntısı vardır, bu sıkıntılar ancak ölümle biter.

Atasözü: ak göt (don, bacak) kara göt (don, bacak) kara geçit başında (hamamda) belli olur

Anlamı: bir iddiadaki doğruluk ancak deney veya sınav sonucunda belli olur.

Atasözü: akıl yaşta değil, baştadır

Anlamı: akıllı olmanın yaşla ilgisi yoktur, bazı küçükler büyüklerden daha akıllı olabilir.

Atasözü: akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker

Anlamı: bir işte düşüncesizce davranan kişi her türlü olumsuz sonuca katlanır.

Atasözü: akla gelmeyen başa gelir

Anlamı: insan ummadığı, düşünmediği şeylerle karşılaşabilir.

Atasözü: aklı başa yaş getirir

Anlamı: deneyim, yıllar içerisinde elde edilir.

Atasözü: alna yazılan başa gelir

Anlamı: kişi, kaderi ne ise onu görür.

Atasözü: arslanın adı çıkmış, çakallar baş keser

Anlamı: haksızlık veya kötülük yapacağı düşünülen kişi yerine bu konuda adı ön plana çıkan kişiler asıl haksızlığı ve kötülüğü yaparlar.

Atasözü: ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz

Anlamı: kuşlar avlanmaktan kurtulamazlar, insanlar da hatıra, hayale gelmeyen çeşit çeşit felaketle karşılaşabilirler.

Atasözü: ayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz

Anlamı: insan, yaşamı boyunca çeşitli engellerle ve güçlüklerle karşılaşır.

Atasözü: ayağı yürüten baştır

Anlamı: halkın düzen içinde çalışmasını baştakiler sağlar.

Atasözü: ayağında donu yok, fesleğen ister (takar) başına

Anlamı: yoksulluğuna bakmayarak süs ve gösteriş yapmak ister.

Atasözü: ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut, düşünme derin

Anlamı: hastalıktan korunmak istiyorsak ayağımızı sıcak, başımızı serin tutmalı, olur olmaz şeyleri sıkıntı konusu yapmamalı, geniş yürekli olmalıyız.

Atasözü: ayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz

Anlamı: insan, yaşamı boyunca çeşitli engellerle ve güçlüklerle karşılaşır.Baş ile ilgili deyimler

Aşağıda Baş hakkında ve içinde Baş kelimesi geçen, Baş ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: afyonu başına vurmak

Anlamı: aşırı davranışlarda bulunacak kadar öfkelenmek, ne yaptığını bilememek.

Deyim: ağrısız başına kaşbastı bağlamak

Anlamı: 'kendine gereksiz yere iş çıkarmak' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: Ahfeş'in keçisi gibi başını sallamak

Anlamı: söylenen sözü anlama dan kafa sallayarak onaylamak.

Deyim: aklı başına gelmek

Anlamı: 1) davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak: 'O zaman her şey düzelir, erkeğin de aklı başına gelir.' -P. Safa. 2) ayılmak, kendine gelmek: 'Bir hastalık hâli olduğu anlaşılan bu ilk sersemlikten sonra yavaş yavaş aklı başına gelmektedir.' -R. N. Güntekin.

Deyim: aklı başında olmamak

Anlamı: iyi düşünebilir durumda olmamak.

Deyim: aklı başından gitmek

Anlamı: çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağını şaşırmak: 'El âlemin çocuklarının tek evladını paraladıklarını düşündükçe aklı başından gidiyordu.' -E. Şafak.

Deyim: aklı başka yerde olmak

Anlamı: başka şeyler düşünmek: 'Affet Kâmuran, aklım başka yerdeydi.' -R. N. Güntekin.

Deyim: aklıma gelen başıma geldi

Anlamı: 'olmasından korktuğum şey oldu' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: aklını başına almak (toplamak, devşirmek)

Anlamı: akılsızca davranışlarda bulunmaktan kendini kurtarmak: 'Burası Ankara değil, aklını başına al, uslu otur.' -R. H. Karay.

Deyim: aklını başka yere vermek

Anlamı: konuşulan konudan başka bir şey düşünür olmak.

Deyim: alıp başını gitmek

Anlamı: başını alıp gitmek.

Deyim: Ali kıran baş kesen

Anlamı: zorba.

Deyim: Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz

Anlamı: birinin çok yalancı olduğunu anlatmak için söylenen bir söz.

Deyim: atbaşı (beraber) gitmek

Anlamı: eşit durumda olmak: 'Bu çeneyle atbaşı giden keskin bir zekâsı var.' -C. S. Tarancı.

Deyim: ateşi başına vurmak

Anlamı: çok öfkelenmek, sinirlenmek, coşmak.

Deyim: ayağının pabucunu başına giymek

Anlamı: 1) dengi olmayan bir kimseyle evlenmek; 2) değersiz bir kimseyi üstün bir yere geçirmek.

Deyim: ayaklar baş, başlar ayak olmak

Anlamı: değersiz kimseler başa geçip değerli kimseler ise en geride bırakılmak.

Deyim: ayrı baş çekmek

Anlamı: topluluktan ayrılıp kendi başına iş yapmak.

Deyim: baharı başına vurmak

Anlamı: alay gençliğin verdiği coşkuyla gereksiz veya aşırı davranışta bulunmak.

Deyim: baş ağrıtmak

Anlamı: tedirgin etmek, bıkkınlık vermek, can sıkmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Baş B ile başlayan kelimeler Ba ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler