Bakmak kısaca kelime anlamı ne demek?


Yayınlama: 3 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Bakmak kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Bakmak hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Bakmak

Anlamlar:

1. Bakışı bir şey üzerine çevirmek

Özelliği / Tipi / Türü: -e

Örnek: "Zamanla nasıl değişiyor insan / Hangi resmime baksam ben değilim"

"Cahit Sıtkı Tarancı"

2. Aramak

3. Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak

Örnek: "Limana bakan penceresinden deniz görünürdü."

"Orhan Veli Kanık"

4. Bir şeyin gelişmesi veya iyi bir durumda kalması için emek vermek

5. Beslemek, geçindirmek

Örnek: "Üç çocuklu bir aileye bakıyor."

6. Bir iş birinden beklenmek

Örnek: "Evin bütün işleri bana bakıyor."

7. Hastayı muayene etmek

8. Tedavi etmek için ilgilenmek

9. Yoklamak, incelemek, denemek

Örnek: "Git bak bakalım, evdeler mi? Şu hesaba sen de bak. Yemeğin tadına bakar mısınız?"

10. Bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak

Örnek: "Pasaport işine polis bakar."

11. İlgilenmek

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz

Örnek: "Baktılar, ettiler, ilaç, tedavi, faydası olmadı."

"Erhan Bener"

12. Uğraşmak, meşgul olmak

Örnek: "Çocuğum, sen derslerine bak."

13. Yapılabilmesi bir şeye bağlı bulunmak

Örnek: "Bu iş beş bin liraya bakar."

14. Gözetmek, korumak

15. Renklerde benzemek, andırmak

Örnek: "Bu kumaşın rengi yeşile bakıyor."

16. Anlamak, farkına varmak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz

Örnek: "Bazı akşamlar bakarım Halil savuşur, nereye gittiğini de kimseye söylemez."

"Memduh Şevket Esendal"

17. Başka bir şeyle ilgilenmeyip elindeki veya önündeki işle uğraşır olmak

Örnek: "Yemeğini yemene bak! Vaktini boş geçirmemeye bak!"

İçinde Bakmak geçen birleşik ve kökteş kelimeler: günebakan, aynabakar


Bakmak eş anlamlısı

Bakmak hakkında eş anlamlı kelimeler

Bakmak eş anlamlısı

bakmak kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : meşgul olmak , uğraşmak , ilgilenmek , denemek , incelemek , yoklamak , aramak , geçindirmek , beslemek , korumak , gözetmek , andırmak , farkına varmak


Bakmak hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Bakmak zıt anlamlısı

Bakmak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Bakmak ile ilgili 24 örnek cümle

"Bakmak" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Bakmak" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Yeşilliğe bakmak insana huzur verirmiş

2. Dağa bir dürbünle bakmak çok güzeldi

3. Polisler evin her yanına baktılar

4. Evi denize bakıyordu

5. Sağlık için kendine iyi bakmak gerekir

6. Adam çocuklarına bakmaktan acizdi

7. Benim arabaya bakacak olan usta hastaymış

8. Bütün bu işler bana bakıyor

9. Sokaklara belediyeler bakar

10. Bu iş bir söylemeye bakar, hemen olur

11. Günde yüzlerce hastaya bakmak zordur

12. Patron hesaplara bakmak istiyor

13. O hep çıkarına bakar

14. Bugün bahçeye bakmak bize düştü

15. Maviye bakan bir masa örtüsü vardı

16. Salona girdim, baktım ki kavga çıkacak, hemen kaçtım

17. Lütfen herkes kendi işine baksın!

18. Onlara hiç bakmamak, inandığını yapmak en iyisidir

19. Bak, bu yapılmaz!

20. Bak şu yaptığına şimdi!

21. Bak, bir daha olmasın bu!

22. İşime bak sen, ne de olmuş ya!

23. Baksanız a, biriniz gelsin

24. Haydi, baksanız a geç kalıyorsunuz


Diğer dillerde Bakmak

İngilizce: See

Spanish: Ver

German: Suchen

French: Voir

Italian: Vedere


Bakmak ile ilgili atasözleri

Bakmak ile ilgili atasözleri

Aşağıda Bakmak hakkında ve içinde Bakmak kelimesi geçen, Bakmak ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aç tokun gözüne bakmakla doymaz

Anlamı: yoksul insanla ilgilenmek ancak ona yardım etmekle olur.

Atasözü: bakmakla usta olunsa (öğrense), köpekler (kediler) kasap olurdu (kasaplığı öğrenirdi)

Anlamı: yapılmadan yalnızca nasıl yapıldığı görülerek hiçbir şey öğrenilemez.

Atasözü: güzele bakmak sevaptır

Anlamı: güzele bakarken Tanrı’nın neler yarattığını düşünür ve büyüklüğünü anlarız.

Atasözü: hastaya bakmaktan hasta olması yeğdir

Anlamı: ağır bir hastaya bakmak o denli güçtür ki, kimi zaman hasta olmak bundan daha kolay görünür.


Bakmak ile ilgili deyimler

Bakmak ile ilgili deyimler

Aşağıda Bakmak hakkında ve içinde Bakmak kelimesi geçen, Bakmak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: Agop'un kazı gibi bakmak

Anlamı: aptal aptal bakmak.

Deyim: alıcı gözüyle bakmak

Anlamı: inceden inceye gözden geçirmek: 'Şimdiye kadar pek alıcı gözüyle bakmamıştı.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: ana baba eline bakmak

Anlamı: ana ve babanın verdiği para ile geçinmek.

Deyim: başının çaresine bakmak

Anlamı: kimseden yardım görmeden kendi işini kendi yapmak.

Deyim: bir işaretine bakmak

Anlamı: bir işi yapmak için hazır beklemek.

Deyim: (bir işin) kolayına bakmak (kaçmak)

Anlamı: bir işi yaparken kolay ve kestirme yolu seçmek.

Deyim: (bir şeye) dürbünün tersiyle bakmak

Anlamı: bir şeyi küçümsemek, olduğundan çok daha az önemli görmek.

Deyim: (bir şeye) ... gözüyle bakmak

Anlamı: yerine koymak: Kardeş gözüyle bakmak.

Deyim: (bir şeye şu veya bu) nazarıyla bakmak

Anlamı: ona öyle imiş gibi, o gözle bakmak: Ona düşman nazarıyla bakıyor.

Deyim: (bir şeyin) çaresine bakmak

Anlamı: gerekeni yapmak, çözüm yolu aramak: 'Sıkboğaz etme çocuğum. Bir çaresine bakacağız. Ben annenle konuşurum.' -M. Yesari.

Deyim: (birine) fena gözle bakmak

Anlamı: kötü niyetini anlatır biçimde bakmak.

Deyim: (birine) hor bakmak

Anlamı: değersiz saymak, değer vermemek.

Deyim: (birine) tepeden bakmak

Anlamı: küçümsemek: 'Bilakis amele olmayanlara karşı tepeden bakar, onları bir ağacın üstündeki mantarlar gibi görür.' -N. Hikmet.

Deyim: (birine) yukarıdan bakmak

Anlamı: kendini karşısındakinden üstün görmek.

Deyim: (birine) yüksekten bakmak

Anlamı: kendini karşısındakinden üstün görmek: 'O kadar nefret ettiğim İsmail, kim bilir bana ne yüksekten bakacak.' -Y. K. Karaosmanoğlu.

Deyim: (birinin) ağzının içine bakmak

Anlamı: 1) ne söyleyeceğini beklemek; 2) onun sözüne göre davranmak.

Deyim: (birinin) eline bakmak

Anlamı: 1) bir kimsenin yardımıyla geçinmek: 'Bir senedir burada oturuyorlar, o küçüğün eline bakıyorlar.' -P. Safa. 2) 'ne getirdi' diye gözlemek.

Deyim: (birinin) gözünün (gözlerinin) içine bakmak

Anlamı: 1) bir kimsenin üstüne titremek; 2) buyruğunu yerine getirmeye hazır bulunmak; 3) bir arzunun gerçekleşmesi için gözleriyle birine yalvarmak.

Deyim: (birinin) yoluna bakmak

Anlamı: beklemek.

Deyim: (birinin) zayiçesine bakmak

Anlamı: bir inanışa göre, yıldızlara bakarak birinin gelecekteki talihini anlamak.


Yorumlar

Yorum Yap

Bakmak B ile başlayan kelimeler Ba ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler