Bakır kelime anlamı ne demek? Bakır nedir?


Yayınlama: 3 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Bakır kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Bakır hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Bakır

Anlamlar:

1. Atom numarası 29, yoğunluğu 8,95 olan, 1084 °C'ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element (simgesi Cu)

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Kimya

2. Bu elementten yapılmış

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Ertesi gün çadırların önünde Haldun Nedret'in Kadıköy'den getirdiği bakır lamba yanıyordu."

"Abdülhak Şinasi Hisar"

İçinde Bakır geçen birleşik ve kökteş kelimeler: bakır alaşımı, bakır çalığı, bakır kaplama, bakır oksit, bakır pası, bakır rengi, bakır sülfat, bakır taşı, bakır tuzu, dişi bakır, erkek bakır


Bakır hakkında eş anlamlı kelimeler

Bakır eş anlamlısı

bakır kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : kullanılmamış, yeni, yıpranmamış, eskimemiş


Bakır zıt anlamlısı

Bakır hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Bakır zıt anlamlısı

bakır kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : bozulmuş, işlenmiş


Bakır ile ilgili 3 örnek cümle

"Bakır" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Bakır" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Bakırları kalaylattık

2. Bakır düğmeli bir ceket aldı

3. Çukurova’nın bakır derili ırgatları, çapadaydı


Diğer dillerde Bakır

İngilizce: Copper

Spanish: Cobre

German: Kupfer

French: Cuivre

Italian: Rame


Bakır ile ilgili atasözleri

Bakır ile ilgili atasözleri

Aşağıda Bakır hakkında ve içinde Bakır kelimesi geçen, Bakır ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: altın tutsa toprak olur (altına yapışsa elinde bakır kesilir)

Anlamı: giriştiği işlerde büyük talihsizliklere uğrayan kimsenin durumunu anlatan bir söz.

Atasözü: gürültü istemeyen kazancı (bakırcı) dükkânına girmez (hırkasını başına çeker)

Anlamı: kafasını dinlemek isteyen kimse, gürültülü patırtılı işlerde görev almaz.

Atasözü: kalaylı bakır küflenmez

Anlamı: temizliğini herkesin bildiği kişi ve iş lekelenemez.


Bakır ile ilgili deyimler

Aşağıda Bakır hakkında ve içinde Bakır kelimesi geçen, Bakır ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: altın adını bakır etmek

Anlamı: kötü işler yaparak temiz ve parlak ününü karartmak.

Deyim: bakır çalmak

Anlamı: bakır kapta oluşan bakır tuzları nedeniyle yemek insanı zehirlemek.

Deyim: tamtakır kuru (kırmızı) bakır

Anlamı: boş, bomboş: 'Sütnine yukarı çıktığı zaman ne görsün? Sandık tamtakır kuru bakır.' -R. N. Güntekin.

Deyim: yer bakır gök demir kesilmek

Anlamı: tamamen tükenmek, bitmek, yoksul duruma düşmek: 'Yer bakır gök demir kesilmiş, günlerden beri deniz karış karış aranmış, balık yoktur.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: yer demir gök bakır

Anlamı: 1) çorak ve sıcak bir yeri niteler; 2) mec. şartların zor, imkânların kısıtlı olduğu durumlarda söylenen bir söz; 3) mec. hiçbir yardım ve umut olmadığında kullanılan bir söz.


Yorumlar

Yorum Yap

Bakır B ile başlayan kelimeler Ba ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler