Bağ sözlük anlamı nedir? Bağ ne demek?


Yayınlama: 5 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Bağ kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Bağ hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Bağ

Anlamlar:

1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Ayakkabının bağı çözüldü."

2. Sargı

Örnek: "Yaramın bağını değiştireceğim."

3. Bağlam, deste, demet

Örnek: "Beş bağ ekin, iki bağ maydanoz."

4. İlgi, ilişki, rabıta

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür."

"Anayasa"

5. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti

Özelliği / Tipi / Türü: Anatomi

Örnek: "Eklem bağı, asıcı bağ."

6. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm

Özelliği / Tipi / Türü: Denizcilik

7. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret

Özelliği / Tipi / Türü: Müzik

İçinde Bağ geçen birleşik ve kökteş kelimeler: bağ doku, bağ-fiil, organik bağ, ağız bağı, ayak bağı, bel bağı, boyun bağı, diz bağı, domuzbağı, düzen bağı, etek bağı, göbek bağı, gönül bağı, göz bağı, kan bağı, kasık bağı, kol bağı, sancak bağı

2. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

3. Meyve bahçesi

Örnek: "Kadıköy'den Fenerbahçe'ye kadar olan saha, gözleri okşayan bağlarla örtülüdür."

"Beynun Akyavaş"

İçinde Bağ geçen birleşik ve kökteş kelimeler: bağ bahçe, bağ bıçağı, bağboğan, bağ bozumu, bağ çubuğu, bağkesenBağ hakkında eş anlamlı kelimeler

Bağ eş anlamlısı

bağ kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : rabıta, ilişki, ilgi, sargı, demet, deste, bağlam


Bağ zıt anlamlısı

Bağ hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Bağ zıt anlamlısı

Bağ kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Bağ ile ilgili 7 örnek cümle

"Bağ" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Bağ" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Ayakkabıma bir çift bağ aldım

2. Bu bağ kolay çözülmez

3. Yaranın bağını sıkı sar

4. Birkaç bağ dereotu aldım

5. İnsanlar arasında görünmez bağlar vardır

6. Bugün bağa gittik

7. Bizim bağda her tür meyve ağacı var


Diğer dillerde Bağ

İngilizce: Links

Spanish: Vínculos

German: Bindung

French: Lien

Italian: Legame


Bağ ile ilgili atasözleri

Bağ ile ilgili atasözleri

Aşağıda Bağ hakkında ve içinde Bağ kelimesi geçen, Bağ ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ana gibi yâr olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz

Anlamı: insanlar içinde bize anne kadar candan bağlı dost yoktur.

Atasözü: arığa su gelene kadar kurbağanın gözü patlar

Anlamı: yapılması geciken iyilikler, bekleyenleri sıkıntı içinde bırakır.

Atasözü: âşığa Bağdat sorulmaz

Anlamı: bir şeye çok istekli olan kimse, o şeyi elde etmedeki zorlukları hiçe sayar.

Atasözü: âşığa Bağdat uzak (ırak) değil (gelmez)

Anlamı: bir şeyi elde etmek için aşırı istekli olan kimseye, bu uğurda katlanacağı fedakârlıklar güç gelmez.

Atasözü: atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz

Anlamı: küçükler büyüklerin yanında hadlerini bilmelidir.

Atasözü: av avlayanın, kemer bağlayanın

Anlamı: bir şey, onu elde etmenin yolunu bilenin; bir şeyden yararlanma, onu kullanmasını becerebilenin hakkıdır.

Atasözü: baba oğluna bir bağ bağışlamış; oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş

Anlamı: babalar çocukları için büyük fedakârlıklara katlanırlar ancak çocuklar babaları için fedakârlıkta bulunmazlar.

Atasözü: bağ babadan, zeytin dededen kalmalı

Anlamı: bağ, bir kuşak geçecek kadar yaşlandıktan sonra bol ürün verir, zeytinin bol ürün verebilmesi için en azından iki kuşaklık bir zaman geçmelidir.

Atasözü: bağ bayırda, tarla çayırda

Anlamı: her şey kendisi için en elverişli ortamda gelişir, verimli duruma gelir.

Atasözü: bağa bak, üzüm olsun, yemeye yüzün olsun

Anlamı: kişi, karşılık beklediği işten istediğini alabilmek için gereken harcamaları yapmalıdır.

Atasözü: bağı ağlayanın yüzü güler

Anlamı: bir işe gereken özen gösterildiğinde olumlu sonuçlar alınır.

Atasözü: bağın taşlısı, karının saçlısı

Anlamı: kadının saçlı olanı ile tarlanın taşlı olanı makbuldür.

Atasözü: bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu

Anlamı: talihsizin işleri ters gider, bağına yağmur yerine taş veya dolu yağar.

Atasözü: bakan göze bağ (yasak) olmaz

Anlamı: herkesin gözü önündeki şeye bakılması önlenemez.

Atasözü: bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ (olur)

Anlamı: bakılıp onarılan şeylerden yararlanılır, bakımsız bırakılanlardan bir yarar elde edilemez.

Atasözü: baş başa bağlı, baş da şeriata (yasaya, padişaha)

Anlamı: biz yöneticinin buyruğu altındayız ama yönetici de toplum için konulmuş olan kanunlar ne diyorsa onu uygular, onun dışına çıkamaz.

Atasözü: çanakta balın olsun, Yemen'den (Bağdat'tan) arı gelir

Anlamı: malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı yoktur, onun malına uzak yerlerden bile istekli çıkar.

Atasözü: çift edersen bağlanırsın, bağ edersen eğlenirsin

Anlamı: bakımını iyi yaparsan bağın iyi olur, bağla uğraşmak bir eğlencedir.

Atasözü: çoban aldı bağa gitti, kurt aldı dağa gitti

Anlamı: malını, varlığını başkaları kullandı, kendisine bir şey kalmadı.

Atasözü: dağda bağın var, yüreğinde dağın var

Anlamı: malı, mülkü veya evladı olanlar kaygı ve tasadan uzak olamazlar.


Bağ ile ilgili deyimler

Bağ ile ilgili deyimler

Aşağıda Bağ hakkında ve içinde Bağ kelimesi geçen, Bağ ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: acısını bağrına (içine) basmak (gömmek)

Anlamı: bir üzüntüye, sıkıntıya yakınmadan katlanmak.

Deyim: adını bağışlamak

Anlamı: hlk. kendi adını başka bir kimseye söylemek: Adınızı bağışlar mısınız?

Deyim: ağrısız başına kaşbastı bağlamak

Anlamı: 'kendine gereksiz yere iş çıkarmak' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: ağzı dili bağlanmak

Anlamı: herhangi bir sebeple konuşamaz olmak.

Deyim: aldığı abdest ürküttüğü kurbağaya değmemek

Anlamı: sağladığı yarar, verdiği zararı karşılamamak.

Deyim: altmışaltıya bağlamak

Anlamı: geçici bir çözümle durumu kurtarmış görünmek.

Deyim: atını sağlam kazığa bağlamak

Anlamı: eşeğini sağlam kazığa bağlamak.

Deyim: avaz avaz bağırmak

Anlamı: var gücüyle bağırmak: 'İspanyol denizcisi hâlâ avaz avaz bağırıyordu.' -H. R. Gürpınar.

Deyim: ayağına bağ olmak

Anlamı: birinin bulunduğu yerden ayrılmasına veya yaptığı işi sürdürmesine engel olmak.

Deyim: ayağına bağ vurmak

Anlamı: önüne bir engel çıkarmak.

Deyim: ayağını bağlamak

Anlamı: engel olmak.

Deyim: ayağının bağını çözmek

Anlamı: 1) karısını boşamak; 2) sıkıntılı bir durumdan kurtulmak.

Deyim: ayak bağı olmak

Anlamı: bir yere gidilmesine veya bir işin yapılmasına engel olmak: Bu çocuk bana ayak bağı oluyor.

Deyim: aylık bağlamak

Anlamı: emekli olan veya başka sebeplerle çalışmayanlara her ay için belirli bir parayı ödemeyi üstlenmek, maaş bağlamak.

Deyim: bağ bozmak

Anlamı: bağın üzümlerini toplamak.

Deyim: bağın vurmak

Anlamı: çökmemesi için kazı duvarlarını bağınlarla desteklemek.

Deyim: bağırıp çağırmak

Anlamı: öfkeyle bağırmak.

Deyim: bağırsakları bozulmak

Anlamı: ishal olmak.

Deyim: bağışıklık kazanmak

Anlamı: 1) bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla dirençli duruma gelmek; 2) mec. korunaklı olmak: 'Bu tehditlere karşı bağışıklık kazanmak hususunda şaşılası bir yetiye de sahiptiler.' -E. Şafak.

Deyim: bağlanıp kalmak

Anlamı: tutulmak, sevdalanmak: 'Bunca güzellere bağlandım kaldım / Ne bir vefa aldım ne faydalandım' -Halk türküsü.


Yorumlar

Yorum Yap

Bağ B ile başlayan kelimeler Ba ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler