B kelime anlamı nedir? B ne demek?


Yayınlama: 5 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

B kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, B hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: B

Anlamlar:

1. Bor elementinin simgesi

Özelliği / Tipi / Türü: Kimya


B eş anlamlısı

B hakkında eş anlamlı kelimeler

B eş anlamlısı

b kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : içrek


B zıt anlamlısı

B hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

B zıt anlamlısı

B kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


B ile ilgili 1 örnek cümle

"B" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "B" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Şu üç nokta önemlidir: a) ... b) ... c) .. gibi


Diğer dillerde B

İngilizce: B

Spanish: B

German: B

French: B

Italian: B


B ile ilgili atasözleri

B ile ilgili atasözleri

Aşağıda B hakkında ve içinde B kelimesi geçen, B ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aba altında er yatar

Anlamı: giyim kuşam kişiliğe ölçü olamaz.

Atasözü: aba vakti yaba, yaba vakti aba

Anlamı: gereksinimler vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılanmalıdır.

Atasözü: abanın kadri yağmurda bilinir

Anlamı: bir şeyin gerçek değeri, ancak ona çok ihtiyaç duyulduğu zaman iyi anlaşılır.

Atasözü: abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır

Anlamı: görmemiş kişi, rastlantı sonucu layık olmadığı bir duruma kavuşursa bu durum kendisinin hakkıymış gibi aptalca böbürlenir.

Atasözü: abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz

Anlamı: bir kimse sevdiği işi sürekli olarak yapmaktan bıkmaz.

Atasözü: abdal tekkede, hacı Mekke'de bulunur

Anlamı: herkes kendisine yakışan ve uğraştığı işle ilgili olan yerdedir.

Atasözü: abdala 'kar yağıyor' demişler, 'titremeye hazırım (durmuşum)' demiş

Anlamı: varlıklılar için sıkıntı olabilecek bir durum, yoksullar için söz konusu bile olmaz.

Atasözü: abdala malum olur

Anlamı: bir şeyin olacağını önceden sezen kimseler için söylenen bir söz.

Atasözü: abdalın dostluğu köy görününceye kadar

Anlamı: çıkarı dolayısıyla yakınlık gösteren kimse, işini yürütecek başkalarını bulduğunda sizinle ilgisini keser.

Atasözü: abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (yolda olur)

Anlamı: çıkarına düşkün kimselerin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır.

Atasözü: abdalın yağı çok olursa gâh borusuna çalar, gâh gerisine

Anlamı: varlıklı ama akılsız ve hesapsız kişi malını gereksiz yerlere harcar, telef eder.

Atasözü: abdestsiz sofuya namaz mı dayanır

Anlamı: kurallara, koşullara uyulmadıktan sonra bir sürü iş yapılabilir.

Atasözü: acemi nalbant gâvur eşeğinde öğrenir

Anlamı: mesleğinde ustalığa erişmemiş kimse, ilk denemelerini gözden çıkarılabilecek malzeme üzerinde yapar.

Atasözü: acıkanın yanağından, susayanın dudağından belli olur

Anlamı: bir insanın ne durumda olduğu yüzünden anlaşılır.

Atasözü: acıklı başta akıl olmaz

Anlamı: büyük sıkıntılar içinde bulunanlar mantık dışı işler yapabilirler.

Atasözü: acıkmış kudurmuştan beterdir

Anlamı: uzun süre bir nesnenin yokluğunu çeken kimse, onu gördüğünde büyük bir istekle ona saldırır.

Atasözü: aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez

Anlamı: aç hiçbir mazeretle susturulamaz, çocuk da istediği şeyi hemen elde etmek ister.

Atasözü: aç kalmak, borçlu olmaktan iyidir

Anlamı: sözünün eri olana, borcunu ödeyememek aç kalmaktan daha ağır gelir.

Atasözü: aç ölmez gözü kararır, susuz ölmez benzi sararır

Anlamı: yoksulluk insanı öldürmez ama türlü türlü üzüntü ve sıkıntı içinde yıpratır.

Atasözü: aç tavuk kendini arpa (buğday) ambarında sanır

Anlamı: insanlar, yokluğunu, yoksulluğunu çektikleri şeyler için olmayacak hayaller, düşler kurar.


B ile ilgili deyimler

B ile ilgili deyimler

Aşağıda B hakkında ve içinde B kelimesi geçen, B ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: aba gibi

Anlamı: kaba ve kalın (kumaş).

Deyim: abanoz gibi

Anlamı: 1) çok sert: Abanoz gibi tahta. 2) kapkara.

Deyim: abazan kalmak

Anlamı: 1) uzun süre cinsel ilişkide bulunmamak; 2) aç kalmak.

Deyim: abdest almak

Anlamı: 1) Müslümanlar, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh ederek arınmak; 2) boy abdesti almak.

Deyim: abdest bozmak

Anlamı: idrar veya dışkı yapmak.

Deyim: abdest tazelemek

Anlamı: abdesti bozulmadığı hâlde yeniden abdest almak.

Deyim: abdesti gelmek

Anlamı: abdest bozmaya gereksinim duymak.

Deyim: abdesti kaçmak

Anlamı: abdesti bozulmak.

Deyim: abdestinde namazında olmak

Anlamı: dindar olmak.

Deyim: abdestinden şüphesi olmamak

Anlamı: yaptığı işte kusuru olmadığını kesin olarak bilmek.

Deyim: abdestsiz yere basmamak

Anlamı: dinî kurallara titizlikle bağlı olmak.

Deyim: abesle iştigal etmek (uğraşmak)

Anlamı: yersiz, yararsız işlerle vakit öldürmek: 'Yazarlarımızın çoğu yalnızca kendi ürünlerinin ne amaçla üretildiğini sayıp dökerek bir anlamda abesle iştigal ediyorlar.' -T. Uyar.

Deyim: abıhayat içmiş

Anlamı: yaşı çok ilerlemiş olmasına karşın genç görünen (kimse).

Deyim: abliyi kaçırmak (bırakmak, koyuvermek)

Anlamı: 1) soğukkanlılığını yitirip davranışlarını denetleyememek; 2) şaşırıp ne yapacağını bilememek.

Deyim: ablukayı yarmak

Anlamı: kuşatılan bölgeden zor kullanarak dışarı çıkmak.

Deyim: abuk sabuk konuşmak

Anlamı: ne söylediğini bilmeden, düşüncesiz, tutarsız konuşmak.

Deyim: acayibine gitmek

Anlamı: yadırgamak, tuhafına gitmek.

Deyim: Acem kılıcı gibi

Anlamı: her iki tarafı da idare edebilen, güvenilmez (kimse).

Deyim: acısını bağrına (içine) basmak (gömmek)

Anlamı: bir üzüntüye, sıkıntıya yakınmadan katlanmak.

Deyim: aç kurt gibi

Anlamı: büyük bir istekle.


Yorumlar

Yorum Yap

B B ile başlayan kelimeler B ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler