Azmak ne demek? Azmak Türkçe anlamı nedir?


Yayınlama: 5 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Azmak kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Azmak hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Azmak

Anlamlar:

1. Küçük su birikintisi, gölcük

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Halk ağzında

2. Bataklık

2. Taşkınlıkta ileri gitmek

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz

Örnek: "Çocuklar azdı."

3. Deniz, ırmak vb. kabarmak, taşmak

Örnek: "Deniz azdı."

4. Yara, hastalık etkili, tehlikeli duruma gelmek

Örnek: "Bazılarının bronşiti, bazılarının romatizması azmış."

"Ahmet Haşim"

5. Cinsel duyguları artmak

6. Çamaşır artık ağartılamaz duruma gelmek

7. Hayvanlar iki ayrı ırktan doğmak

Örnek: "Katır, atla eşekten azmış bir hayvandır."

8. Bitkiler, aşırı büyümek


Azmak eş anlamlısı

Azmak hakkında eş anlamlı kelimeler

Azmak eş anlamlısı

azmak kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : gölcük , bataklık , taşmak


Azmak zıt anlamlısı

Azmak hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Azmak zıt anlamlısı

azmak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : uslanmak


Azmak ile ilgili 8 örnek cümle

"Azmak" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Azmak" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Sınıf iyice azınca öğretmen kızdı

2. Sakarya azmıştı, kıyılarını dövüyordu

3. Cebi para görünce azmak, bizim insanımıza vergidir

4. Çıban iyice azdı

5. Fırtına azdıkça azdı

6. Sardunya azdı, saksısını değiştirmeli

7. Mart gelince kediler azar

8. Katır, azmışa bir örnektir


Diğer dillerde Azmak

İngilizce: Go astray

Spanish: Vaya por mal camino

German: Azmak

French: Égarer

Italian: Vai fuori strada


Azmak ile ilgili atasözleri

Azmak ile ilgili atasözleri

Aşağıda Azmak hakkında ve içinde Azmak kelimesi geçen, Azmak ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.


Azmak ile ilgili deyimler

Azmak ile ilgili deyimler

Aşağıda Azmak hakkında ve içinde Azmak kelimesi geçen, Azmak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: aklının bir köşesine yazmak

Anlamı: ileride hatırlamak üzere belleğine almak.

Deyim: (birinin) çukurunu kazmak

Anlamı: birinin felaketine yol açacak bir düzen kurmak.

Deyim: (birinin) kuyusunu kazmak

Anlamı: birinin yıkımına çalışmak, kötü duruma düşmesini istemek: 'Yüzden ağır durup arkadan kabinenin kuyusunu kazacaksın!' -M. Ş. Esendal.

Deyim: buz üstüne yazı yazmak

Anlamı: 1) süresi, etkisi çok az olacak bir iş yapmak; 2) bir kimseye etki yapmayan sözler söylemek.

Deyim: çay kenarında kuyu kazmak

Anlamı: elde, amaca ulaşılacak bol araç varken emek harcayarak başka yollar aramak.

Deyim: destan yazmak

Anlamı: olağanüstü kahramanlık, yararlık veya başarı göstermek.

Deyim: gelin yazmak

Anlamı: gelinin yüzünü değişik süs gereçleriyle bezemek.

Deyim: iğne ile kuyu kazmak

Anlamı: yetersiz araçlarla, sürekli ve sabırlı bir biçimde çalışıp çok güç olan veya çok ağır yürüyen bir işi başarmaya çalışmak: 'İğne ile kuyu kazmak gibi bir şeydi oymacılık.' -Ç. Altan.

Deyim: kendi kuyusunu kendi kazmak

Anlamı: kendine zarar verecek davranışta bulunmak.

Deyim: kırkından sonra azmak

Anlamı: yaşlandıktan sonra yaşına uymayan davranışlarda bulunmak.

Deyim: mezarını kazmak

Anlamı: kötülüğünü istemek, kötü duruma düşürmek için uğraşmak.

Deyim: yüz yazmak

Anlamı: 1) makyaj yapmak; 2) hlk. köy seyirlik oyunlarında taklit edilen kişinin özelliklerini belirtecek biçimde yüz boyamak, maske yapmak.

Deyim: yüzüne yazmak

Anlamı: hlk. gelinin yüzünü süslemek.


Yorumlar

Yorum Yap

Azmak A ile başlayan kelimeler Az ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler