Aza ne demek? Sözlük anlamı nedir?


Yayınlama: 5 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Aza kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Aza hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Aza

Kökeni: "Arapça aʿżā" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Üye

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Komşu gencine yüz vermemiş, çocuklu bir mahkeme azasıyla evlenmişti."

"Reşat Nuri Güntekin"

2. Vücut parçası, organ

Örnek: "Bu vücut, bütün azası kırılmış, birbiri üstüne yığılmış bir külçe hâlinde."

"Yakup Kadri Karaosmanoğlu "

İçinde Aza geçen birleşik ve kökteş kelimeler: murahhas aza


Aza eş anlamlısı

Aza hakkında eş anlamlı kelimeler

Aza eş anlamlısı

aza kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Üye


Aza zıt anlamlısı

Aza hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Aza zıt anlamlısı

Aza kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Diğer dillerde Aza

İngilizce: Aza

Spanish: Aza

German: Aza

French: Aza

Italian: Aza


Aza ile ilgili atasözleri

Aza ile ilgili atasözleri

Aşağıda Aza hakkında ve içinde Aza kelimesi geçen, Aza ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ağır kazan geç kaynar

Anlamı: 1) kalın kafalı insan bir konuyu zor anlar; 2) tembel olan işi geç yapar.

Atasözü: ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar

Anlamı: yazın çalışan kışın rahat eder.

Atasözü: ak köpeğin (itin) pamuk pazarına (pamuğa, pamukçuya) zararı vardır

Anlamı: kötü şey, görünüşte iyi şeye benziyorsa iyi şeyin değeri azalır.

Atasözü: akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış

Anlamı: insan kendi aklını, düşüncesini başkasınınkinden üstün görür.

Atasözü: ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek

Anlamı: babadan kalan mal kalıcı değildir, çabuk biter; kişinin gerçek malı, kendi çalışmasıyla elde ettiği maldır.

Atasözü: aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz

Anlamı: büyük şeyleri elde edebilmek için önce küçük şeylerle yetinmek gerekir.

Atasözü: aza sormuşlar: 'nereye?', 'çoğun yanına' demiş

Anlamı: küçük kazançların bile hep varlıklı kimselere düştüğü inancını belirten bir söz.

Atasözü: azan kurda kızan köpek

Anlamı: belalı kişinin hakkından kötü kişi gelir.

Atasözü: baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana

Anlamı: kendini bilen, yaşama sorumluluğu duyan akıllı evladın gerçek malı, kendisinin kazandığı maldır.

Atasözü: bayramda borç ödeyene ramazan ağır (kısa) gelir

Anlamı: vadesi yaklaşan bir borcu ödemek zorunda olan kimseye günler çok çabuk geçer.

Atasözü: bir baş soğan bir kazanı kokutur

Anlamı: kötü bir kişi, kötü bir davranış, kötü bir söz büyük bir topluluğun huzurunu bozmaya yeter.

Atasözü: bostan gök iken pazar(lık) yapılmaz

Anlamı: ayrıntıları belli olmayan bir iş için anlaşma yapılmamalı.

Atasözü: cana gelecek kaza (zarar) mala gelsin

Anlamı: zarardan kurtulma olanağı yoksa, bunun cana değil, mala gelmesi yeğlenir.

Atasözü: dazlayan daza düşer, kel başlı kıza düşer

Anlamı: evleneceği kişiyi seçmekte çok titizlik gösteren kimse, çoğu kez istemediği, beğenmediği bir kişiye düşer.

Atasözü: denizdeki balığın pazarı (pazarlığı) olmaz

Anlamı: henüz elde olmayan bir nesnenin alımı, satımı üzerinde konuşulmaz.

Atasözü: el için kuyu kazan, evvela kendisi düşer

Anlamı: başkasına tuzak hazırlayan kimse, bu tuzağa ondan önce kendisi düşer.

Atasözü: el kazanı ile aş kaynamaz

Anlamı: önemli bir iş, başkalarının yardımıyla başarılamaz, iş her an yarıda kalabilir.

Atasözü: eskiye rağbet (itibar) olsaydı bitpazarına nur yağardı

Anlamı: her şeyin yenisi sevilir.

Atasözü: evdeki pazar (hesap) çarşıya uymaz

Anlamı: önceden tasarlanan bir iş umulduğu gibi sonuçlanmaz, düşünüldüğü gibi olmaz.

Atasözü: gammaz olmasa tilki pazarda gezer

Anlamı: yasal olmayan yollardan gizlice çıkar sağlayan kişi, yakayı ele vereceğinden korkmasa bütün bu işleri açıktan yapar.


Aza ile ilgili deyimler

Aza ile ilgili deyimler

Aşağıda Aza hakkında ve içinde Aza kelimesi geçen, Aza ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: abazan kalmak

Anlamı: 1) uzun süre cinsel ilişkide bulunmamak; 2) aç kalmak.

Deyim: açıklık kazanmak

Anlamı: bir konu aydınlanmak, anlaşılır duruma gelmek.

Deyim: açmaza düşmek

Anlamı: içinden çıkılması güç durumda kalmak.

Deyim: açmaza getirmek (düşürmek)

Anlamı: düzen, hile yapmak, bir kimseyi oyuna getirmek, zor duruma sokmak.

Deyim: ağza tat, boğaza feryat

Anlamı: 'miktarı çok az olan yiyecek' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: ağzını burnunu çarşamba pazarına (çanağına) çevirmek

Anlamı: aşırı bir biçimde döverek perişan duruma getirmek.

Deyim: ağzını havaya (poyraza) açmak

Anlamı: alay umduğunu elde edememek.

Deyim: Allah'ın gazabı

Anlamı: çok sıkıntı veren şey.

Deyim: anasının ipini satmış (pazara çıkarmış)

Anlamı: ipsiz, kendisinden her türlü soysuzluk beklenebilen (kimse).

Deyim: at pazarında eşek osurtmuyoruz!

Anlamı: kaba söyleneni dinlemeyene uyarı amacıyla söylenen bir söz.

Deyim: aza çoğa bakmamak

Anlamı: olanla yetinmek.

Deyim: azamet satmak

Anlamı: büyüklük taslamak, çalım satmak, böbürlenmek.

Deyim: azap çekmek

Anlamı: 1) eziyet çekmek, üzüntü içinde olmak; 2) ceza görmek.

Deyim: azap duymak

Anlamı: acı çekmek, üzülmek: 'Bu şehrin, takdir fukaralarının orta malına dönüşmüş olmasından azap duyuyorum.' -A. Boysan.

Deyim: azap vermek

Anlamı: acı çektirmek, üzmek: 'Bu düşünce ona epeyce azap verdi.' -A. Midhat.

Deyim: azar işitmek

Anlamı: azarlanmak: 'Buna rağmen bir kez bile azar işitmeyişinden, arkadaki sessiz tartışmanın ne denli ciddi olduğunu kestirebiliyordu.' -E. Şafak.

Deyim: bağışıklık kazanmak

Anlamı: 1) bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla dirençli duruma gelmek; 2) mec. korunaklı olmak: 'Bu tehditlere karşı bağışıklık kazanmak hususunda şaşılası bir yetiye de sahiptiler.' -E. Şafak.

Deyim: bahsi kazanmak

Anlamı: ileri sürülen, savunulan görüşün doğru olduğu belli olmak.

Deyim: başarı göstermek (kazanmak)

Anlamı: başarmak: 'Arandığı, fikri sorulduğu, başarı kazandığı da oluyordu.' -R. H. Karay.

Deyim: başı kazan gibi olmak

Anlamı: başında çok ağrı ve uğultulu bir sersemlik olmak: 'Başım kazan gibiydi, bir kavanoz aspirin içsem ağrımın geçeceğine ihtimal vermiyordum.' -T. Dursun K.


Yorumlar

Yorum Yap

Aza A ile başlayan kelimeler Az ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler