Az nedir? Az anlamı ne demek?


Yayınlama: 9 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Az kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Az hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Az

Anlamlar:

1. Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Heykel konularının parmakla sayılacak kadar az olduğunu ileri sürüyordu."

"Bedri Rahmi Eyüboğlu"

2. Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik olarak

Özelliği / Tipi / Türü: Zarf

İçinde Az geçen birleşik ve kökteş kelimeler: az az, az alıcı, az buçuk, az çok, az daha, azel, az gelişmiş, az sonra, en az, azar azar, en azından

2. Azot elementinin simgesi

Özelliği / Tipi / Türü: Eskimiş - Kimya


Az eş anlamlısı

Az hakkında eş anlamlı kelimeler

Az eş anlamlısı

az kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Eksik , Noksan , Biraz , Kıt , Seyrek


Az zıt anlamlısı

Az hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Az zıt anlamlısı

az kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : çok, bol, epey, fazla, gani gani, hayli


Az ile ilgili 2 örnek cümle

"Az" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Az" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Kimi kez iş az oluyordu

2. Bu para az, daha ver. Gitmeye az kaldı


Diğer dillerde Az

İngilizce: Little

Spanish: Poco

German: Weniger

French: Peu

Italian: Poco


Az ile ilgili atasözleri

Az ile ilgili atasözleri

Aşağıda Az hakkında ve içinde Az kelimesi geçen, Az ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz

Anlamı: bir kimse sevdiği işi sürekli olarak yapmaktan bıkmaz.

Atasözü: abdala 'kar yağıyor' demişler, 'titremeye hazırım (durmuşum)' demiş

Anlamı: varlıklılar için sıkıntı olabilecek bir durum, yoksullar için söz konusu bile olmaz.

Atasözü: abdestsiz sofuya namaz mı dayanır

Anlamı: kurallara, koşullara uyulmadıktan sonra bir sürü iş yapılabilir.

Atasözü: acele ile menzil alınmaz

Anlamı: acele etmekle daha çabuk sonuç alınır sanılmamalıdır.

Atasözü: acı patlıcanı kırağı çalmaz

Anlamı: herhangi bir duruma alışkın olan kimseyi benzer kötü durumlar etkilemez.

Atasözü: acıklı başta akıl olmaz

Anlamı: büyük sıkıntılar içinde bulunanlar mantık dışı işler yapabilirler.

Atasözü: aç at yol almaz, aç it av almaz

Anlamı: iş gördürdüğünüz kimselerin haklarını tam olarak vermezseniz kendilerinden yararlanamazsınız.

Atasözü: aç ayı oynamaz

Anlamı: kendisinden iş beklenilen kimseden emeğinin karşılığı esirgenmemelidir.

Atasözü: aç domuz darıdan çıkmaz

Anlamı: kötü yaradılışlı aç olan kimse kime, neye zarar verdiğini düşünmeden sadece karnını doyurmaya bakar.

Atasözü: aç tokun gözüne bakmakla doymaz

Anlamı: yoksul insanla ilgilenmek ancak ona yardım etmekle olur.

Atasözü: aç yanında sarpın kurcalanmaz

Anlamı: bir kimsenin yanında, onun çok duyarlı olduğu konuya değinmemek gerekir.

Atasözü: açık ağız aç kalmaz

Anlamı: isteklerini uygun bir biçimde söylemesini bilen kimse, onları önünde sonunda elde eder.

Atasözü: açın imanı olmaz

Anlamı: aç olan kimseden her türlü kötülük beklenebilir.

Atasözü: açın karnı doyar, gözü doymaz

Anlamı: tutkulu olduğu konuda insan doyumsuzdur, yetinmek bilmez.

Atasözü: açın koynunda (karnında) ekmek durmaz (eğleşmez)

Anlamı: kazancı yetmeyen kişi, eline geçeni hemen harcar, yarını için bir şey saklayamaz.

Atasözü: açın kursağına çörek dayanmaz

Anlamı: yoksulluk içinde bulunan kimsenin bir eksiği giderilse başka bir eksiği kendini gösterir.

Atasözü: adam adamdan korkmaz, utanır

Anlamı: insanları ahlaklı davranmaya iten korku değil, küçük görülme duygusudur.

Atasözü: adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola

Anlamı: toplum içinde herkesin bir değeri vardır ancak züğürtlere değer verilmez.

Atasözü: ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz

Anlamı: davranışlarına engel olacak hiçbir takıntısı yok.

Atasözü: ağaçtan maşa, abdaldan paşa olmaz

Anlamı: yeteneksiz, beceriksiz kimse önemli işlerde kullanılamaz.


Az ile ilgili deyimler

Az ile ilgili deyimler

Aşağıda Az hakkında ve içinde Az kelimesi geçen, Az ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: abazan kalmak

Anlamı: 1) uzun süre cinsel ilişkide bulunmamak; 2) aç kalmak.

Deyim: abdest tazelemek

Anlamı: abdesti bozulmadığı hâlde yeniden abdest almak.

Deyim: abdestinde namazında olmak

Anlamı: dindar olmak.

Deyim: açıklık kazanmak

Anlamı: bir konu aydınlanmak, anlaşılır duruma gelmek.

Deyim: açmaza düşmek

Anlamı: içinden çıkılması güç durumda kalmak.

Deyim: açmaza getirmek (düşürmek)

Anlamı: düzen, hile yapmak, bir kimseyi oyuna getirmek, zor duruma sokmak.

Deyim: Agop'un kazı gibi bakmak

Anlamı: aptal aptal bakmak.

Deyim: ağza alınmaz (alınmayacak)

Anlamı: söylenmesi ayıp, çirkin (söz, küfür): 'Bu ağza alınmaz söz üzerine karşıdakiler birden alevlendiler.' -O. C. Kaygılı.

Deyim: ağza tat, boğaza feryat

Anlamı: 'miktarı çok az olan yiyecek' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: ağzını burnunu çarşamba pazarına (çanağına) çevirmek

Anlamı: aşırı bir biçimde döverek perişan duruma getirmek.

Deyim: ağzını havaya (poyraza) açmak

Anlamı: alay umduğunu elde edememek.

Deyim: aklının bir köşesine yazmak

Anlamı: ileride hatırlamak üzere belleğine almak.

Deyim: aklının terazisi bozulmak

Anlamı: akıllıca olmayan davranışlarda bulunacak bir duruma düşmek.

Deyim: al kiraz üstüne kar yağmış

Anlamı: düşünülmeyen, beklenilmeyen şeylerin de olabileceğini anlatan bir söz.

Deyim: aldı sazı eline

Anlamı: hiç kimseyi konuşturmadan konuşan kimseler için kullanılan bir söz.

Deyim: alıp satmaz görünmek

Anlamı: ilgisiz görünmek veya davranmak.

Deyim: Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz

Anlamı: birinin çok yalancı olduğunu anlatmak için söylenen bir söz.

Deyim: Allah'ın gazabı

Anlamı: çok sıkıntı veren şey.

Deyim: Allah'tan korkmaz

Anlamı: can yakıcı, insafsız, acımasız.

Deyim: allahı çok, insanı az bir yer

Anlamı: pek ıssız ve kuytu bir yer.


Yorumlar

Yorum Yap

Az A ile başlayan kelimeler Az ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler