Ayrıntı kısaca kelime anlamı ne demek?


Yayınlama: 9 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ayrıntı kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ayrıntı hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ayrıntı

Anlamlar:

1. Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat, detay

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "En küçük bir ayrıntıyı bile atlamayacaksın."

"Ahmet Ümit"

2. Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat

3. Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya

Özelliği / Tipi / Türü: Tiyatro


Ayrıntı eş anlamlısı

Ayrıntı hakkında eş anlamlı kelimeler

Ayrıntı eş anlamlısı

ayrıntı kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Detay , Teferruat , Tafsilat


Ayrıntı zıt anlamlısı

Ayrıntı hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ayrıntı zıt anlamlısı

Ayrıntı kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Ayrıntı ile ilgili 3 örnek cümle

"Ayrıntı" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ayrıntı" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Sorunun ayrıntısına girmeye vakit yoktu

2. Bu konuda ayrıntı önem kazanıyor

3. Kimi yazar ayrıntıya önem verir, her şeyi ince ince anlatır


Diğer dillerde Ayrıntı

İngilizce: Details

Spanish: Detalles

German: Detail

French: Détail

Italian: Estremi


Ayrıntı ile ilgili atasözleri

Ayrıntı ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ayrıntı hakkında ve içinde Ayrıntı kelimesi geçen, Ayrıntı ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.


Ayrıntı ile ilgili deyimler

Ayrıntı ile ilgili deyimler

Aşağıda Ayrıntı hakkında ve içinde Ayrıntı kelimesi geçen, Ayrıntı ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ayrıntıda boğulmak

Anlamı: 1) gereksiz ayrıntılarla ilgilenmek zorunda kalmak; 2) mec. ilgilenilen herhangi bir konunun aslından uzaklaşmak.

Deyim: ayrıntıya inmek

Anlamı: bir konuyu en küçük noktasına kadar inceleyip araştırmak: 'Ne var ki genelleyici bakış açısı, bizi bazen yararlı ayrıntılara inmekten ister istemez alıkoyuyor.' -H. Taner.


Yorumlar

Yorum Yap

Ayrıntı A ile başlayan kelimeler Ay ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler