Aymak kelimesinin sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 5 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Aymak kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Aymak hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Aymak

Anlamlar:

1. Kendine gelmek, aklı başına gelmek, ayılmak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz - Halk ağzında

Örnek: "Bırak gece yarısı hoşbeşi Allah aşkına, aydım artık gidip yatayım."

"Sait Faik Abasıyanık"

2. Gerçeği anlamak

Özelliği / Tipi / Türü: -i - Mecaz Anlam


Aymak eş anlamlısı

Aymak hakkında eş anlamlı kelimeler

Aymak eş anlamlısı

aymak kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : ayılmak


Aymak zıt anlamlısı

Aymak hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Aymak zıt anlamlısı

Aymak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Aymak ile ilgili 2 örnek cümle

"Aymak" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Aymak" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. İçkiyi çok kaçırınca aymak uzun sürer

2. Adam aymak üzereyken sözü değiştirdim


Diğer dillerde Aymak

İngilizce: Aymak

Spanish: Aymak

German: Aymak

French: Aymak

Italian: Aymak


Aymak ile ilgili atasözleri

Aymak ile ilgili atasözleri

Aşağıda Aymak hakkında ve içinde Aymak kelimesi geçen, Aymak ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil

Anlamı: güzel yemeyi, güzel giymeyi, güzel eşya kullanmayı herkes ister ama bunları ancak parası bol olanlar yapabilir.

Atasözü: canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır

Anlamı: güzel yaşamak isteyen kişi, bu yaşayışın yükünü çekmeyi göze almalı ve gerekli kaynakları elinin altında bulundurmalıdır.


Aymak ile ilgili deyimler

Aymak ile ilgili deyimler

Aşağıda Aymak hakkında ve içinde Aymak kelimesi geçen, Aymak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ağız yaymak

Anlamı: açık ve dürüst konuşmaktan kaçınmak.

Deyim: arka plana kaymak

Anlamı: 1) gözden düşmek: 'Bu üslubu ve bakış açısı yüzünden arka plana kaymış.' -T. Buğra. 2) önemini yitirmek, değersizleşmek.

Deyim: azı çoğa saymak (tutmak)

Anlamı: verilen küçük bir armağanı çok beğenmek.

Deyim: (birini) adamdan saymak

Anlamı: bir kimseye gereğinden fazla değer vermek, saygı duymak.

Deyim: (birinin) lokmasını saymak

Anlamı: sofrada yemek yiyen kimsenin ne kadar yediğine dikkat etmek.

Deyim: cana minnet saymak (bilmek)

Anlamı: bir lütuf olarak kabul etmek: 'Yeni yıla değil, yeni bir sabaha sağ çıkabilmeyi cana minnet sayıyorlardı.' -H. Taner.

Deyim: dalga saymak

Anlamı: 1) boş ve aylak durmak; 2) yersiz ve gereksiz şeylerle uğraşmak.

Deyim: fasulye gibi kendini nimetten saymak

Anlamı: kendine çok değer vermek, kendini bir şey sanmak.

Deyim: geri saymak

Anlamı: geriye doğru saymak.

Deyim: gönlü kaymak

Anlamı: sevmeye eğimli olmak.

Deyim: görev bilmek (saymak, addetmek)

Anlamı: görev olarak üzerine almak, sorumluluk üstlenmek: 'Umutlu da olsam umutsuz da olsam görev bildiğim işi yerine getiririm.' -M. C. Anday.

Deyim: gözü (gözleri) kaymak (kaçmak)

Anlamı: 1) gözünde hafifçe şaşılık bulunmak; 2) istemeyerek bakıvermek: 'İstemeye istemeye gözleri lokantacıya kaçtı.' -Ö. Seyfettin. 3) bayılmak sırasında gözünün akı çoğalmak.

Deyim: gün saymak

Anlamı: herhangi bir iş veya olayın belirlenmiş süresinin sonunu heyecanla beklemek.

Deyim: gününü (günlerini) saymak (beklemek)

Anlamı: kurtulamayacak hasta son günlerini yaşamak.

Deyim: hakaret saymak

Anlamı: bir sözü veya davranışı hakaret olarak kabul etmek.

Deyim: hatır gönül bilmek (saymak veya tanımak)

Anlamı: kişilere karşı gösterilmesi gereken saygı kurallarına uymak.

Deyim: hatır (hatırını) saymak

Anlamı: gerekli saygıyı göstermek.

Deyim: hayatı kaymak

Anlamı: her işi ters gitmek, mahvolmak.

Deyim: hiçe saymak (indirgemek)

Anlamı: önemsememek, önem vermemek: 'Oyun kurallarını hiçe saymak, tiyatro gerçeğini bile bile bozmak da seyirci üzerinde güldürücü bir etki yapar.' -M. And.

Deyim: izinli saymak

Anlamı: 1) izin vermek; 2) mec. bir işte ayrı tutmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Aymak A ile başlayan kelimeler Ay ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler