Ayan anlamı nedir? TDK karşılığı ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ayan kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ayan hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ayan

Kökeni: "Arapça aʿyān" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. İleri gelenler

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Eskimiş

2. Senato üyeleri

2. Belli, açık

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat - Eskimiş

İçinde Ayan geçen birleşik ve kökteş kelimeler: ayan beyan


Ayan eş anlamlısı

Ayan hakkında eş anlamlı kelimeler

Ayan eş anlamlısı

ayan kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : açık, belli


Ayan zıt anlamlısı

Ayan hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ayan zıt anlamlısı

Ayan kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Diğer dillerde Ayan

İngilizce: Ayan

Spanish: Ayan

German: Ayan

French: Ayan

Italian: Ayan


Ayan ile ilgili atasözleri

Ayan ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ayan hakkında ve içinde Ayan kelimesi geçen, Ayan ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: abdestsiz sofuya namaz mı dayanır

Anlamı: kurallara, koşullara uyulmadıktan sonra bir sürü iş yapılabilir.

Atasözü: acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır

Anlamı: bir şeyi uzun süre elde edemeyen kimse, daha sonra o şeyden ne kadar çok edinirse edinsin yine kendisine yetmeyeceği kanısında bulunur.

Atasözü: acıkanın yanağından, susayanın dudağından belli olur

Anlamı: bir insanın ne durumda olduğu yüzünden anlaşılır.

Atasözü: açılan solar, ağlayan güler

Anlamı: hiçbir durum olduğu gibi kalmaz, gün gelir tersine döner.

Atasözü: açın kursağına çörek dayanmaz

Anlamı: yoksulluk içinde bulunan kimsenin bir eksiği giderilse başka bir eksiği kendini gösterir.

Atasözü: ağaca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür

Anlamı: insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.

Atasözü: ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez

Anlamı: belirtileri meydanda olan yaşlılık ve izleri ortada duran üzüntü ne yapılsa gizlenemez.

Atasözü: ağlamayan çocuğa meme vermezler

Anlamı: hakkını aramasını bilmeyen kimsenin işi görülmez.

Atasözü: ağlayanın malı gülene hayretmez

Anlamı: birinden haksız olarak alınan mal, alana yarar sağlamaz.

Atasözü: ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar

Anlamı: yazın çalışan kışın rahat eder.

Atasözü: akarsuya inanma, eloğluna dayanma

Anlamı: akışı ne kadar yavaş olursa olsun akarsuya girmek tehlikelidir, eloğluna güvenmek de doğru değildir, insanı zarara sokabilir.

Atasözü: Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir

Anlamı: Allah, yetenekleri kısıtlı olanlara durumlarına uygun bir yaşama düzeni verir.

Atasözü: anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az

Anlamı: anlayışlı kimseleri en küçük bir söz bile etkiler oysa anlayışsız kimselere ne söylense yararsızdır.

Atasözü: arayan Mevla'sını da bulur, belasını da

Anlamı: iyiyi amaçlayanlar iyiye, kötüyü amaçlayanlar ise kötüye ulaşırlar.

Atasözü: ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz

Anlamı: önemli kimseleri çekemeyip onlara dil uzatanlar çok olur.

Atasözü: aslını saklayan (inkâr eden) haramzadedir

Anlamı: kişi yoksul, görgüsüz bir aileden gelmekle değersiz olmaz, toplum içindeki yerini kendisi kazanır.

Atasözü: atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar

Anlamı: büyüklerinin sözünü tutmayıp onların gösterdikleri yoldan gitmeyenler toplum içinde ziyan olup giderler.

Atasözü: atasını tanımayan Allah'ını tanımaz

Anlamı: babaya itaat etmeyen kimse, ana ve babaya itaat etmeyi buyuran Tanrı’yı da tanımıyor demektir.

Atasözü: ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Anlamı: küçük de olsa birtakım belirtilerin önemli olaylara işaret olduğunu anlatan bir söz.

Atasözü: av avlayanın, kemer bağlayanın

Anlamı: bir şey, onu elde etmenin yolunu bilenin; bir şeyden yararlanma, onu kullanmasını becerebilenin hakkıdır.


Ayan ile ilgili deyimler

Ayan ile ilgili deyimler

Aşağıda Ayan hakkında ve içinde Ayan kelimesi geçen, Ayan ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: altın yumurtlayan tavuk

Anlamı: 1) mesleği, sanatı, parası olan, gelirli kimse; 2) turist.

Deyim: bıçak kemiğe dayanmak

Anlamı: çekilen sıkıntı artık katlanılamayacak bir duruma gelmek: 'Bıçak kemiğe dayandı mı başkaldırır, canını sakınmaz, hakkını ister.' -A. Ağaoğlu.

Deyim: (bir şeye) can dayanmamak

Anlamı: bir şey karşısında insanın dayanıklılığı elden gitmek: 'Bir lacivert petunya vardır ki renginin hoşluğuna canlar dayanmaz.' -A. Boysan.

Deyim: (bir yerden) payandaları çözmek

Anlamı: argo ayrılmak, kaçmak, uzaklaşmak.

Deyim: (birinin) acısına dayanamamak

Anlamı: bir kimse bir yakınının ölümünden büyük üzüntü duymak.

Deyim: dönüşü olmayan yola girmek

Anlamı: asla bırakılmayacak, vazgeçilmeyecek bir durumda olmak: 'Artık ok yaydan çıkmış sayılırdı, dönüşü olmayan bir yola girdikleri kesindi.' -O. Aysu.

Deyim: gaza basmak (dayanmak)

Anlamı: 1) harekete geçirmek veya hızını artırmak için motorlu taşıtın gaz pedalına basmak; 2) mec. bir işi hızlandırmak.

Deyim: gelip çatmak (dayanmak)

Anlamı: vakti gelmek, kaçınılmaz olmak: 'Ayrılık günleri geldi dayandı.' -Âşık Veysel. 'Konser günü gelip çattığındaysa stadyumda mahşeri bir kalabalık vardı.' -M. Mungan.

Deyim: içi dayanmamak

Anlamı: acıklı bir durumu kaldıramamak.

Deyim: kalbi dayanmamak

Anlamı: 1) aşırı heyecan, üzüntü, yorgunluk veya herhangi bir hastalık yüzünden kalbi durmak, ölmek; 2) yüreği dayanmamak.

Deyim: kanayan yara olmak

Anlamı: sürekli sıkıntı, üzüntü ve zarar veren bir durumda olmak.

Deyim: kapıya dayanmak

Anlamı: 1) gelip çatmak: 'Kış kapıya dayandı, daha kömür alamadık.' -R. N. Güntekin. 2) bir şey elde etmek için bir yeri, bir kimseyi zorlamak, göz korkutmak: 'Bereket versin ki padişahın cellatları kapıya dayanmadılar.' -İ. O. Anar.

Deyim: payanda vurmak

Anlamı: payandalamak.

Deyim: söz anlayan beri gelsin

Anlamı: 'hiçbiriniz laf anlamıyorsunuz' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: yumurta kapıya dayanmak (gelmek)

Anlamı: yapılacak iş için zaman çok daralmak.

Deyim: yüreği dayanmamak

Anlamı: acısına katlanamamak, çok acı duymak.


Yorumlar

Yorum Yap

Ayan A ile başlayan kelimeler Ay ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler