Atmak ne demek? Atmak Türkçe anlamı nedir?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Atmak kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Atmak hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Atmak

Anlamlar:

1. Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak

Özelliği / Tipi / Türü: -e - -i

Örnek: "Taşı suya atmak."

2. Bir şeyi yere doğru bırakmak

3. Bir kimsenin ilişiğini kesmek

4. Koymak

Özelliği / Tipi / Türü: -e - Nesnesiz

Örnek: "Mutlaka yemeklerimize biber atmayı âdet edinmişiz."

"Burhan Felek"

5. Rastgele bir kenara koymak

6. Uzatmak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz - -den

Örnek: "Vapurdan iskeleye attılar."

7. Bir yerden başka bir yere taşımak

Örnek: "Hazır araba varken eşyayı eve atalım."

8. Sille, tokat vurmak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz

9. Top, tüfek vb. silahları patlatmak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz

10. Kurşun, gülle, ok vb. şeyleri hedefe fırlatmak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz

Örnek: "Ona üç kurşun attı, vuramadı."

11. Geri bırakmak, ertelemek

Özelliği / Tipi / Türü: -e - Nesnesiz

Örnek: "Bu konunun tartışılmasını gelecek haftaya attılar."

12. Örtmek

Örnek: "Sırtına bir şal attı."

13. Yapılmış kötü bir işi birine yüklemek

Örnek: "Suçu onun üzerine attılar."

14. Kovmak, dışarıya çıkarmak, ilgisini kesip uzaklaştırmak

Özelliği / Tipi / Türü: -i - -den

15. İstenilmeyen bir şeyi kendi malı olmaktan çıkarmak

Özelliği / Tipi / Türü: -i

Örnek: "Bu lüzumsuz eşyayı atmalı."

16. Kullanılması gelenek hâline gelmiş bir şeyi kullanmaktan vazgeçmek

Özelliği / Tipi / Türü: -i

Örnek: "Şapka inkılabıyla fesi attık."

17. Çıkarmak, dışarıya vermek

Özelliği / Tipi / Türü: -i

Örnek: "Yabancı cisimleri vücut atar."

18. Patlayıcı maddelerle havaya uçurup yıkmak

Özelliği / Tipi / Türü: -i

Örnek: "Köprüyü dinamitle attılar."

19. Yay ve tokmakla ditmek, kabartmak

Özelliği / Tipi / Türü: -i

Örnek: "Pamuğu atmak."

20. Çatlamak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz

21. Yırtılmak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz

22. Yapışık olduğu yerden ayrılmak

Özelliği / Tipi / Türü: -den

23. Kalp, nabız vurmak, çarpmak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz

Örnek: "Kalbi hızlı hızlı atıyor."

24. Sıkıntı dolayısıyla giyilen bir şeyi çıkarmak

Özelliği / Tipi / Türü: -i

Örnek: "Sıcak basınca sırtındaki ceketi attı."

25. Yazılı veya banda alınmış bir metinden bazı bölümleri çıkarmak

Özelliği / Tipi / Türü: -i - -den

26. Değerini eksiltmek

Özelliği / Tipi / Türü: -i

27. Göndermek, yollamak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz

Örnek: "Mektup atmak."

28. Terk etmek

Özelliği / Tipi / Türü: -den

29. Götürmek

Özelliği / Tipi / Türü: Argo

Örnek: "Gözüne kestirdiği erkeği tavlayıp resmen oraya atarmış."

"Attila İlhan"

30. Söylemek

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz - Argo

Örnek: "Gazel attı."

31. Yalan veya abartmalı söz söylemek

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz - Argo

Örnek: "Gene atmaya başladı."

32. Bilmeden, kestirerek söylemek

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz - Argo

Örnek: "Bilgi yarışmasında attı ama tutturamadı."

33. İçki içmek

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz - Teklifsiz konuşmada

Örnek: "Şimdi arzu buyrulursa dostluğumuzu takviye için şöyle bir iki kadeh atalım."

"Nazım Hikmet"

İçinde Atmak geçen birleşik ve kökteş kelimeler: füzeatar, kazaratar, kükürtatar, roketatar, atardamar


Atmak eş anlamlısı

Atmak hakkında eş anlamlı kelimeler

Atmak eş anlamlısı

atmak kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : fırlatmak , çatlamak , yırtılmak , çarpmak , yollamak , göndermek , geri bırakmak , alışmak , götürmek , söylemek , kabartmak , koymak , uzatmak , ertelemek , örtmek , kovmak , solmak , çıkarmak


Atmak zıt anlamlısı

Atmak hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Atmak zıt anlamlısı

Atmak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Atmak ile ilgili 37 örnek cümle

"Atmak" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Atmak" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Köpeğe taş atmak, onu daha çok kızdırır

2. Bu uçak tarım ilaçları atmak için geldi

3. Çorbaya biraz tuz atmak gerekiyor

4. Sizi oraya atmak için araba hazır

5. Buraya bir köprü atmak iyi olacak

6. Onu ta Ağrı’ ya attılar

7. Ağacın gölgesine birkaç iskemle atmışlar

8. İki el atmak için tabancasını çekti

9. Çocuklar ok atmak için sıraya girdi

10. Ona tekme atmak istememişti

11. Suçu ona atmak için yarıştılar

12. Mahkeme duruşmayı gelecek aya attı

13. Üşüyordu, üstüne bir battaniye daha attı

14. Bunları çöpe atmak en iyisi

15. Kadınlara söz atmaktan tutuklandı

16. Kayayı atmak için dinamit yerleştirdiler

17. Öğrenciyi okuldan atmak çıkar yol değil

18. Deniz bütün çöpleri kıyıya atmış

19. Arap yazısını çok geç attık

20. Giysinin dikişi birkaç yerden atmıştı

21. Çocuğun nabzı hızlı atıyor

22. Mektup atmak için postaneye gittiler

23. Hallaç, pamuk atmak için geldi

24. İki tek atmak için meyhaneye daldı

25. Kışlıkları atmak için havaların ısınmasını bekliyoruz

26. Burada nara atmak olmaz

27. Çocuk, duyduğu korkuyu birkaç günde üzerinden zor attı

28. Güneşte kalan perdeler atmıştı

29. Tezgâhtar fiyatın on beş lirasını attı ama yine de param çıkışmadı, ceketi alamadım

30. Bu şiirden iki dizeyi atmak gerekiyor

31. Sınavda birkaç soruya attı, ama tutmadı

32. İnanma ona, hep atar

33. Eli kulağa atıp bir gazel atmak istemişti

34. Baktım, onlara atmak istiyordu, araya girip susturdum

35. Böyle atıp tutmaktan başka bir şey yapmaz o

36. Hakkında atıp tutmaktaymışsın, yüreğin varsa yüzüne söyle

37. Kadının üç yerine bıçak atmışlar


Diğer dillerde Atmak

İngilizce: Take

Spanish: Tomar

German: Werfen

French: Prendre

Italian: Prendere


Atmak ile ilgili atasözleri

Atmak ile ilgili atasözleri

Aşağıda Atmak hakkında ve içinde Atmak kelimesi geçen, Atmak ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: cahile söz (laf) anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür (zordur)

Anlamı: ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir.

Atasözü: korkulu rüya (düş) görmektense uyanık yatmak evladır (yeğdir)

Anlamı: tehlikeli bir işe girişmektense o işin sağlayacağı kazançtan vazgeçmek daha iyidir.


Atmak ile ilgili deyimler

Atmak ile ilgili deyimler

Aşağıda Atmak hakkında ve içinde Atmak kelimesi geçen, Atmak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: açığını kapamak (kapatmak)

Anlamı: 1) eksiğinin veya küçük düşürücü durumunun anlaşılmamasını sağlamak; 2) eksiğini tamamlamak.

Deyim: adı batmak

Anlamı: sevilmeyen bir şey veya kimse unutulmak, adı anılmaz olmak, artık sözü edilmemek.

Deyim: adım (adımını) atmak

Anlamı: 1) yürümek için ayağını öne doğru uzatıp basmak: 'Yıllar var ki bu eve tek bir ziyaretçi bile adım atmamıştı.' -E. Şafak. 2) mec. bir işe ilk kez girişmek.

Deyim: adımını geri atmak

Anlamı: başladığı bir işten geri dönmek.

Deyim: afi kesmek (satmak, yapmak)

Anlamı: birine karşı gösteriş yapmak: 'Yanındaki kıza afi yapmak için onun önüne, dilenciye sadaka verir gibi bahşiş fırlatan bir züppeyi, bıraksalar öldürecekti.' -H. Taner.

Deyim: ağız satmak

Anlamı: yüksekten atarak kendini övmek.

Deyim: ağzına bir kemik atmak

Anlamı: birini küçük bir çıkarla susturmak.

Deyim: aklı yatmak

Anlamı: anlamaya başlamak, olacağına inanmak: 'Söylediklerimin doğru olabileceğine aklı yatmaya başladı.' -A. Ümit.

Deyim: aklına yatmak

Anlamı: doğru olduğunu kabul etmek: 'Söyledikleri aklıma yattı, eli ayağı düzgün, iyi bir Türk kızı bulup evlenebilir, geç de olsa çoluk çocuğa karışabilirdim.' -A. Ümit.

Deyim: aklını oynatmak

Anlamı: çıldırmak: 'Allah Allah, bu adam gittikçe aklını oynatıyor.' -Y. Kemal.

Deyim: arkasından atmak (konuşmak)

Anlamı: dedikodusunu yapmak.

Deyim: arma donatmak

Anlamı: den. armayı yerli yerine koymak.

Deyim: arma uçurmak (budatmak)

Anlamı: den. armayı rüzgâra kaptırmak.

Deyim: at oynatmak

Anlamı: 1) atla hüner göstermek; 2) mec. yarışmak: Ben onunla at oynatamam. 3) mec. bildiği ve istediği gibi davranmak: 'Bizde ilk kurulan parlamento da Avrupa'daki benzerleri gibi, özel menfaatlerin gizlice at oynattığı bir alan olmakta gecikmemiş.' -H. Taner.

Deyim: atıp (atmak) tutmak

Anlamı: 1) bir kimse veya bir şey için kötü konuşmak: 'Hatta aleyhimde atıp tuttuğunu bile duysam kendimi tanıtmamalıydım.' -O. V. Kanık. 2) abartmalı konuşmak: 'Dünyanın siyasetiyle meşgul oluyorlar, büyük olaylar hakkında atıp tutuyorlar.' -H. R. Gürpınar.

Deyim: avurt satmak (avurt zavurt etmek)

Anlamı: 1) beceremeyeceği şeyleri becerebilecekmiş gibi konuşmak; 2) korkutucu sözler söylemek.

Deyim: ayak atmak

Anlamı: 1) girmek: 'Kalabalıktan en hoşlanan insan vagona ayak attı mı derhâl bir inziva hastalığına tutulur.' -R. N. Güntekin. 2) ilk kez gitmek.

Deyim: ayınları çatlatmak

Anlamı: ayın harfinin Arapçaya özgü sesini gırtlakta boğumlamaya çalışmak.

Deyim: ayıyı vurmadan postunu satmak

Anlamı: henüz ele geçmemiş bir şey üzerinde hesap yapmak.

Deyim: azamet satmak

Anlamı: büyüklük taslamak, çalım satmak, böbürlenmek.


Yorumlar

Yorum Yap

Atmak A ile başlayan kelimeler At ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler