Atlamak ne demek? Atlamak anlamı nedir?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Atlamak kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Atlamak hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Atlamak

Anlamlar:

1. Bir engeli sıçrayarak veya fırlayarak aşmak

Özelliği / Tipi / Türü: -den

Örnek: "Duvardan atlamak. Hendekten atlamak."

2. Yüksek bir yerden alçak bir yere, ayaküstü gelecek bir biçimde kendini bırakmak

Özelliği / Tipi / Türü: -e - -den

Örnek: "Çukura atlamak."

3. Binmek

Özelliği / Tipi / Türü: -e

Örnek: "Atlasam bir vapura, şehre insem diyorum."

"Sait Faik Abasıyanık"

4. Basında haberi zamanında verememek veya diğer gazetelerden öğrenmek

Özelliği / Tipi / Türü: -i

5. Okuma, yazı yazma, sayı sayma vb. işlerde bazı bölümleri üstünkörü geçmek

Özelliği / Tipi / Türü: -i

6. Sınıfı okumadan geçmek

Özelliği / Tipi / Türü: -i

Örnek: "Birinci sınıfı atladı."

7. İnmek

Örnek: "Otomobilden atlayıp vapura doğru seğirten bir adama tutup sual sorulur mu?"

"Sait Faik Abasıyanık"

8. Yanılmak, aldanmak

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam - -de

9. Bir işe sonucunu düşünmeden hemen girişmek

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

İçinde Atlamak geçen birleşik ve kökteş kelimeler: atlaya zıplaya


Atlamak eş anlamlısı

Atlamak hakkında eş anlamlı kelimeler

Atlamak eş anlamlısı

atlamak kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : inmek, çıkmak, aldanmak, yanılmak, binmek


Atlamak zıt anlamlısı

Atlamak hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Atlamak zıt anlamlısı

Atlamak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Atlamak ile ilgili 11 örnek cümle

"Atlamak" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Atlamak" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Çocuk, duvardan atlamak için hız aldı

2. Taşlardan atlamak zor oldu

3. Bir taşa çıkıp denize atlamak istemişti

4. Bir ata atlayıp sürdü

5. İki sözcüğü atlamak istedim, baktım anlam bozuldu

6. Dizgici, üç cümleyi atlamış

7. Bugün üç haber atlamışız

8. Çocuk çalıştı, iki sınıf birden atladı

9. Çok titiz olduğu halde bu konuda atladı

10. Çocuk atlaya zıplaya gidiyordu

11. Öyle bir yapar ki hem de atlaya zıplaya!


Diğer dillerde Atlamak

İngilizce: Jump

Spanish: Salte

German: Springen

French: Saut

Italian: Salto


Atlamak ile ilgili atasözleri

Atlamak ile ilgili atasözleri

Aşağıda Atlamak hakkında ve içinde Atlamak kelimesi geçen, Atlamak ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.


Atlamak ile ilgili deyimler

Atlamak ile ilgili deyimler

Aşağıda Atlamak hakkında ve içinde Atlamak kelimesi geçen, Atlamak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: afyonu patlamak

Anlamı: ayılmak, kendine gelmek.

Deyim: başı çatlamak

Anlamı: başı çok ağrımak.

Deyim: (birinin) kulağının zarı patlamak

Anlamı: gürültü yüzünden rahatsız olmak.

Deyim: bomba gibi patlamak

Anlamı: 1) öfkelenerek birdenbire ve yüksek sesle bağırıp çağırmak; 2) bir olay birdenbire ortaya çıkarak herkesi şaşırtmak: 'Babamın Üsküp'ü terk etmek ve Selanik'e gidip yerleşmek hakkında verdiği karar ailemiz arasında bir bomba gibi patladı.' -Y. K. Beyatlı.

Deyim: çağ atlamak

Anlamı: büyük ilerleme sağlamak.

Deyim: çağlamadan çatlamak

Anlamı: gerekli olgunluğa erişmeden olgun davranışlarda bulunmak, büyüklük taslamak.

Deyim: çatır çatır çatlamak

Anlamı: 1) çok çatlamak: 'Kızgın güneşe maruz bırakılmış çam fıstıkları çatır çatır çatlıyor, sapır sapır dökülüyordu.' -E. E. Talu. 2) çok kıskanmak: 'Öteki cariyeler kıskançlıklarından çatır çatır çatlarmış.' -E. Şafak.

Deyim: damdan çardağa atlamak

Anlamı: hiçbir mantık bağı kurmadan konudan konuya geçmek.

Deyim: elinde patlamak

Anlamı: 1) bir şey satılamayıp sahibinde kalmak; 2) haber vb.ni uygun zamanda kullanamayıp fırsatı kaçırmak.

Deyim: eşik (eşiğini) atlamak

Anlamı: 1) herhangi bir konuyu doyasıya yaşayarak belli bir olgunluğa ulaşmak: 'Sevginin, merhametin eşiğini atlayanlar, ızdırabın gömleğini de kendiliğinden giyinirler.' -A. H. Tanpınar. 2) engelleri aşmak, zorlukları yenmek.

Deyim: fırtına kopmak (patlamak)

Anlamı: 1) şiddetli fırtına çıkmak: 'Fırtına kopmadan epey önce köpek balıkları açık denizlere kaçarlar.' -Halikarnas Balıkçısı. 2) mec. bir yerde kavga ve gürültü çıkmak.

Deyim: freni patlamak (tutmamak)

Anlamı: 1) fren, görevini yapmamak; 2) mec. bir iş denetimden çıkmak.

Deyim: göbeği çatlamak

Anlamı: birçok güçlüğü yenmek için çok uğraşmak: 'Meclisten geçirinceye kadar göbeğim çatlamıştı.' -H. E. Adıvar.

Deyim: haber atlamak

Anlamı: gazetecilikte bir haberi vaktinde yayımlayamamak.

Deyim: hava patlamak

Anlamı: fırtına çıkmak: 'Hava patlamışken, dalgalarla yumruk yumruğa boğuşan bir adamın yazgısını paylaştın mı?' -Z. Selimoğlu.

Deyim: hırsından çatlamak

Anlamı: öfkeyle birlikte aşırı derecede kıskanmak: 'Ben kısa yazamıyorum öykülerimi diye hırsımdan çatlıyorum.' -N. Meriç.

Deyim: kabak (birinin) başına (başında) patlamak

Anlamı: birçok kimsenin ilgili olduğu bir olaydan, yalnızca bir kimse zarar veya ceza görmek: 'Kendi yarın cehennem olur gider, kabak bizim başımıza patlar.' -R. N. Güntekin.

Deyim: kaça patlamak?

Anlamı: ne kadara mal olmak, fiyatı ne olmak?

Deyim: kavga kopmak (patlamak)

Anlamı: dövüş başlamak: 'Softalar arasında kızıl bir kavga kopmuştu.' -F. R. Atay. 'Su yolunda tuğlacılarla konducular arasında kavga patladı.' -L. Tekin.

Deyim: merakından çatlamak

Anlamı: 1) çok kaygılanmak; 2) bir şeyi öğrenmek isteğini aşırı ölçüde duymak: 'Rica ederim söyleyiniz, merakımdan çatlayacağım.' -Y. K. Karaosmanoğlu.


Yorumlar

Yorum Yap

Atlamak A ile başlayan kelimeler At ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler