Atılmak sözlük anlamı nedir? Atılmak ne demek?


Yayınlama: 9 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Atılmak kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Atılmak hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Atılmak

Anlamlar:

1. Atma işine konu olmak

Özelliği / Tipi / Türü: -den

Örnek: "O romanlarda kırpılan, atılan yerler var mıdır?"

"Adalet Ağaoğlu"

2. Saldırmak, hücum etmek

Özelliği / Tipi / Türü: -e

Örnek: "Düşmanın üzerine atıldı."

3. Bir şeye doğru birden gitmek, birden bir davranışta bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz

Örnek: "Küçük köpek ince sevinç çığlıkları çıkarıyor, zıplıyor, havlıyor, atılıyordu."

"Sait Faik Abasıyanık"

4. Başlamak

Özelliği / Tipi / Türü: -e

Örnek: "Bu gençlerden bir kısmı Anadolu içlerinde hatta Asya'da ne çetin sergüzeştlere atıldılar."

"Falih Rıfkı Atay"

5. Bir işe girişmek

Özelliği / Tipi / Türü: -e

6. Patlatılmak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz

Örnek: "Silah atıldı. Top atıldı."

7. Bir yerden, görevden veya işten uzaklaştırılmak


Atılmak eş anlamlısı

Atılmak hakkında eş anlamlı kelimeler

Atılmak eş anlamlısı

atılmak kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : hücum etmek, saldırmak, patlatılmak, başlamak


Atılmak zıt anlamlısı

Atılmak hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Atılmak zıt anlamlısı

Atılmak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Atılmak ile ilgili 4 örnek cümle

"Atılmak" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Atılmak" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Üç el silah atıldı. İşinden atıldı

2. Her zaman öne atılmak olmaz

3. Köpekler, adamın üzerine atılmak için aport bekliyordu

4. Yeni bir işe atılmak için görevden ayrıldı


Diğer dillerde Atılmak

İngilizce: Get

Spanish: Conseguir

German: Rausgeworfen

French: Obtenir

Italian: Ottenere


Atılmak ile ilgili atasözleri

Atılmak ile ilgili atasözleri

Aşağıda Atılmak hakkında ve içinde Atılmak kelimesi geçen, Atılmak ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.


Atılmak ile ilgili deyimler

Atılmak ile ilgili deyimler

Aşağıda Atılmak hakkında ve içinde Atılmak kelimesi geçen, Atılmak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: bir kenara atılmak

Anlamı: unutulmak, terk edilmek, ilgi kesilmek.

Deyim: bir köşeye atılmak

Anlamı: terk edilmek, ilgilenilmemek, kendi kaderine terk edilmek: 'Böyle bir köşeye atılmak, iktidardan uzak kalmak, diri diri gömülmekti benim için.' -T. Oflazoğlu.

Deyim: gülmekten kırılmak (katılmak, yarılmak)

Anlamı: aşırı derecede gülmek: 'Ahali gülmekten kırılıyordu.' -R. N. Güntekin.

Deyim: hayata atılmak

Anlamı: geçim sağlamak üzere çalışmaya başlamak: 'Altı yıllık ortaöğretim bitirmek, hayata atılmanın ilk koşulu sayılır orada.' -A. Erhat.

Deyim: ileri atılmak (çıkmak)

Anlamı: öne doğru çıkmak.

Deyim: kaşı (kaşları) çatılmak

Anlamı: öfkelenmek, kızmak: 'Babam kaşları çatılmış, başını sallayarak izliyor bizi.' -A. Ümit.

Deyim: kervana katılmak

Anlamı: bir topluluğa karışmak.

Deyim: maceraya atılmak

Anlamı: tehlikeli, yorucu, sıkıcı ve ne olacağı bilinmeyen bir işe kalkışmak.

Deyim: ortaya atılmak

Anlamı: 1) ileri sürülmek, herkesin bilgisine sunulmak; 2) bir kimse bir işi yapmak için kendini göstermek: 'Ve yarından itibaren kılıcım -yani kalemim- elimde ortaya atılacaktım.' -Ö. Seyfettin.

Deyim: pabucu dama atılmak

Anlamı: kendinden üstün birinin çıkmasıyla gözden düşmek.

Deyim: söze atılmak

Anlamı: bir konu konuşulurken birden araya girip konuşmaya başlamak: 'Neyyire Hanım hemen söze atıldı.' -Y. K. Karaosmanoğlu.

Deyim: talihin kucağına atılmak

Anlamı: kendi kaderine boyun eğmek: 'Bir gelinden ziyade, zalim bir nezri yerine getirmek için talihin kucağına atılmış bir kurbana benziyordu.' -A. H. Tanpınar.

Deyim: tehlikeye atılmak

Anlamı: zarar ve sıkıntılara yol açacak bir davranışta bulunmak: 'Şimdilik sizin tehlikeye atılmanıza hacet yoktur.' -Y. K. Karaosmanoğlu.

Deyim: topal eşekle kervana katılmak (karışmak)

Anlamı: tkz. yetkisi ve yeteneği olmadığı hâlde önemli bir işe katılmaya yeltenmek.

Deyim: yüreği katılmak

Anlamı: ağlamaktan veya soğuktan nefesi tutulmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Atılmak A ile başlayan kelimeler At ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler