Aşmak ne demek? Kısaca anlamı nedir?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Aşmak kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Aşmak hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Aşmak

Anlamlar:

1. Yüksek, uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanına geçmek

Özelliği / Tipi / Türü: -den

Örnek: "İki gündür sarp dağ yollarından aşıyoruz."

"Falih Rıfkı Atay"

2. Süre geçmek, bitmek, sona ermek

Özelliği / Tipi / Türü: -i

3. Geçmek

Özelliği / Tipi / Türü: -i

Örnek: "Üstelik çekingenliğin de kaybolmuş hatta sokulganlığı aşarak girişkenlik derecesini bulmuştu."

"Tarık Buğra"

4. Erkek hayvan dişisiyle çiftleşmek

Özelliği / Tipi / Türü: -e

5. Görünmeden kaçmak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz - Argo

Örnek: "Herif çoktan aşmış."

İçinde Aşmak geçen birleşik ve kökteş kelimeler: sınıraşan


Aşmak eş anlamlısı

Aşmak hakkında eş anlamlı kelimeler

Aşmak eş anlamlısı

aşmak kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : idam etmek


Aşmak zıt anlamlısı

Aşmak hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Aşmak zıt anlamlısı

Aşmak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Aşmak ile ilgili 11 örnek cümle

"Aşmak" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Aşmak" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Bu dağı aşmak bir gün sürer

2. Dağlar, yollar aşıp gelen arabamız, kente girişte bozuldu

3. Toplantı üç saati aşmıştı

4. Devletin geliri giderini aşmaktaydı

5. Beygir kısrağı aştı

6. Ordan aşmak zor olmadı

7. Tabloyu duvara asmak için çivi gerekiyor

8. Cellat, mahkûmu asmak için ilerledi

9. Bugün okulu asmak geliyor içimden, bana katılır mısın?

10. Adam dinlemiyor, asıp kesmekten çekinmiyor

11. Asıp kestiğine bakma sen, bizi korkutmak istiyor


Diğer dillerde Aşmak

İngilizce: Exceed

Spanish: Exceder

German: Überschreitung

French: Dépasser

Italian: Superare


Aşmak ile ilgili atasözleri

Aşmak ile ilgili atasözleri

Aşağıda Aşmak hakkında ve içinde Aşmak kelimesi geçen, Aşmak ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: başına gelen başmakçıdır

Anlamı: başından bir iş geçmiş olan kimse o işte deneyimli olur, uğradığı zarara bir daha uğramamak için önlem alır.

Atasözü: itle dalaşmaktan çalıyı dolaşmak yeğdir

Anlamı: edepsiz kimse ile uğraşmamak için onun bulunduğu yerden uzaklaşmak gerekir.

Atasözü: köpeğe dalaşmaktan çalıyı dolanmak yeğdir

Anlamı: edepsiz kimse ile uğraşmamak için onun bulunduğu yerden uzaklaşmak gerekir.

Atasözü: köpekle dalaşmaktan çalıyı dolaşmak yeğdir

Anlamı: edepsiz kimse ile uğraşmamak için onun bulunduğu yerden uzaklaşmak gerekir.


Aşmak ile ilgili deyimler

Aşmak ile ilgili deyimler

Aşağıda Aşmak hakkında ve içinde Aşmak kelimesi geçen, Aşmak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: abesle iştigal etmek (uğraşmak)

Anlamı: yersiz, yararsız işlerle vakit öldürmek: 'Yazarlarımızın çoğu yalnızca kendi ürünlerinin ne amaçla üretildiğini sayıp dökerek bir anlamda abesle iştigal ediyorlar.' -T. Uyar.

Deyim: ağızdan ağıza dolaşmak (geçmek)

Anlamı: bir söz herkes arasında söylenilmek: 'Gazeteye yansıyan haber ağızdan ağıza geçerken açıklığını hemen hemen tamamen kaybetmiştir.' -Halikarnas Balıkçısı.

Deyim: alkol duvarını aşmak

Anlamı: çok sarhoş olmak.

Deyim: arkasında dolaşmak (gezmek)

Anlamı: bir işi yaptırmak için ilgili veya yetkili bir kimsenin uğradığı yerlere giderek görüşme fırsatı aramak.

Deyim: ayağı (ayakları) dolaşmak

Anlamı: yürürken telaştan ayakları birbirine takılmak.

Deyim: ayağına dolanmak (dolaşmak)

Anlamı: 1) başkasına yapmayı tasarladığı kötülük kendi başına gelmek; 2) iş yapmakta olan birine engel olmak, yürümesine engel olmak.

Deyim: ayakaltında dolaşmak

Anlamı: bir işe yaramadığı hâlde herkesin işine engel olacak bir biçimde ortalıkta dolaşmak.

Deyim: barajı aşmak

Anlamı: herhangi bir sebeple konulmuş olan koşulu yerine getirip başarı sağlamak.

Deyim: baştan aşmak

Anlamı: pek çok olmak, pek çoğalmak.

Deyim: (bir şey) bini aşmak

Anlamı: çok fazla olmak, sınırı aşmak.

Deyim: (bir şey birinin) boyunu aşmak

Anlamı: kişinin gücünün, yeteneğinin, yetkisinin üstünde olmak.

Deyim: (birinin) işi başından aşmak (aşkın olmak)

Anlamı: pek çok işi olmak.

Deyim: (birinin) peşinde dolaşmak (gezmek)

Anlamı: bir amaçla birisini izlemek: Tarlayı satın almak için peşinde dolaşıyor.

Deyim: (birinin) tebdili şaşmak

Anlamı: ne yapacağını bilememek, telaşa kapılmak: 'Haydar'ın kılıcını görenin tebdili şaşar.' -Y. Kemal.

Deyim: (biriyle) kozunu paylaşmak (pay etmek)

Anlamı: aralarındaki anlaşmazlığı zora başvurarak çözümlemek, sona erdirmek: 'Mümeyyiz Efendi varsın bekçi ile kozunu pay etsin.' -R. N. Güntekin.

Deyim: borç bini aşmak

Anlamı: borç, altından kalkılamayacak duruma gelmek.

Deyim: canı ile uğraşmak

Anlamı: 1) ağır hasta olmak, ölüm döşeğinde can çekişmek: 'Kadıncağız canı ile uğraşıyor, sen de eğleniyorsun.' -R. N. Güntekin. 2) büyük sıkıntıya düşmek.

Deyim: çağını aşmak

Anlamı: düşünce, tutum ve davranışlarıyla bulunduğu çağdan daha ileride olmak.

Deyim: çamura bulaşmak (batmak)

Anlamı: kirli ve uygunsuz bir işe karışmak.

Deyim: çizmeyi aşmak

Anlamı: bilmediği, aklının ermediği, yetkisi dışındaki bir işe karışmak: 'Politika üstüne fikir yürütmek, çizmeyi aşmaktı.' -E. Atasü.


Yorumlar

Yorum Yap

Aşmak A ile başlayan kelimeler Aş ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler