Asıl kısaca sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Asıl kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Asıl hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Asıl

Kökeni: "Arapça aṣl" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Bir belgenin aslı."

2. Kök, köken, kaynak

Örnek: "Yazının aslı resimdir."

3. Gerçeklik

Örnek: "Bu haberin aslı yok."

4. Soy, nesep

Örnek: "İnsan, dedi, aslını unutmamalıdır."

"Sait Faik Abasıyanık"

5. Gerçek, esas

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Ama benim asıl niyetim eski sevgilisinin adını öğrenmek."

"Ahmet Ümit"

6. Bir şeyin temelini oluşturan, ana

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

7. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Asıl sanat budur."

8. Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Asıl jüri üyesi toplantıya gelmediğinden yedek üye çağrıldı."

9. (a'sıl) Gerçekten, gerçek olarak

Özelliği / Tipi / Türü: Zarf

Örnek: "Bana umut vermeye çalışıyor ama asıl onun teskin edilmeye ihtiyacı var."

"Ahmet Ümit"

İçinde Asıl geçen birleşik ve kökteş kelimeler: asıl nüsha, asıl sayılar, aslı astarı, aslı faslı, aslı nesli


Asıl eş anlamlısı

Asıl hakkında eş anlamlı kelimeler

Asıl eş anlamlısı

asıl kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Soylu , Esas , Gerçek


Asıl zıt anlamlısı

Asıl hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Asıl zıt anlamlısı

asıl kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : kopya, yedek, sahte, taklit


Asıl ile ilgili 11 örnek cümle

"Asıl" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Asıl" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Bu yazının aslı sizde olacaktı

2. Tiyatronun aslı dinsel tören midir?

3. Bu olayın aslını araştıralım

4. İnsan aslını yadsımamalıdır

5. Aslımız Adanalıymış, ama biz Ankaralı sayılırız

6. Bir ülkenin asıl geliri tarımsa, o ülke pek kalkınamaz

7. Siz asıl amacınızı söyleyin

8. Asıl şiir bugün yazılandır denebilir mi?

9. Suç onda değil asıl bundadır. Oyun asıl şimdi başlayacak

10. Onun bu asil tutumu hoşa gitti

11. Asil gelince vekil ayrıldı


Diğer dillerde Asıl

İngilizce: Real

Spanish: Real

German: Ursprünglich

French: Réel

Italian: Reale


Asıl ile ilgili atasözleri

Asıl ile ilgili atasözleri

Aşağıda Asıl hakkında ve içinde Asıl kelimesi geçen, Asıl ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: asıl azmaz, bal kokmaz

Anlamı: bir kimse veya nesne, ne denli biçim değiştirirse değiştirsin aslını yitirmez, soyluluğunu korur.

Atasözü: asil ile taş taşı, bedasıl ile yeme aşı

Anlamı: asil insanla beraber bulunmak her şartta faydalıdır, en iyi şartları önüne getirse bile kötü ve bayağı insandan kaçmak gerekir.

Atasözü: her koyun kendi bacağından asılır

Anlamı: herkes kendi davranışlarından sorumludur, herkes hatasının cezasını kendisi çeker.

Atasözü: kedinin boynuna ciğer asılmaz

Anlamı: bir kimseye, kullanıp zarar vereceği, kendine mal edip ortadan kaldıracağı şey emanet edilmez.

Atasözü: kişiyi nasıl bilirsin, kendin gibi

Anlamı: kişi herkesin kendisi gibi olduğunu sanır.

Atasözü: kör Allah'a nasıl bakarsa Allah da köre öyle bakar

Anlamı: kişi efendisine karşı bir nankörlük ederse o da onu korumaz.

Atasözü: merhametten maraz doğar (hasıl olur)

Anlamı: kimi kişiler, kendilerine acıyıp iyilik edenlerin başını derde sokarlar veya bu iyiliği kötüye kullanırlar.

Atasözü: ne yavuz ol asıl ne yavaş ol basıl

Anlamı: olumlu veya olumsuz konularda aşırıya kaçmak seni zor durumda bırakır; ne büyük ceza görecek kadar atılgan, dikbaşlı ol ne de herkes seni ezecek kadar yumuşak başlı ol.

Atasözü: yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz)

Anlamı: alçak gönüllü olanları kimse hor görmez, herkes onları korur.


Asıl ile ilgili deyimler

Asıl ile ilgili deyimler

Aşağıda Asıl hakkında ve içinde Asıl kelimesi geçen, Asıl ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: beraatizimmet asıldır

Anlamı: 'tersi kanıtlanmadıkça insanların suçsuz sayılmaları gerekir' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: bilmem hangi (kaç, kim, nasıl, ne)

Anlamı: önemli veya anlatılması gerekli görülmeyen şeyler için kullanılan bir söz: Bilmem hangi dairede kâtipmiş.

Deyim: (birinin) yakasına asılmak (yapışmak)

Anlamı: hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak: 'Sonra eşyaya bir zarar gelecek olursa Gülsüm'ün yakasına yapışıyordu.' -R. N. Güntekin.

Deyim: fasıla vermek

Anlamı: ara vermek, kesmek: 'Birer kart göndererek baş ağrılarından dolayı bu kabullere fasıla verdiğini bildirmişti.' -P. Safa.

Deyim: hem de nasıl

Anlamı: pek çok, çok iyi: Ankara'yı sever misin? -Hem de nasıl.

Deyim: İngiliz ipi ile asılmak

Anlamı: İngiliz sicimi ile asılmak.

Deyim: İngiliz sicimi ile asılmak

Anlamı: bir işi ustasına yaptırmak.

Deyim: kasım kasım kasılmak

Anlamı: gururlanmak, büyüklük taslamak, büyüklenmek.

Deyim: maksat hasıl olmak

Anlamı: amaca ulaşılmak, amaç gerçekleşmek: 'İmzanın arkasına saklanan adam dost, düşman her kim olursa olsun maksat hasıl olmuştu.' -H. R. Gürpınar.

Deyim: nasıl ki

Anlamı: iki cümle arasındaki anlam ilişkisini 'olduğu gibi' anlamıyla bağlayan bir söz: 'Acele etmez ağırdan alır, nasıl ki bu akşam da ağırdan alıyor.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: nasıl olmuşsa

Anlamı: her nasılsa: 'Yine, nasıl olmuşsa, ayakta dikilecek yer yokken, yanımdaki koltuk boş.' -A. Ağaoğlu.

Deyim: nasıl olsa

Anlamı: her durumda, er geç: 'Nasıl olsa, daha bir gün Bodrum'da kalacağımız anlaşılıyor.' -A. Erhat.

Deyim: suratı bir karış asılmak

Anlamı: öfkelenmek, kızmak ve somurtmak: 'Hemen suratları bir karış asılır, ona bir sövüp saymadıkları kalır.' -Y. K. Karaosmanoğlu.

Deyim: yüzü asılmak

Anlamı: somurtmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Asıl A ile başlayan kelimeler As ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler