Arif ne demek? Arif nedir?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Arif kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Arif hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Arif

Kökeni: "Arapça ʿārif" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Çok anlayışlı ve sezgili (kimse)

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Anadolu'da arif derler, bir halk yetişmişi vardır."

"Falih Rıfkı Atay"

İçinde Arif geçen birleşik ve kökteş kelimeler: tecahülüarif


Arif eş anlamlısı

Arif hakkında eş anlamlı kelimeler

Arif eş anlamlısı

arif kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Bilgili


Arif zıt anlamlısı

Arif hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Arif zıt anlamlısı

arif kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : bilgisiz


Arif ile ilgili 1 örnek cümle

"Arif" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Arif" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. O ariftir, anlar


Diğer dillerde Arif

İngilizce: Arif

Spanish: Arif

German: Arif

French: Arif

Italian: Arif


Arif ile ilgili atasözleri

Arif ile ilgili atasözleri

Aşağıda Arif hakkında ve içinde Arif kelimesi geçen, Arif ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: arife günü yalan söyleyenin (oruç yiyenin) bayram günü yüzü kara çıkar (olur)

Anlamı: bir sözün yalan olduğu çabuk anlaşılır ve söyleyen toplum içinde utanılacak bir duruma düşer.

Atasözü: cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir

Anlamı: akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.

Atasözü: marifet iltifata tabidir

Anlamı: başarılı bir kimse, desteklenir, takdir edilir, övülürse daha iyi işler yapar.

Atasözü: söyleyenden dinleyen arif gerek

Anlamı: kapalı konuşan bir kişinin ne demek istediğini ancak o konudan haberdar olan kişi anlar.


Arif ile ilgili deyimler

Arif ile ilgili deyimler

Aşağıda Arif hakkında ve içinde Arif kelimesi geçen, Arif ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: arif olan anlar (anlasın)

Anlamı: herkesin anlayacağı kadar açık söylenmeyen bir sözün gerçek anlamını kavrayanlar için söylenen bir söz.

Deyim: arifeyi gösterip bayramı göstermemek

Anlamı: bir işi sonuna kadar başarılı götürüp, sonunda olumlu sonuca ulaşamamak.

Deyim: gülü tarife ne hacet, ne çiçektir biliriz

Anlamı: birinin uygunsuz özellikleri sayılırken bunların öteden beri bilindiğini anlatmak için söylenen bir söz.

Deyim: marifet göstermek

Anlamı: ustalığını ortaya koyabilmek: 'Bütün bu zahmetlere ... rağmen bari bir marifet gösterse idik.' -R. H. Karay.

Deyim: on parmağında on hüner (marifet) olmak

Anlamı: elinden her iş gelmek, çok becerikli olmak.

Deyim: tarife gelmemek

Anlamı: açıklanması güç olmak: 'Oysa gece boyunca daracık bir döşekte gözünü kırpmadan uzanmak tarife gelmeyecek kadar sıkıcıydı.' -İ. O. Anar.

Deyim: tecahülüarifaneden gelmek

Anlamı: bilmez gibi davranmak.


Yorumlar

Yorum Yap

Arif A ile başlayan kelimeler Ar ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler