Apış ne demek? Apış Türkçe anlamı nedir?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Apış kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Apış hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Apış

Anlamlar:

1. Butların iç tarafı

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

İçinde Apış geçen birleşik ve kökteş kelimeler: apış arası


Apış eş anlamlısı

Apış hakkında eş anlamlı kelimeler

Apış eş anlamlısı

apış kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Apış zıt anlamlısı

Apış hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Apış zıt anlamlısı

Apış kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Diğer dillerde Apış

İngilizce: Crotch

Spanish: Entrepierna

German: Schritt

French: Entrejambe

Italian: Cavallo


Apış ile ilgili atasözleri

Apış ile ilgili atasözleri

Aşağıda Apış hakkında ve içinde Apış kelimesi geçen, Apış ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: altın tutsa toprak olur (altına yapışsa elinde bakır kesilir)

Anlamı: giriştiği işlerde büyük talihsizliklere uğrayan kimsenin durumunu anlatan bir söz.

Atasözü: sabanın tutağına yapışan el aç kalmaz

Anlamı: çiftçilik yapan veya çalışan aç kalmaz.


Apış ile ilgili deyimler

Apış ile ilgili deyimler

Aşağıda Apış hakkında ve içinde Apış kelimesi geçen, Apış ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: apışıp kalmak

Anlamı: ne yapacağını bilemez duruma gelmek: 'Bu sonsuzluğun içinde işte besbelli sen de kendini kaybederek apışıp kalmışsın.' -H. R. Gürpınar.

Deyim: bal mumu yapıştırmak

Anlamı: söz, davranış vb.nin unutulmaması için bir işaret koyup dikkati çekmek: 'Pervin'in şimdilik bu sözüne bir bal mumu yapıştırarak tekrar Bedia yengeye döndüm.' -R. N. Güntekin.

Deyim: (bir işe) dört elle sarılmak (yapışmak)

Anlamı: bir işe büyük bir özen ve önem vererek girişmek: 'Sen bize dört elle sarılırsan zarar etmezsin.' -R. N. Güntekin.

Deyim: (birinin) ensesine yapışmak

Anlamı: yakalayıp sıkıştırmak: 'Polisler ikametgâhsız diye ensene yapışırlar, seni deliğe tıkarlar.' -Y. K. Beyatlı.

Deyim: (birinin) yakasına asılmak (yapışmak)

Anlamı: hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak: 'Sonra eşyaya bir zarar gelecek olursa Gülsüm'ün yakasına yapışıyordu.' -R. N. Güntekin.

Deyim: cevabı dikmek (dayamak veya yapıştırmak)

Anlamı: hlk. kesin, ters ve karşısındakinin beklemediği bir karşılık vermek: 'Usta hemen cevabı yapıştırmıştı.' -N. Hikmet.

Deyim: derisi kemiklerine yapışmak

Anlamı: çok zayıflamak: 'Bu efendi, derisi kemiklerine yapışmış, gözleri çukura kaçmış, hastaneye yatırılacak kılığa girmişti.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: dili damağına yapışmak (dili damağı kurumak)

Anlamı: susuzluktan ağzı kurumak, çok susamak: 'Kupkuru dili damağına yapışıyor, boğazından midesine doğru...' -E. E. Talu.

Deyim: eteğine yapışmak (sığınmak)

Anlamı: birinin koruyuculuğu altına girmek.

Deyim: eti kemiğine yapışmak

Anlamı: çok zayıflamak.

Deyim: kapış kapış gitmek

Anlamı: çok çabuk satılmak, çok istenir olmak.

Deyim: kapış kapış yapmak

Anlamı: üstüne atılmak, aceleyle almak: 'El elin ayıbını terzi kumaşı alır gibi kapış kapış yaptığı için aldırış etmem.' -B. Felek.

Deyim: kene gibi yapışmak

Anlamı: istenmediği hâlde birinin peşini bırakmamak, yakasını bırakmamak.

Deyim: kenet gibi yapışmak

Anlamı: çok yakın dost olmak, sıkı fıkı olmak: 'Bu mevsimde kızlar ikişer, üçer kişilik gruplara ayrılır ve birbirlerine kenet gibi yapışırlardı.' -R. N. Güntekin.

Deyim: kıçına tekmeyi atmak (vurmak veya yapıştırmak)

Anlamı: kaba kovmak.

Deyim: mim koymak (yapıştırmak)

Anlamı: 1) unutulmaması için işaret koymak; 2) önemli bularak üstünde ısrarla durmak: 'Bu lafıma mim koy, dedi, Sabri Bey.' -A. İlhan.

Deyim: mum yapıştırmak

Anlamı: 1) bir şeyi kırmızı mumla mühürlemek; 2) mec. önemli bir şeyi unutmayıp akılda tutmak.

Deyim: yaftayı yapıştırmak

Anlamı: yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak.

Deyim: yüzünü duvara yapıştırmak

Anlamı: ilgiyi kesmek: 'Artık anlaşabileceğimizi sanmıyorum, diyerek herifin yüzünü duvara yapıştırıyor Mustafa.' -A. Ümit.


Yorumlar

Yorum Yap

Apış A ile başlayan kelimeler Ap ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler