Anmak nedir? Anmak anlamı ne demek?


Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Anmak kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Anmak hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Anmak

Anlamlar:

1. Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etmek veya onu düşünmek, zikretmek, hatırlamak

Özelliği / Tipi / Türü: -i

Örnek: "Onun bu fedakârlığını her yerde, her zaman minnetle anacağım."

"Peyami Safa"

2. Bir armağanla birinin gönlünü almak

Özelliği / Tipi / Türü: -i - -le

3. Adlandırmak

Örnek: "Onu, başka Tahirlerden ayırt etmek için `Temiz Tahir` diye anarlardı."


Anmak eş anlamlısı

Anmak hakkında eş anlamlı kelimeler

Anmak eş anlamlısı

anmak kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : hatırlamak , zikretmek , adlandırmak


Anmak zıt anlamlısı

Anmak hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Anmak zıt anlamlısı

Anmak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Anmak ile ilgili 4 örnek cümle

"Anmak" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Anmak" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Eskiyi anmak yaşlanmış olduğumuzu gösterir

2. Onu burada anmak gereksizdi

3. Köyde onu Koca Dede diye anarlardı

4. Dostun dostu bir armağanla anması güzel şey


Diğer dillerde Anmak

İngilizce: Think

Spanish: Pensar

German: Gedenken

French: Penser

Italian: Pensare


Anmak ile ilgili atasözleri

Anmak ile ilgili atasözleri

Aşağıda Anmak hakkında ve içinde Anmak kelimesi geçen, Anmak ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ata malı mal olmaz, kendin kazanmak gerek

Anlamı: babadan kalan mal kalıcı değildir, çabuk biter; kişinin gerçek malı, kendi çalışmasıyla elde ettiği maldır.

Atasözü: köpeğe dalaşmaktan çalıyı dolanmak yeğdir

Anlamı: edepsiz kimse ile uğraşmamak için onun bulunduğu yerden uzaklaşmak gerekir.


Anmak ile ilgili deyimler

Anmak ile ilgili deyimler

Aşağıda Anmak hakkında ve içinde Anmak kelimesi geçen, Anmak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: açıklık kazanmak

Anlamı: bir konu aydınlanmak, anlaşılır duruma gelmek.

Deyim: adam kullanmak

Anlamı: 1) birini çalıştırmasını bilmek; 2) birini kendi çıkarına alet etmek.

Deyim: ağız kullanmak

Anlamı: duruma, ortama göre söz söylemek: Ben nasıl ağız kullanıyorsam sen de o yolda konuş.

Deyim: ağzı dili bağlanmak

Anlamı: herhangi bir sebeple konuşamaz olmak.

Deyim: ağzı sulanmak

Anlamı: 1) imrenmek; 2) yeme, içme isteği artmak.

Deyim: aklını kullanmak

Anlamı: iyice düşünüp taşınarak hareket etmek: 'Hayatta güçlü olacaksın, parasız kalmayacaksın, aklını kullanacaksın.' -Ü. Dökmen.

Deyim: al kanlara boyanmak

Anlamı: 1) yaralanmak; 2) vurularak ölmek; 3) şehit olmak.

Deyim: ateş gibi yanmak

Anlamı: ateşi yükselmek: 'Alnı, yanakları ateş gibi yandığı hâlde vücudu tir tir titriyor, dişleri birbirine çarpıyordu.' -H. Taner.

Deyim: ateşler içinde yanmak

Anlamı: 1) hasta çok ateşli bir durumda olmak; 2) mec. bir şeye fazlasıyla tutulmak.

Deyim: ay harmanlanmak

Anlamı: ayın çevresinde ayla oluşmak.

Deyim: ayağına (ayaklarına) kapanmak

Anlamı: 1) alçalırcasına yalvarmak: 'Sandılar ki ihtiyar bahçıvan, paçaları sıvayacak, yeğenine Rabia'yı almak için paşanın ayaklarına kapanacak.' -H. E. Adıvar. 2) bağışlanmak için yalvarmak.

Deyim: ayağına dolanmak (dolaşmak)

Anlamı: 1) başkasına yapmayı tasarladığı kötülük kendi başına gelmek; 2) iş yapmakta olan birine engel olmak, yürümesine engel olmak.

Deyim: aynı ağzı kullanmak

Anlamı: aynı şeyi söylemek, aynı düşünceyi ileri sürmek.

Deyim: bağışıklık kazanmak

Anlamı: 1) bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla dirençli duruma gelmek; 2) mec. korunaklı olmak: 'Bu tehditlere karşı bağışıklık kazanmak hususunda şaşılası bir yetiye de sahiptiler.' -E. Şafak.

Deyim: bağrı yanmak

Anlamı: 1) üzüntü çekmek, çok acı duymak: 'En büyüğünü kaybeden halk sanatkârının birkaç mısrası ile türkü bize bağrı yanan Anadolu'nun feryadını getirecek.' -B. R. Eyuboğlu. 2) çok susamış olmak.

Deyim: bahsi kazanmak

Anlamı: ileri sürülen, savunulan görüşün doğru olduğu belli olmak.

Deyim: bahtı kapanmak

Anlamı: 1) talihsizliğe uğramak, istenen sonuca ulaşmamak; 2) evlenememek.

Deyim: basireti bağlanmak

Anlamı: iyi düşünemez, gerçeği göremez bir duruma düşmek: 'Bazen en mahir canilerin bile böyle mühim nisyanlarda bulunacak kadar basiretleri bağlanır.' -H. R. Gürpınar.

Deyim: başarı göstermek (kazanmak)

Anlamı: başarmak: 'Arandığı, fikri sorulduğu, başarı kazandığı da oluyordu.' -R. H. Karay.

Deyim: başı bağlanmak

Anlamı: 1) evlendirilmek; 2) birini yandaş olarak kazanmak, kendi yanında tutmak: 'Başı bağlananların vekillerine birer samur kürk gelmiştir.' -S. Birsel.


Yorumlar

Yorum Yap

Anmak A ile başlayan kelimeler An ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler