Akmak kelimesinin sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 10 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Akmak kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Akmak hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Akmak

Anlamlar:

1. Sıvı maddeler veya çok ince taneli katı maddeler bir yerden başka bir yere doğru gitmek

Özelliği / Tipi / Türü: -den

Örnek: "Eskiden Sakarya, bu köprünün altından akarmış."

"Sait Faik Abasıyanık"

2. Sıvı maddeler aşağıya yönelmek

3. Sıvı bir madde bir yerden çıkmak

4. Bir kap veya bir yer, içindeki veya üstündeki sıvıyı sızdırmak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz

Örnek: "Dam akıyor."

5. Art arda ve toplu olarak gitmek

Özelliği / Tipi / Türü: -e

Örnek: "Öfkeli insanlar, el ele, omuz omuza Taksim'e doğru akıyorlardı."

"Yusuf Ziya Ortaç"

6. Kumaş yıpranıp iplikleri erimeye başlamak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz

Örnek: "Çarşafın kumaşı da yer yer akmış, buruşmuştu."

"Refik Halit Karay"

7. Boya birbirine karışmak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz

8. Sürüp gitmek

Özelliği / Tipi / Türü: -le

Örnek: "Nedim divanında bir kaside vardır, müjgân üstüne, hicran üstüne, umman üstüne kafiyeleri ve redifleriyle akar."

"Yahya Kemal Beyatlı"

9. Zaman çabuk geçmek

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz - Mecaz Anlam

10. Karışmak, katılmak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz - Mecaz Anlam

11. Çabucak savuşmak, ortadan kaybolmak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz - Argo

İçinde Akmak geçen birleşik ve kökteş kelimeler: akan yıldız, akarsu, akaryakıt


Akmak eş anlamlısı

Akmak hakkında eş anlamlı kelimeler

Akmak eş anlamlısı

akmak kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : katılmak , karışmak


Akmak zıt anlamlısı

Akmak hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Akmak zıt anlamlısı

Akmak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Akmak ile ilgili 11 örnek cümle

"Akmak" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Akmak" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Aşağıda küçük bir dere akmaktaydı

2. Saçlarından yağmur suları akıyordu

3. Çatı akıyor. Bu bidon akıyor

4. Pınar cılız akıyor

5. İnsanlar alana doğru akıyordu

6. Günler akıp gidiyordu

7. Perde yer yer akmıştı

8. Kapının boyası akmış

9. Dün tarlada önümden bir karayılan aktı

10. Araba asfalta akıp gitmekteydi

11. Saatler akıp gitmişti


Diğer dillerde Akmak

İngilizce: Flow

Spanish: Flujo

German: Fließen

French: Flux

Italian: Flusso


Akmak ile ilgili atasözleri

Akmak ile ilgili atasözleri

Aşağıda Akmak hakkında ve içinde Akmak kelimesi geçen, Akmak ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aç tokun gözüne bakmakla doymaz

Anlamı: yoksul insanla ilgilenmek ancak ona yardım etmekle olur.

Atasözü: bakmakla usta olunsa (öğrense), köpekler (kediler) kasap olurdu (kasaplığı öğrenirdi)

Anlamı: yapılmadan yalnızca nasıl yapıldığı görülerek hiçbir şey öğrenilemez.

Atasözü: güzele bakmak sevaptır

Anlamı: güzele bakarken Tanrı’nın neler yarattığını düşünür ve büyüklüğünü anlarız.

Atasözü: hastaya bakmaktan hasta olması yeğdir

Anlamı: ağır bir hastaya bakmak o denli güçtür ki, kimi zaman hasta olmak bundan daha kolay görünür.


Akmak ile ilgili deyimler

Akmak ile ilgili deyimler

Aşağıda Akmak hakkında ve içinde Akmak kelimesi geçen, Akmak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: abliyi kaçırmak (bırakmak, koyuvermek)

Anlamı: 1) soğukkanlılığını yitirip davranışlarını denetleyememek; 2) şaşırıp ne yapacağını bilememek.

Deyim: açık kapı bırakmak

Anlamı: gereğinde, bir konuya yeniden dönebilme imkânı bırakmak, kesip atmamak.

Deyim: ad takmak

Anlamı: 1) adlandırmak: 'Çadırlarının başından ayrılmayan inatçı grevcilere öteki işçiler, çadır tutan diye ad taktı.' -L. Tekin. 2) alay etmek veya övmek amacıyla lakap takmak.

Deyim: adres bırakmak (göstermek, vermek)

Anlamı: arandığında bulunabileceği, oturduğu yeri bildirmek: 'Kendisi, soracak olurlarsa Hayrettin Ağa'nın adresini vermesini söyledi.' -M. Yesari.

Deyim: Agop'un kazı gibi bakmak

Anlamı: aptal aptal bakmak.

Deyim: ağzına kilit takmak (vurmak)

Anlamı: 1) susmak; 2) susturmak.

Deyim: ağzından bal damlamak (akmak)

Anlamı: çok tatlı konuşmak: 'Öyle zekiler vardır, konuştular mı ağızlarından bal akıyor sanırsın.' -A. İlhan.

Deyim: ağzının suyu akmak

Anlamı: çok beğenip istemek, imrenmek: 'Bu ziyafete elimiz erişmiyor, uzaktan ağzımın suyu akıyor.' -R. N. Güntekin.

Deyim: akarına bırakmak

Anlamı: işin sonucunu sabırla beklemek, doğal gelişmeyi beklemek: 'İçeriğin nasıl aktarılacağına dikkat etmiş, dilin olanaklarını akarına bırakmıştır.' -S. İleri.

Deyim: aklına takmak

Anlamı: sürekli olarak bir şeyi düşünmek, bir düşünceye saplanıp kalmak: 'Tartışma, grevin nereden çıktığını aklına takanlar yüzünden büyüyüp genişledi.' -N. Uygur.

Deyim: aklını takmak

Anlamı: aklına takmak.

Deyim: alıcı gözüyle bakmak

Anlamı: inceden inceye gözden geçirmek: 'Şimdiye kadar pek alıcı gözüyle bakmamıştı.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: ana baba eline bakmak

Anlamı: ana ve babanın verdiği para ile geçinmek.

Deyim: anahtarı beline takmak

Anlamı: evde yönetimi ele almak.

Deyim: arkasını bırakmak

Anlamı: peşini bırakmak.

Deyim: arkaya bırakmak (koymak)

Anlamı: sonraya, başka zamana bırakmak, ertelemek.

Deyim: askıda bırakmak

Anlamı: sonuca vardırmamak.

Deyim: ayağına çelme takmak

Anlamı: 1) biri yürürken ayakları arasına ayak uzatıp düşürmek; 2) mec. birinin işinde yükselmesine engel olmak.

Deyim: ayağına ip takmak

Anlamı: bir kimseyi çekiştirmek: 'Ara sıra ötekinin berikinin ayağına ip takmaktan başka konuşacak lakırtıları olmazdı.' -R. N. Güntekin.

Deyim: ayakaltında bırakmak

Anlamı: ezilmesine, yok olmasına göz yummak, korumamak.


Yorumlar

Yorum Yap

Akmak A ile başlayan kelimeler Ak ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler