Ak ne demek? Ak nedir?


Google News

Yayınlama: 2 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ak kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ak hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ak

Anlamlar:

1. Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Bu renkte olan

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

3. Beyaz leke

Örnek: "Bir gözünde akı var."

4. Temiz

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat - Mecaz Anlam

5. Dürüst

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat - Mecaz Anlam

6. Sıkıntısız, rahat

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat - Mecaz Anlam

Örnek: "Ak günler göresin."

İçinde Ak geçen birleşik ve kökteş kelimeler: ak ağa, akağaç, akamber, akasma, akbaba, akbakla, akbalık, akbalıkçıl, akbasma, akbaş, ak benek, akbuğday, akburçak, akciğer, akçöpleme, akdarı, ak demir, akdiken, akdoğan, akdut, ak gözlü, akgünlük, akhardal, ak kan, akkaraman, akkarınca, akkavak, akkefal, akkelebek, akkor, akkuş, akkuyruk, aklevrek, ak madde, akmantar, ak pak, akpas, akpelin, ak saçlı, aksakal, ak sakallı, aksedir, aksoğan, aksöğüt, aksu, aksuna, aksungur, ak sülümen, aktaş, aktavşan, aktöre, aktutma, ak yazı, ak yel, ak yem, Ak Yıldız, akyuvar, akzambak, yüzü ak, göz akı, yumurta akı, yüz akı


Ak eş anlamlısı

Ak hakkında eş anlamlı kelimeler

Ak eş anlamlısı

ak kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Rahat , Sıkıntısız , Temiz , Dürüst


Ak zıt anlamlısı

Ak hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Ak zıt anlamlısı

ak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : siyah, kara


Ak ile ilgili 6 örnek cümle

"Ak" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ak" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Ak ile kara karşıt renklerdir

2. Balkona ak bir güvercin kondu

3. İnciler ak gerdanına çok yakışmıştı

4. Kara günler, ak günler, hepsi insan için

5. Masada ak pak bir örtü vardı

6. Bekleme odasında ak pak bir hanım oturuyordu


Diğer dillerde Ak

İngilizce: Flow

Spanish: Flujo

German: EG

French: Flux

Italian: Flusso


Ak ile ilgili atasözleri

Ak ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ak hakkında ve içinde Ak kelimesi geçen, Ak ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aba vakti yaba, yaba vakti aba

Anlamı: gereksinimler vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılanmalıdır.

Atasözü: acıklı başta akıl olmaz

Anlamı: büyük sıkıntılar içinde bulunanlar mantık dışı işler yapabilirler.

Atasözü: aç kalmak, borçlu olmaktan iyidir

Anlamı: sözünün eri olana, borcunu ödeyememek aç kalmaktan daha ağır gelir.

Atasözü: aç tokun gözüne bakmakla doymaz

Anlamı: yoksul insanla ilgilenmek ancak ona yardım etmekle olur.

Atasözü: adam olacak çocuk bokundan belli olur

Anlamı: bir kimsenin yeni başladığı işte usta olup olamayacağı ilk davranışlarından anlaşılır.

Atasözü: adamak kolay, ödemek zordur

Anlamı: söz vermek kolaydır ancak o sözü yerine getirmek zordur.

Atasözü: adamakla mal tükenmez

Anlamı: yardım sözle değil, gerçekten fedakârlık yapılarak gerçekleştirilir.

Atasözü: adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork

Anlamı: duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.

Atasözü: ağa borç eder, uşak harç

Anlamı: ağa para sıkıntısı içinde olup borç etse de uşak, bunu anlamaz ve bol harcamayı sürdürür.

Atasözü: ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur

Anlamı: çocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler.

Atasözü: ağalık (beylik) vermekle, yiğitlik vurmakla

Anlamı: sözü geçer bir adam olmak istersen herkese yardımda bulunacaksın, yiğit adam olmak için de savaşta da barışta da vurucu, kırıcı olacaksın.

Atasözü: ağılda oğlak doğsa ovada otu biter

Anlamı: Tanrı her yarattığının rızkını verir.

Atasözü: ağızdan burun yakın, kardeşten karın yakın

Anlamı: insanın kendi yararı her şeyden önemlidir.

Atasözü: ağlamak para etmez

Anlamı: üzülmenin yararı olmaz.

Atasözü: ağlamakla yâr ele girmez

Anlamı: kişi çok sevdiği şeye yalnızca özlemini çekmekle kavuşamaz, onu elde etmenin yollarını bulmalıdır.

Atasözü: ağlar gözden, sahte sözden kendini sakın

Anlamı: kendini acındıranlardan kork.

Atasözü: ahbap kusuruna bakan ahbapsız kalır

Anlamı: dostların ufak tefek kusurlarına bakmamak gerekir.

Atasözü: ahmak gelin yengeyi halayığı sanır

Anlamı: ahmak kimse kendisini koruyup gözeten kişiye hizmetine verilmiş biri gözüyle bakar ve saygısız davranışlarıyla onun gönlünü kırarak hizmetinden yoksun kalır.

Atasözü: ahmak misafir ev sahibini ağırlar

Anlamı: başkalarının görev ve yetkilerine karışmak ahmaklıktır.

Atasözü: ak akçe kara gün içindir

Anlamı: çalışarak kazandığımız para, dar zamanımızda bizi sıkıntıdan kurtarır.


Ak ile ilgili deyimler

Ak ile ilgili deyimler

Aşağıda Ak hakkında ve içinde Ak kelimesi geçen, Ak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: abazan kalmak

Anlamı: 1) uzun süre cinsel ilişkide bulunmamak; 2) aç kalmak.

Deyim: abdest almak

Anlamı: 1) Müslümanlar, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh ederek arınmak; 2) boy abdesti almak.

Deyim: abdest bozmak

Anlamı: idrar veya dışkı yapmak.

Deyim: abdesti kaçmak

Anlamı: abdesti bozulmak.

Deyim: abdestinde namazında olmak

Anlamı: dindar olmak.

Deyim: abdestinden şüphesi olmamak

Anlamı: yaptığı işte kusuru olmadığını kesin olarak bilmek.

Deyim: abdestsiz yere basmamak

Anlamı: dinî kurallara titizlikle bağlı olmak.

Deyim: abesle iştigal etmek (uğraşmak)

Anlamı: yersiz, yararsız işlerle vakit öldürmek: 'Yazarlarımızın çoğu yalnızca kendi ürünlerinin ne amaçla üretildiğini sayıp dökerek bir anlamda abesle iştigal ediyorlar.' -T. Uyar.

Deyim: abliyi kaçırmak (bırakmak, koyuvermek)

Anlamı: 1) soğukkanlılığını yitirip davranışlarını denetleyememek; 2) şaşırıp ne yapacağını bilememek.

Deyim: ablukayı yarmak

Anlamı: kuşatılan bölgeden zor kullanarak dışarı çıkmak.

Deyim: abuk sabuk konuşmak

Anlamı: ne söylediğini bilmeden, düşüncesiz, tutarsız konuşmak.

Deyim: acı çekmek (duymak)

Anlamı: 1) ağrı, sızı duymak: Ameliyattan sonra çok acı çekti. 2) mec. üzülmek, üzüntü içinde kalmak: 'Bu faciaya bizzat karışmışım gibi bir acı duyuyordum.' -Y. K. Karaosmanoğlu.

Deyim: acısı ortaya çıkmak

Anlamı: olumsuz sonucu yavaş yavaş ortaya çıkmak: 'Dur bakalım daha hele, o içtiklerinin acısı bir bir çıkacak ortaya.' -M. İzgü.

Deyim: acısını almak

Anlamı: 1) acılığını gidermek; 2) sızıyı dindirmek.

Deyim: acısını bağrına (içine) basmak (gömmek)

Anlamı: bir üzüntüye, sıkıntıya yakınmadan katlanmak.

Deyim: acısını çıkarmak

Anlamı: 1) acılığını yok etmek: Soğanın acısını çıkarmak. 2) mec. uğradığı maddi veya manevi zararı karşılayacak bir iş yapmak: 'Bunca gecikmişliğe rağmen o günlerin acısını çıkarabilmesine imkân tanımalıydı.' -E. Şafak. 3) mec. öç almak: 'Ustanın kendisini küçük burjuva münevveri diye aşağılık görmesinin acısını çıkarıyor.' -N. Hikmet.

Deyim: aciz içinde olmak

Anlamı: gücü yetmemek, becerememek.

Deyim: âciz kalmak

Anlamı: çok uğraşmasına karşın bir işi yapamamak: 'Kitaplar Taptuk'u anlatmaktan âciz kalır.' -A. Kabaklı.

Deyim: aç açık kalmak

Anlamı: yoksulluk içinde, evsiz barksız kalmak.

Deyim: aç doyurmak

Anlamı: yoksulları beslemek.


Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Ak A ile başlayan kelimeler Ak ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler