Adam kelimesinin sözlük anlamı ne demek?


Google News

Yayınlama: 2 yıl önce

Son güncelleme: 2 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

Adam kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Adam hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Adam

Kökeni: "Arapça ādem" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. İnsan

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Erkek kişi

Örnek: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."

"Memduh Şevket Esendal"

3. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse

Örnek: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."

"Kemal Tahir"

4. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse

Örnek: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."

"Cemil Meriç"

5. Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse

Örnek: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."

6. Görevli kimse

Örnek: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."

"Refik Halit Karay"

7. İyi huylu, güvenilir kimse

8. Bir alanı benimseyen kimse

9. Eş, koca

Özelliği / Tipi / Türü: Halk ağzında

İçinde Adam geçen birleşik ve kökteş kelimeler: adam adama, adamakıllı, adam başı, adam boyu, adam kıtlığında, adamkökü, adamotu, adam sarrafı, adam sendeci, adam yokluğunda, altın adam, asılmışadam, baba adam, balık adam, beyaz adam, bulaşık adam, istenmeyen adam, kardan adam, kiralık adam, kötü adam, kurbağa adam, lüzumsuz adam, Müslüman adam, ömür adam, parmak adam, parmak çocuk, sokaktaki adam, son adam, tek adam, teknik adam, yarım adam, ahiret adamı, bilim adamı, dağ adamı, dava adamı, devlet adamı, din adamı, el adamı, ev adamı, fikir adamı, gemi adamı, görev adamı, gösteri adamı, günün adamı, halk adamı, hayat adamı, ilim adamı, iş adamı, kanun adamı, kavga adamı, salon adamı, sanat adamı, uzay adamı, zamane adamı


Adam eş anlamlısı

Adam hakkında eş anlamlı kelimeler

Adam eş anlamlısı

adam kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : koca , eş , insan , kayırıcı


Adam zıt anlamlısı

Adam hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Adam zıt anlamlısı

Adam kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Adam ile ilgili 22 örnek cümle

"Adam" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Adam" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Adam böyle yapar mı?

2. Oraya bir adam gönderildi

3. Arabada bir adamla iki çocuk vardı

4. Bu ilçeden pek çok adam çıktı

5. Ağa, adamını göndermiş

6. Belediyede adamımız var, iş olur

7. Adammış ki sözünde durdu

8. Buranın adamı nerede?

9. Adam bunu önceden söyler

10. O bir bilim adamı olarak, çok iyidir

11. Amcası onu adam etti, ama o bunu yadsıyor

12. Bu odayı adam etmek gerekiyor

13. Adam gibi davransalar neyse..

14. Bu evde adam gibi bir makas yok mu?

15. Adam olmak için çok çalıştı

16. Yazı biraz adam oldu sanırım

17. Vay be, tam adamına çatmışız!

18. İyi marangoz, iyi ki adamına çatmışız

19. O adamına göre davranır

20. Patron, adamına göre para verirmiş..

21. Küçük bir onarım için bile adamını bulmak gerek, yoksa üzüntü olur insana

22. Adamını bulursan olmayacak iş yoktur


Diğer dillerde Adam

İngilizce: Man

Spanish: Hombre

German: Mann

French: Homme

Italian: Uomo


Adam ile ilgili atasözleri

Adam ile ilgili atasözleri

Aşağıda Adam hakkında ve içinde Adam kelimesi geçen, Adam ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: acı (kötü) söz insanı (adamı) dinden çıkarır, tatlı söz yılanı inden çıkarır

Anlamı: gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.

Atasözü: adam adama (gene, her zaman) gerek olur

Anlamı: insanların birbirlerine her zaman gereksinimleri olur.

Atasözü: adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil

Anlamı: konuğumuzdan veya yanımıza bir iş için gelen kimseden yüksünmemeliyiz çünkü onlar yanımızda sürekli olarak kalmazlar.

Atasözü: adam adamdan korkmaz, utanır

Anlamı: insanları ahlaklı davranmaya iten korku değil, küçük görülme duygusudur.

Atasözü: adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa çulu

Anlamı: insanın değeri zengin olmakla artmaz, asıl olan insanlığıdır.

Atasözü: adam adamı bir kere aldatır

Anlamı: bir kimse başka bir kimseyi ancak bir kez aldatabilir, diğeri bir daha aldatmasına izin vermez.

Atasözü: adam olacak çocuk bokundan belli olur

Anlamı: bir kimsenin yeni başladığı işte usta olup olamayacağı ilk davranışlarından anlaşılır.

Atasözü: adam olana bir söz yeter

Anlamı: anlayışlı olan kimse için bir şeyin bir kez söylenmesi yeterli olur.

Atasözü: adamak kolay, ödemek zordur

Anlamı: söz vermek kolaydır ancak o sözü yerine getirmek zordur.

Atasözü: adamakla mal tükenmez

Anlamı: yardım sözle değil, gerçekten fedakârlık yapılarak gerçekleştirilir.

Atasözü: adamın adı çıkacağına canı çıksın

Anlamı: insanın haklı veya haksız yere adı bir defalık kötüye çıktı mı ondan sonra yaptıkları hep o gözle değerlendirilir.

Atasözü: adamın iyisi işbaşında (alışverişte) belli olur

Anlamı: bir kişinin iyi ve becerikli olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.

Atasözü: adamın (kimsenin) adı çıkmadansa canı çıkması (yeğdir)

Anlamı: insanın haklı veya haksız yere adı bir defalık kötüye çıktı mı ondan sonra yaptıkları hep o gözle değerlendirilir.

Atasözü: adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola

Anlamı: toplum içinde herkesin bir değeri vardır ancak züğürtlere değer verilmez.

Atasözü: adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork

Anlamı: duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.

Atasözü: adamlık sende kalsın

Anlamı: 1) karşı taraf iyilik bilmese de sen yine iyilik et; 2) bu işi nasıl olsa sana yaptıracaklar, bari kendiliğinden yap da onurunu koru.

Atasözü: ağaca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür

Anlamı: insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.

Atasözü: akıl adama sermayedir

Anlamı: bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır.

Atasözü: akıl kişiye (adama) sermayedir

Anlamı: bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır.

Atasözü: at, adımına göre değil, adamına göre yürür

Anlamı: atın yürüyüşü binicisinin yönetimine bağlı olduğu gibi bir işin gidişi de iş başındakinin bilgisine ve çabasına bağlıdır.


Adam ile ilgili deyimler

Adam ile ilgili deyimler

Aşağıda Adam hakkında ve içinde Adam kelimesi geçen, Adam ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: adak adamak

Anlamı: bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kurban kesip yoksullara dağıtmak veya kutsal olduğuna inanılan bir güce niyette bulunmak: 'Sen bana niye söylemedin? Sadaka verirdik, adak adardık.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: adam beğenmemek

Anlamı: herkesi değersiz görmek.

Deyim: adam değilim

Anlamı: 'herhangi bir durumun gerçekleşmemesi durumunda, kendisinin insan sayılamayacağı' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: adam gibi

Anlamı: 1) terbiyeli, akıllı uslu; 2) adamlığa, insanlığa yaraşır yolda; 3) iyice.

Deyim: adam içine çıkmak

Anlamı: topluluğa karışmak, insanların bulunduğu yerlere gitmek, eşe dosta gitmek.

Deyim: adam içine karışmak

Anlamı: bir topluluğa girmek, kendisine değer verilir olmak.

Deyim: adam kullanmak

Anlamı: 1) birini çalıştırmasını bilmek; 2) birini kendi çıkarına alet etmek.

Deyim: adam olana çok bile

Anlamı: layık olmadığı, hak etmediği hâlde kişinin beklentisi daha fazla olduğu durumlarda kullanılan bir söz.

Deyim: adam sen de!

Anlamı: bir işin önemsenmediğini anlatmak için söylenen bir söz.

Deyim: adam sırasına geçmek (girmek)

Anlamı: daha önce toplumda önemli bir yeri veya özel bir değeri yokken artık kendisine önem ve değer verilmek: 'Bize yol aç, erkân göster; yollar aç bize de, biz de adam sırasına girelim.' -K. Korcan.

Deyim: adama benzemek (dönmek)

Anlamı: 1) giyim kuşamıyla, davranışlarıyla insana yakışır bir biçim almak: 'Bak gördün mü, isteyince adama dönüyorsun.' -E. Işınsu. 2) beğenilir duruma gelmek: Şimdiki belediye başkanı sayesinde şehir adama benzedi.

Deyim: adamına göre

Anlamı: 1) kişiler arasında ayrıcalık gözeterek; 2) herkesin yeteneğine uygun olarak.

Deyim: Allah'ın adamı

Anlamı: garip, saf, zavallı (kimse).

Deyim: aylak adam işidir

Anlamı: 'işsiz güçsüz adama uygun bir iştir' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: az günün adamı olmamak

Anlamı: çok yaşamış, çok görmüş bulunmak.

Deyim: (bir işin) adamı

Anlamı: bir işi ustalıkla yapan.

Deyim: (bir yer) adam almamak

Anlamı: son derece kalabalık olmak.

Deyim: (birine, bir şeye) kendini adamak

Anlamı: kendini vermek: 'Kendini bir ülkeye adayacak her kişi, bir kere bu yoldan geçmeli.' -N. Meriç.

Deyim: (birini) adam yerine (hesabına) koymak

Anlamı: adamdan saymak, varlığını kabul etmek: 'Anasını durmadan nefes aldırmadan azarlıyor, babasını adam yerine koymuyor, ağzını açarken susturuyordu.' -R. H. Karay. 'Adam hesabına koyup bir hatır sormaz, bir çift lakırtı etmezler.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: (birini) adamdan saymak

Anlamı: bir kimseye gereğinden fazla değer vermek, saygı duymak.


Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Adam A ile başlayan kelimeler Ad ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler