Açmak ne demek? Açmak ile ilgili eş ve zıt anlamlı kelimeler, deyimler ve örnek cümleler...


Google News

Yayınlama: 3 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

Açmak nedir? İşte açmak kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Açmak hakkında örnek cümleler ve deyimler...

Kelime: Açmak

Anlamlar:

1. Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek

Özelliği / Tipi / Türü: -i

Örnek: "Kapıyı açıp içeri giriyorum."

"Adalet Ağaoğlu"

2. Engeli kaldırmak

Örnek: "Karla kapanan yolu açmak."

3. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak

Örnek: "Kadın hamalı dışarı çıkardı, sonra çantasını açıp birkaç lira çıkardı."

"Memduh Şevket Esendal"

4. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak

5. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak

Örnek: "Su borusunu açmak."

6. Alanını genişletmek

Örnek: "Anıtın çevresini açmak."

7. Birbirinden uzaklaştırmak

Örnek: "Kollarını açtı."

8. Yarmak

Örnek: "Çıbanı açmak."

9. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak

Örnek: "Yumağı açmak."

10. Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak

11. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek

12. Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak

Örnek: "Dönüş yolunda radyoyu açtık."

"Elif Şafak"

13. Alışverişi başlatmak

Örnek: "Bakan, tütün piyasasını açtı."

14. Rengin koyuluğunu azaltmak

Örnek: "Bu boyayı biraz daha açmalı."

15. Yakışmak, güzel göstermek

Örnek: "Bu renk odayı açtı."

16. Ferahlık vermek

17. Beğenmek

Örnek: "Burası beni açmadı, başka yere gidelim."

18. Bir konu ile ilgili konuşmak

19. Avunmak veya danışmak üzere söylemek, içini dökmek

Örnek: "Size derdimi açmaya geldim."

"Falih Rıfkı Atay"

20. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak

21. Yapmak, düzenlemek

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz

Örnek: "Sınav açmak."

22. Ayırmak, tahsis etmek

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz

Örnek: "Senin için üst katta bir oda açtık."

23. Görünür duruma getirmek

Örnek: "Kollarını, göğsünü açmış."

24. Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz

Örnek: "Hava açtı."

25. Geçit sağlamak

Özelliği / Tipi / Türü: Nesnesiz - Mecaz Anlam

Örnek: "İki oda arasına kapı açtık."

26. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Öğretmen sürekli konuşuyor, öğrenciyi açmak istiyordu."

27. Savaşla almak, fethetmek

Özelliği / Tipi / Türü: Eskimiş

İçinde Açmak geçen birleşik ve kökteş kelimeler: yivaçar


Açmak eş anlamlısı


Açmak hakkında eş anlamlı kelimeler

Açmak eş anlamlısı

açmak kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : tahsis etmek, ayırmak, fethetmek, düzenlemek, yapmak, beğenmek, yarmak, içini dökmek


Açmak zıt anlamlısı


Açmak hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Açmak zıt anlamlısı

açmak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : kapamak, örtmek


Açmak ile ilgili 22 örnek cümle

"Açmak" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Açmak" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Zil çalınca kapıyı açmak üzere kalktı, kilidi açmak için anahtarı çevirdi

2. Karayolunu açmak için araç yokmuş

3. Caminin çevresini açtılar

4. Sifonu açmak için çok uğraştı

5. Doktor yarayı açıp temizledi

6. Ağaçta yara açmışlar

7. Bahçede bir çukur açtık

8. Dükkân açmak için para gerek

9. Bakan, Ege tütün piyasasını açmak için İzmir’e gitti

10. Televizyonu açtılar

11. Sarıyı biraz açmak iyi olacak

12. Uçuk pembe odayı daha açar

13. Açık hava insanı açar

14. Şiirden açmaya başlayınca, sözünü kestim

15. Boş kadrolar için sınav açtılar

16. Ona ayrı oda açmak isteriz ama yok

17. Bacaklarını açmak da ne oluyor?

18. Adam kollarını iki yana açmış, öyle duruyordu

19. Çocuk kalemini açmak için kalemtıraşı çıkardı

20. Arkadaşları onu açmak için çok uğraştı

21. Hadi aç bakalım da enseni görelim!

22. Burası bizi açmadı, başka yere gidelim


Diğer dillerde Açmak

İngilizce: Open

Spanish: Abrir

German: Öffnen

French: Ouvrir

Italian: AprireAçmak ile ilgili deyimler


Açmak ile ilgili deyimler

Aşağıda Açmak hakkında ve içinde Açmak kelimesi geçen, Açmak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: adımlarını açmak

Anlamı: yürürken hızlanmak.

Deyim: ağız (ağzını) açmak

Anlamı: 1) konuşmaya başlamak; 2) kesici aletleri keskin duruma getirmek; 3) ağır sözler söylemeye başlamak; 4) azarlamak, paylamak: 'Aman efendim, bendenize bir ağız açtılar, donakalmışım.' -M. Ş. Esendal. 5) alık alık bakmak.

Deyim: ağzını havaya (poyraza) açmak

Anlamı: alay umduğunu elde edememek.

Deyim: arasını (aralarını) açmak (bozmak)

Anlamı: iki kişi arasındaki dostluğu, ilişkiyi bozmak.

Deyim: arayı açmak

Anlamı: 1) aradaki uzaklık artmak; 2) mec. görüşmemek.

Deyim: arazi açmak

Anlamı: fundalık, koruluk, sazlık yerleri temizleyerek tarıma elverişli duruma getirmek.

Deyim: ateş açmak

Anlamı: ateşli silahla mermi atmaya başlamak.

Deyim: avuç (avucunu) açmak

Anlamı: 1) dilenmek, para istemek: 'İki gündür yemek yemedim ama daha avuç açmadım.' -N. Hikmet. 2) yardım istemek: 'Elinde böyle bir sanat varken herkes sana avuç açmaktan başka ne yapabilir?' -N. F. Kısakürek.

Deyim: ayak açmak (vermek)

Anlamı: âşıklar arasındaki tartışmalarda veya sıralı söyleyişlerde söze başlamak amacıyla kelime, kelimeler takımı, dize, beyit ile konuyu belirtmek.

Deyim: ayraç açmak

Anlamı: söz veya yazı içine, asıl konu ile ilgisi az olan bir bölüm sıkıştırmak.

Deyim: bahis açmak

Anlamı: belli bir konuda konuşmaya başlamak: 'Senden bahis açılmadıkça susmak isterim.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: başına bela açmak

Anlamı: kötü bir olay dolayısıyla dert sahibi olmak: 'Şu Yaşar kaçakçılıkla başına bir bela açabilir.' -N. Araz.

Deyim: başına dert açmak

Anlamı: kendini kötü ve zor bir duruma düşürmek: 'Giderayak başımıza yeni bir dert açmayasın!' -A. İlhan.


Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Açmak A ile başlayan kelimeler Aç ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Deyimler Örnek cümleler