Nas ne demek?


Yayınlama: 1 hafta önce

Okuma süresi: 3 dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönem konuşmalarında sıkça geçen "nas" kelimesi, halk arasında merak uyandırmış durumda. Peki "nas" Türkçede ne anlama geliyor? İşte "nas" ile her şey...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz ve enflasyon mesajları verirken kullandığı "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faiz ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada. Nas ortadayken sana, bana ne oluyor?" sözleri sonrasında "Nas" ifadesi en çok merak edilen ve ne anlama geldiği tartışılan konulardan biri olmuştu. Çoğu kişi burada Nas Suresi'nin kast edildiğini düşündü ancak gerçek farklı. Peki burada kastedilen "Nas" ne demek?


Nas nedir?

Nas köken olarak "Arapça naṣṣ" kelimesinden Türkçeye geçmiştir. TDK'ya göre anlamı ise "açıklık, açık ve kesin yargı" şeklindedir.

Din penceresinden bakıldığında, "nas" genellikle Kur’an ve Sünnet'in lafızlarını ifade eder. Bu kaynakların önemine dair anlatımlarda, Kitap ve Sünnet yerine kısaca "nusûs" olarak adlandırılabilir. Bu anlamda nas kelimesi İslâm ilimlerinde önemli bir konudur.

"Nas" kelimesi, vahyin metinsel verisi olarak kabul edilir ve dinî bilginin temelini oluşturur. İslam ilimlerinde "nas"ın karşıtı olarak "ictihad" kavramı kullanılır. İctihad, istidlâl ve kıyas gibi yollarla nasların anlaşılmasını ifade eder. İctihad, nasların akıl yoluyla açılımını anlatır. Bu anlamda, naslar Allah ve Peygamber'in sözü olarak kabul edilirken, ictihad insanların nasları yorumlaması olarak tanımlanır.


Nas Suresi

Kur’an-ı Kerim’in 114'üncü ve aynı zamanda son suresi olma özelliğini de taşıyan Nas Suresi'nin anlamı ise şu şekilderdir:

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla de ki: “Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!”Yorumlar

Yorum Yap

Nas N ile başlayan kelimeler Na ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler