Metafor nedir? Türkçe anlamı nedir?


Yayınlama: 1 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Metafor kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Metafor hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Metafor ne demek?

Kelime: Metafor

Kökeni: "Fransızca métaphore" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Mecaz.

Metafor, bir sözcük veya ifadeyi başka bir sözcük veya ifadeyle karşılaştırma yoluyla anlatma yöntemidir. Metaforlar, günlük konuşmaların ve yazılı metinlerin bir parçası olarak bulunan sözsel enstrümanlardır. Metaforlar, insanların düşüncelerini, duygularını ve dünyayı anlamlandırmalarına yardımcı olur.


Psikolojide metafor nedir?

Psikolojide metafor, bireylerin duygu ve düşüncelerini ve psikolojik durumlarını anlatmak için kullanılan benzetmelerdir. Metaforlar, bireylerin duygularının ve/veya düşüncelerinin karşılaştırılması ve anlaşılmasına yardımcı olmak için kullanılır. Örneğin, "yolculuk, hayatınızın kendi öyküsüdür" gibi bir metafor, insanların hayatlarının bir amaca doğru hareket etme sürecini anlamalarına yardımcı olabilir.


Psikolojide metafor örnekleri

1. Sosyal hayatımızın bir nehir gibi sürekli akıyor: Sosyal hayatımızda her zaman yeni ve önemli olaylar, insanlar ve fikirler oluşmaktadır.

2. Hayatımızın bir kişilik testi gibidir: Her olay ve durum bizi kendimizi ve diğerleri hakkında daha fazla şey öğrenmeye zorluyor.

3. Duygularımızın bir denge köprüsü gibidir: İçimizdeki duyguların birbirine yakın olması ve denge tutturmak gerekir.

4. İletişimin bir tekne seyri gibidir: İletişim her zaman açık olmalı, köprüler kurmalı ve karşılıklı anlayışa gitmeli.


Alegori ve metafor arasındaki fark nedir?

Alegori ve metafor, edebiyatta kullanılan söz sanatları arasında benzerlikleri olan ancak farklı yapıları ve amaçları olan figürlerdir.

Bir alegori, bir hikaye veya şiirin içinde kullanılan sembolik bir anlatımdır. Bir alegori, birincil anlamın ötesinde bir ikincil anlam taşır ve genellikle bir fikir veya mesajı temsil eder. Örneğin, George Orwell'in "Hayvan Çiftliği" adlı romanı, hayvan karakterlerin bir çiftlikte yönetime geçmesi ve insanların yerine geçmeleriyle ilgili bir hikaye gibi görünebilir, ancak aslında Sovyetler Birliği'ndeki devrimleri anlatan bir alegoridir.

Bir metafor ise bir şeyi, başka bir şeyle benzetmek için kullanılan bir ifadedir. Metafor, bir konsepti veya nesneyi daha iyi anlamamıza yardımcı olmak için kullanılır. Örneğin, "o bir aslan gibi cesur" ifadesindeki "aslan" kelimesi, cesaret kavramını vurgulamak için kullanılan bir metafordur.

Temel fark, alegorinin bir hikayenin tamamında veya uzun bir bölümünde kullanılırken, metaforun daha kısa bir ifade veya kelime grubu şeklinde kullanılmasıdır. Alegorilerin amacı genellikle bir mesajı veya fikri temsil etmek iken, metaforların amacı bir kavramı daha iyi açıklamaktır.


Metafor ve analoji nedir?

Metafor, bir kavramın veya konunun başka bir kavram veya konu ile karşılaştırılarak açıklanması olarak tanımlanır. Örneğin, “Gökyüzü mavi bir çizgidir”, bir metafor örneğidir. Metaforların hedefi, somut bir fikri daha kolay anlaşılır hale getirmektir.

Analoji, bir kavramın diğer bir kavramla karşılaştırılarak açıklanması olarak tanımlanır. Analoji, metaforlarla benzer bir yolla çalışır, ancak bir metafor gibi, analogi çok daha kapsamlı bir kavramın anlaşılmasını sağlayabilir. Örneğin, “Gökyüzü bir elmasın parıltısıdır”, bir analogi örneğidir. Analoji, daha özgün ve daha kapsamlı bir anlam oluşturmak için kullanılır.

Metafor hakkında eş anlamlı kelimeler

Metafor eş anlamlısı

metafor kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : mecazDiğer dillerde Metafor

İngilizce: Metaphor

Spanish: Metáfora

German: Metapher

French: Métaphore

Italian: Metafora


Yorumlar

Yorum Yap

Metafor M ile başlayan kelimeler Me ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Örnek cümleler Alegori Analoji Mecaz