Her namazdan sonra okunacak dualar


Google News

Yayınlama: 3 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

İslam dininde her namazdan sonra okunması gereken bazı dualar vardır. Hadis-i şeriflere göre namazlardan sonra bu duaları okuyan kişinin bütün günahları affedilir.

Hz. Muhammet şöyle buyurdu: " Her kim her namazdan sonra 3 kere:

- " Esteğfirullahellezi la ilahe illa hüve'l hayye'l kayyüme ve etübü ileyh"

- Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Hayy ve Kayyüm olan Allah'tan mağfiret dilerim ve

O'na tövbe ederim. " derse harpten kaçmış ( en büyük günahı işlemiş) da olsa Allah'ü Teala onun bütün günahlarını affeder.


Hz. Muhammet namazını bitirdiğinde üç kere istiğfar eder ve sonra:

- " Allahümme ente's-selamü ve minke's-selam. Tebarekte ya ze'l celali ve'l ikram."

- " Ey Allah'ım! Sen, Selam( bütün noksan sıfatlardan kurutulan) sın, selam (kurtuluş) Sendendir. Ey Celal ve ikram sahibi! Sen çok yücesin" buyururdu.


Ebu Derda der ki: Resulullah bana " Ya Ebu Derda! Şöyle dua et: 

- " Subhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber. Ve la havle ve la kuvvete illabillahil aliyyil  azim."

Çünkü bu dua ve zikirler, kalıcı salih amel ve sevaplardır. Ağacın yapraklarını döktüğü gibi bunlar da kulun günahlarını döker. Bunlar cennet hazinelerindendir."


Hz. Muhammet şöyle buyurdu: " Her kim namazdan sonra Ayetü'l Kürsi'yi okursa, onunla cennete girmek arasında ancak ölüm vardır."

Bir başka hadisi şerifte ise şöyle buyruldu: " Her kim her farz namazın arkasından Ayetü'l Kürsi'yi okursa, öteki namaza kadar her türlü belalardan korunur ve bu sureyi okumaya ancak Peygamber, sıddık veya şehid  devam eder."


Her gün güneş doğmadan önce abdestli olarak 1 kere Euzü Besmele, 21 kere Besmele, 1 kere Ayetü'l Kürsi okuyup kendisi ve bütün müminlerin korunması için dua edip, Allah'ü Teala'ya tevekkül ederse o gün boyunca her türlü kazadan ve beladan korunur.


Hz. Muhammet şöyle buyurdu: " Her kim farz namazından sonra bir kere:

- "Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yatrifü biha  ehlü's-semavati ve ehlü'l-arzı ve külli şey'in hüve fi ilmike kainün ev kad kane. Ükaddimü ileyke beyne yedey zalike küllih."

deyip Ayetü'l Kürsi'yi sonuna kadar okursa gece ve gündüzün her saatinde o kulumdan bana 70 milyon hasene yükselir ve Sur'a üfleyinceye kadar melekler onun sevabını yazmakla meşgul olurlar. "


Hadisi şerife göre: " Her namazın peşinden 33 kere 'Sübhanallah', 33 kere 'el'Hamdülillah' ve 33 kere ' Allahü Ekber' dedikten sonra yüzüncüde;

- " La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehü'l-mülkü ve lehü'l hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve ala külli şey'in kadir."

- " Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. O, yaşatır ve O, öldürür. O, her şeye gücü yetendir." derse, günahları denizin köpükleri kadar da olsa affedilir.

Başka bir rivayete göre de: " Allah o kimsenin bütün günahlarını bağışlar ve ölüm hariç bütün dileklerini kabul eder."Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Benzer İçerikler
dua din islam müslüman