Finansman ne demek? Finansman hakkında bilmeniz gereken her şey


Google News

Yayınlama: 1 yıl önce

Son güncelleme: 1 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

Finansman nedir? Finansman bonosu ne demek? Finansman gideri nedir? Finansman gider kısıtlaması nedir? İşte finansman ile ilgili bilinmesi gereken her şey...


Finansman ne demek?

Kökeni: "Fransızca financement" kelimesinden Türkçeye geçmiş finans sektörü ile ilgili bir terimdir.

Bir ekonomi terimi olan finansman kelimesi bir girişime işleyebilmesi, gelişebilmesi için gereken para ve krediyi sağlama işi anlamına gelir.

Finansman, finansal yönetim veya kaynak yönetimi olarak da bilinir, bir işletmenin ya da bir projenin kaynaklarını yönetmek ve dengelemek için kullanılan bir kavramdır. Finansman, bir işletmenin açık pozisyonlarını kapatmak, projelerini finanse etmek, borçlarını yönetmek ve sermayesini artırmak için gerekli kaynakları sağlamak için gerekli araçları ve stratejileri içerir. Ek olarak finansman, belirli bir çalışma veya projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynakların elde edilmesi ve kullanılması olarak tanımlanır. Bu kaynaklar çoğunlukla para ya da çeşitli finansal araçlar olarak alınır ve kullanılır. Finansman, üretim süreçleri veya projeler için gerekli olan kaynakların sağlanmasının bir parçasıdır.


Finansman ne demek?


Finansman bonosu nedir?

Finansman bonosu, kısa vadeli bir borçlanma aracıdır. Şirketler veya devletler tarafından ihraç edilirler ve yatırımcılardan para toplamak için kullanılırlar. Genellikle 1 yıldan daha kısa bir vadeye sahip olurlar ve düşük riskli yatırımlar olarak kabul edilirler.

Finansman bonoları, belirli bir tutarda ihraç edilir ve nominal değerleri vade sonunda geri ödenir. İhraç tarihinde yatırımcılar, nominal değerin altında bir fiyata finansman bonolarını satın alırlar ve vade sonunda nominal değeri alırlar. Fiyat farkı, yatırımcının elde edeceği getiriyi belirler.

Finansman bonoları, şirketlerin veya devletlerin kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını finanse etmek için kullanılır. Yatırımcılar için ise likit yatırım araçlarıdır ve kısa vadeli getiri sağlamayı amaçlarlar.

Özetle finansman bonosu, bir şirketin ya da devletin finansal kaynaklarını arttırmak amacıyla çıkardığı bir tür borçlanma aracıdır. Finansman bonosu, şirketler ya da devletler tarafından başka ülkelerin piyasalarında ya da merkez bankaları aracılığıyla düzenlenen bir borçlanma aracıdır. Bonolar, çoğu zaman vade süresi sonunda ödenir ve kupon faizleri vadeli faizler üzerinden ödenir. Finansman bonoları, düşük faiz oranları ve kısa vadeli ödeme koşullarıyla özellikle çok kısa süreli projeler için kullanışlıdır.


Finansman gideri nedir?

Finansman gideri, bir işletmenin faaliyetleri için gerekli finansmanı sağlamak amacıyla kullandığı fonlar için ödediği faiz, komisyon ve diğer finansman maliyetleridir. Bu giderler, işletmenin sermaye yapısı, borç kullanımı ve finansman politikaları gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Finansman giderleri, işletmenin kredi, tahvil veya leasing gibi finansman araçlarından kaynaklanabilir. Bu tür giderler, faiz, banka masrafları, borçlanma maliyetleri ve borç geri ödeme ücretleri gibi ödemeleri içerebilir. Finansman giderleri, işletmenin gelir tablosunda bir gider olarak kaydedilir ve vergilendirilebilir.

Finansman giderleri, işletmelerin mali durumlarını analiz etmek için önemli bir göstergedir. Çünkü işletmelerin finansman giderleri, faaliyetlerini sürdürmek ve büyümek için ne kadar finansman ihtiyacı olduğunu gösterir. Ayrıca, yüksek finansman giderleri, işletmenin karlılığını ve nakit akışını etkileyebilir, bu nedenle işletmeler genellikle finansman giderlerini minimize etmek için çaba gösterirler.

Toparlayacak olursak finansman giderleri, bir işletmenin finansman kaynaklarının kullanılması sonucunda ortaya çıkan giderlerdir. Bu giderler, faiz ödemeleri, kredi komisyonları, ticari kredi ve sigorta primleri gibi finansman kaynaklarının kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan masrafları kapsar. Finansman giderleri, bir işletmenin aktiflerinin önemli bir bölümünü oluşturur ve özellikle kar elde etmeye çalışan işletmeler için önemlidir.


Finans


Finansman gider kısıtlaması nedir?

Finansman gider kısıtlaması, bir işletme tarafından finansman kaynaklarının kullanımını sınırlamak için uygulanan bir yaklaşımdır. Bir işletme, finansman giderlerini kontrol etmeyi amaçlayan çeşitli stratejileri uygulayarak, finansman giderlerini aşırı kullanmadan kaynaklarını yönetebilir. Finansman giderlerinin kontrolü, işletmenin finansman kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmasını sağlayarak çalışanların ücretlerini, üretim maliyetlerini ve diğer giderleri düşürmeye yardımcı olur. 

Konuyu biraz daha açacak olursak finansman gider kısıtlaması, bir ülkenin vergi kanunları kapsamında, şirketlerin finansman giderlerinin belirli bir oranını, genellikle brüt kazançlarının belirli bir yüzdesi üzerinde kısıtlamak veya sınırlandırmak anlamına gelir.

Bu kısıtlama, işletmelerin vergi ödemelerini azaltmak için yüksek miktarda borçlanmaya gitmelerini önlemek için tasarlanmıştır. Özellikle yüksek borçluluk oranlarına sahip şirketler, finansman gider kısıtlamalarından etkilenebilir.

Finansman gider kısıtlaması, işletmelerin faaliyetlerini finanse etmek için borç kullanımını sınırlayarak riski azaltmayı ve vergi kaçırma ve vergi kaybını önlemeyi amaçlamaktadır. Bu kısıtlamalar, çoğu ülkede ulusal vergi yasalarında belirtilmiştir.

Ancak, finansman gider kısıtlamalarının uygulanması, işletmelerin finansman kaynaklarına erişimini sınırlayabileceği ve yatırımcıların yatırımlarının getirisini etkileyebileceği için eleştirilere neden olabilir. Bu nedenle, finansman gider kısıtlamalarının nasıl uygulanacağı konusunda dikkatli bir dengeleme yapılması gereklidir.


Finansman yönetimi nedir nasıl yapılır?

Finansman yönetimi, şirketlerin çeşitli kaynaklarını kullanarak finansal hedeflerini gerçekleştirmelerini sağlamak için tasarlanmış bir stratejidir. Bu hedefler arasında karlılık, borç ve özsermaye seviyelerinin yönetimi, nakit akışının korunması ve finansal risklerin minimize edilmesi sayılabilir. Finansman yönetimi, finansal çeşitliliği ve esnekliği sağlamak amacıyla, çeşitli kaynakları kullanarak finansal ve maddi kaynakların etkin kullanılmasını amaçlar. Bununla birlikte, finansman yönetimi aynı zamanda, finansal kaynakların verimli kullanılmasının yanı sıra, şirketin mevcut finansal ortamının değerlendirilmesi ve daha da önemlisi, şirketin gelecekteki finansal hedeflerinin belirlenmesi ve bunlara uygun finansal stratejilerin geliştirilmesini de kapsar. Genellikle, finansman yönetimi, finansal piyasalardaki değişimleri ve gelişmeleri değerlendirmek, şirketin finansal hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli finansal kaynakların sağlanması ve finansal araçların kullanımını da kapsar.

İlave etmek gerekir ki finansman yönetimi, bir işletmenin nakit akışı ve finansal kaynaklarını planlaması, kontrol etmesi ve yönetmesidir de diyebiliriz. Zira burada amaç, işletmenin finansal hedeflerini gerçekleştirmek, likiditeyi sağlamak ve riski minimize etmek için doğru finansal kararlar almak ve uygulamaktır.

Finansman yönetimi, şirketin finansal kaynaklarını nasıl elde edeceği, nasıl kullanacağı ve nasıl finanse edeceği konularında kararlar alır. İşletmelerin finansal kaynakları, öz kaynaklar, borçlar ve dış kaynaklar gibi farklı kaynaklardan gelebilir. Finansman yönetimi, işletmenin öz sermayesini ve borçlarını optimize etmek için bu kaynakları yönetir.

Finansman yönetimi aşağıdaki adımlardan oluşur:

Finansal hedeflerin belirlenmesi: İşletmenin finansal hedefleri belirlenmeli ve bunların ne kadarlık bir kaynağa ihtiyacı olduğu belirlenmelidir.

Finansal planlama: Finansal hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir plan hazırlanmalıdır. Bu plan, nakit akışı projeksiyonları, finansal riskler, yatırım planları ve finansman kaynakları gibi detaylar içermelidir.

Finansal kaynakların seçimi: İşletme, finansman kaynaklarını öz sermaye, borç veya dış kaynaklar gibi kaynaklardan seçerek finansman planını uygular.

Finansal performansın ölçülmesi: İşletmenin finansal performansı, finansal hedeflere ulaşmak için ne kadar başarılı olduğunu gösterir. Bu nedenle, işletme finansal performansını ölçmeli ve analiz etmelidir.

Finansman yönetimi, işletmelerin sürdürülebilir bir finansal başarı elde etmesi için önemlidir. İşletmeler, finansal risklerini minimize ederek ve finansal kaynaklarını etkili bir şekilde yöneterek, finansal hedeflerini gerçekleştirebilir ve büyüme potansiyellerini artırabilirler.


Finansman kaynakları nelerdir?

Bir işletme için finansman kaynakları, işletmenin işletme sermayesi, yatırım projeleri, büyüme fırsatları veya borç ödemeleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanabileceği kaynaklardır. Aşağıda en yaygın finansman kaynaklarından bazıları bulunmaktadır:

Öz kaynak: İşletmenin sahiplerinin işletmeye yatırdığı sermayedir. Öz kaynak finansmanı, işletmenin borçlarından farklı olarak geri ödeme talep etmez ve şirketin sahiplerinin risk almasını gerektirir. Öz kaynak finansmanı, hisse senedi ihracı ve ortaklık anlaşmaları gibi yollarla sağlanabilir.

Borç: İşletmeler, ihtiyaçları için finansman sağlamak üzere borçlanabilirler. Borç finansmanı, faiz ödemeleriyle geri ödenir ve faiz oranları işletmenin kredi puanına ve kredi geçmişine bağlı olarak değişebilir. Borç finansmanı, banka kredileri, tahvil ihraçları ve kredi kartları gibi yollarla sağlanabilir.

Dış kaynak: İşletmeler, işletme faaliyetlerini yürütmek için dış kaynaklardan finansman sağlayabilirler. Dış kaynaklar, ticari krediler, leasing anlaşmaları, faktoring ve franchise ücretleri gibi kaynakları içerebilir.

Hibe: Bazı işletmeler, hükümetler, vakıflar ve yardım kuruluşları gibi kuruluşlardan hibe olarak finansman sağlayabilirler. Bu finansman kaynağı, işletme sermayesi, araştırma ve geliştirme projeleri ve sosyal sorumluluk projeleri gibi faaliyetleri desteklemek için kullanılabilir.

İştirakler: İşletmeler, diğer işletmelerle işbirliği yaparak finansman kaynakları elde edebilirler. İştirakler, ortak girişimler, işbirlikleri ve konsorsiyumlar gibi yollarla gerçekleştirilebilir.

Bu finansman kaynakları işletmeler için farklı avantajlar ve dezavantajlar sunarlar. İşletmeler, finansman ihtiyaçlarına ve faaliyetlerine uygun en iyi finansman kaynağını seçerek, işletme faaliyetlerini sürdürebilir hale getirebilirler. Bu maddeler özelinde örneklendirme yapacak olursak aşağıdaki finansman kaynaklarını sayabilmemiz mümkündür.

Bunlar aşağıdaki gibidir:

Banka Kredileri: Bankalar tarafından sağlanan kısa ve uzun vadeli krediler, finansman için önemli bir kaynaktır.

İşletme Sermayesi: İşletmenin sahibi tarafından sağlanan sermaye, finansman kaynakları arasında önemli bir yer tutar.

Borsa Kaynakları: Hisse senetleri, tahvil ve bonolar gibi menkul kıymetler aracılığıyla borsalardan sağlanan finansman kaynaklarıdır.

Varlık Satışı: İşletme veya tüzel kişiler tarafından sağlanan finansman kaynağıdır.

Devlet Yardımları: Devlet tarafından yatırımları desteklemek için sağlanan yardımlar, finansman için önemli bir kaynak teşkil eder.

Kredi kartları: Kredi kartları, işletmelerin finansman için kullanabilecekleri önemli bir kaynaktır.

Faktoring: İşletmeler tarafından satılan ürünlerin faturalarının ödenmesi için bir finansman kaynağıdır.

Melek Yatırımcılar ve Sermaye Fonları: İşletmelerin finansman için kullanabilecekleri önemli bir kaynaktır.

Çok taraflı finansman: İşletmelerin finansman kaynakları arasında önemli bir yer tutan çok taraflı finansman, çok sayıda kişi ve kuruluşların ortak olarak katılımıyla sağlanır.


Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Benzer İçerikler
Finansman F ile başlayan kelimeler Fi ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Para Finans Finanse