Eski ne demek? Eski Türkçe anlamı nedir?


Google News

Yayınlama: 8 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Eski kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Eski hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Eski

Anlamlar:

1. Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"

"Nurullah Ataç"

2. Önceki, sabık

Örnek: "Bu durumun eski sevgilinin onurunu kırması doğal."

"Ayla Kutlu"

3. Geçerli olmayan

4. Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan

5. Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan

Örnek: "Eski öğretmen."

6. Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."

"Halit Ziya Uşaklıgil"

7. Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Alay yollu

Örnek: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."

İçinde Eski geçen birleşik ve kökteş kelimeler: Eski Çağ, Eski Dünya, eski eserler, eski göz ağrısı, eski kafalı, eski kurt, eski püskü, eski toprak, eski tüfek, eski yazı, başeski


Eski eş anlamlısı

Eski hakkında eş anlamlı kelimeler

Eski eş anlamlısı

eski kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Sabık , Önceki


Eski zıt anlamlısı

Eski hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Eski zıt anlamlısı

eski kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : yeni, cedit


Eski ile ilgili 15 örnek cümle

"Eski" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Eski" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Bu eski bir gelenektir

2. Bir arkadaşa rastladım, eski günlerimizi andık

3. Eski giysimi eskici almadı

4. Eski görüşlerle ülke yönetilemez

5. Eski müdür daha başarılıydı

6. O eski bir sürücüdür

7. Eski gelenekleri bırakamıyorlar

8. O eski bir doktordur, güvenebilirsiniz

9. Onun eski bir aileden geldiği belliydi

10. Bir bakan eskisini kim dinler?

11. Şiir benim eski göz ağrımdır

12. O, siyasada eski kurtlardandır

13. Ne eski kurttur o, kanar mı hiç?

14. Eskiler dostluğu önemserdi

15. Eskileri eskiciye verdik


Diğer dillerde Eski

İngilizce: Old

Spanish: Antiguo

German: Zurück

French: Vieux

Italian: Vecchio


Eski ile ilgili atasözleri

Eski ile ilgili atasözleri

Aşağıda Eski hakkında ve içinde Eski kelimesi geçen, Eski ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: baş sallamakla kavuk eskimez

Anlamı: bir kimsenin suyuna gitmekten, söylediklerine 'evet, peki' demekten zarar gelmez.

Atasözü: domuz derisi post olmaz eski düşman dost olmaz

Anlamı: birçok nedenin birbirini izlemesiyle sürüp gelmiş olan eski düşmanlık, dostluğa dönüştürülemez.

Atasözü: el üstünde gömlek eskimez

Anlamı: eğreti olarak alınan şey, dikkatle korunur; bir süre sonra olduğu gibi geri verilir.

Atasözü: eski çamlar bardak oldu

Anlamı: devir değişti, eski tutumların değeri kalmadı.

Atasözü: eski dost düşman olmaz olsa da dürüst olmaz

Anlamı: aralarında ufak tefek dargınlıklar olsa bile eski dostlar birbirlerine düşman olmazlar, yeni kazanılan dostlarla arada henüz sıkı bir bağ oluşmadığı için bu durum söz konusu değildir.

Atasözü: eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez

Anlamı: aralarında ufak tefek dargınlıklar olsa bile eski dostlar birbirlerine düşman olmazlar, yeni kazanılan dostlarla arada henüz sıkı bir bağ oluşmadığı için bu durum söz konusu değildir.

Atasözü: eski düşman dost olmaz

Anlamı: birçok nedenin birbirini izlemesiyle sürüp gelmiş olan eski düşmanlık, dostluğa dönüştürülemez.

Atasözü: eskisi olmayanın yenisi (acarı) olmaz

Anlamı: yeni bir şey edinildiğinde eskisi hemen elden çıkarılmamalıdır.

Atasözü: eskiye rağbet (itibar) olsaydı bitpazarına nur yağardı

Anlamı: her şeyin yenisi sevilir.

Atasözü: her şeyin yenisi, dostun eskisi

Anlamı: dostluk eskidikçe güç ve değer kazanır.

Atasözü: keskin sirke küpüne (kabına) zarar

Anlamı: öfkeli, sert kimsenin zararı kendisinedir.

Atasözü: keskin zekâ keramete kıç attırır

Anlamı: zeki kimse, bir işin nereye varacağını keramet sahibi kimseden daha iyi bilir.

Atasözü: kuru gayret çarık eskitir

Anlamı: bir iş rastgele bir çabayla değil amaca doğru planlı bir biçimde yürümekle başarılır.

Atasözü: müflis bezirgân eski defterleri karıştırır

Anlamı: 1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir; 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.

Atasözü: şaraptan bozma sirke keskin olur

Anlamı: sonradan azan kişi, eskiden beri yolunu şaşırmış kimseden daha azgın olur.

Atasözü: tüccar züğürtleyince eski defterleri karıştırır

Anlamı: 1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir; 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.

Atasözü: yerine düşmeyen gelin yerine yerine, boyuna düşmeyen esvap sürüne sürüne eskir

Anlamı: kendine uygun bir evlilik yapamayan kız yerine yerine helak olur, boya göre dikilmemiş elbise de yerde sürünerek yıpranır gider.

Atasözü: yerini bilmeyen, yılda bir kat urba eskitir

Anlamı: hangi alanda çalışabileceğini önceden iyi kestirememiş olan kişi sık sık yer ve iş değiştirme yüzünden hayli zarar görür.

Atasözü: züğürt bezirgân eski defterleri karıştırır

Anlamı: 1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir; 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.

Atasözü: züğürtleyen bezirgân, eski defterleri yoklar

Anlamı: 1) tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir; 2) vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.


Eski ile ilgili deyimler

Eski ile ilgili deyimler

Aşağıda Eski hakkında ve içinde Eski kelimesi geçen, Eski ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: bir gömlek fazla eskitmiş olmak

Anlamı: birinden daha yaşlı ve daha görmüş geçirmiş olmak.

Deyim: dili kılıçtan keskin

Anlamı: kırıcı ve ağır konuşan.

Deyim: dokuz yorgan eskitmek (paralamak)

Anlamı: çok uzun yaşamak.

Deyim: eski ağza yeni taam

Anlamı: turfanda bir şey yenilirken söylenen söz.

Deyim: eski defterleri kapatmak

Anlamı: eski olayları yeniden ele almamak: 'O, eski defterleri çoktan kapatmış, Osmanlıya kucağını açmıştı.' -T. Buğra.

Deyim: eski defterleri yoklamak (karıştırmak)

Anlamı: bir yarar umarak veya başka bir amaçla eski olayları yeniden ele almak.

Deyim: eski hamam eski tas

Anlamı: 'hiçbir şeyi değişmemiş, eski durumunda kalmış' anlamında kullanılan bir söz: 'Bereket versin, işi kuru gürültüden ileri gitmediği, her şeyin eski hamam eski tas kaldığı çabuk anlaşıldı.' -K. Tahir.

Deyim: eski hayratı da berbat etmek

Anlamı: bir işi daha iyi bir duruma sokmaya çalışırken büsbütün bozmak.

Deyim: eski kimliğine bürünmek

Anlamı: önceki düşüncelerine dönmek: 'Unutmak istediğim eski kimliğime bürünüvermiştim.' -O. Pamuk.

Deyim: eski köye yeni âdet getirmek

Anlamı: alışılmamış, yadırganan bir yeniliği yapmaya kalkışmak.

Deyim: eski kulağı kesiklerden olmak

Anlamı: görmüş geçirmiş, çok deneyimli olmak.

Deyim: eskisi kadar (gibi)

Anlamı: eskiden olduğu gibi, eskiden olduğu biçimde: 'Doğal güzellikler artık eskisi gibi turist çekmiyor.' -N. Cumalı.

Deyim: eskisini aratmamak

Anlamı: yenisi eskisinin yerini doldurabilmek, yokluğunu sezdirmemek.

Deyim: gömlek eskitmek

Anlamı: deneyim kazanmış olmak.

Deyim: kafa eskitmek

Anlamı: zihni yoran sorunlarla sürekli uğraşmak: 'Ne gücünü aşan meseleler için çene yormaya, kafa eskitmeye niyeti vardı ne de kendi başarısızlıkları için suçlu aramaya...' -T. Buğra.

Deyim: pabuç eskitmek (paralamak)

Anlamı: bir iş için bir yere çok gidip gelmek, işi takip etmek.


Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Eski E ile başlayan kelimeler Es ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler