Deist ne demek? Deistlik nedir? Deizm ile ilgili her şey...


Yayınlama: 2 ay önce

Son güncelleme: 2 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Deist kelimesinin sözlük anlamı, deistlik hakkında bilinmesi gerekenler ve deizm konusu ile ilgili hemen her şeyi sizler için araştırıp inceledik...


Deist ne anlama geliyor?

Öncelikle deist kelimesinin nereden geldiğine ve ne anlama karşılık geldiğine değinelim. Vikipedi Deizm'i yaradancılık olarak tanımlıyor. TDK 'da aynı şekilde benzer bir açıklamaya yer veriyor.

Kelime: Deist

Kökeni: "Fransızca déiste" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Deizm yanlısı

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat - Din bilgisi


Deistlik nedir?

Deizm, Tanrı'nın var olduğuna ancak doğa yasaları gibi evrensel kanunlarla yönetildiğine inanan bir felsefi inanç sistemidir. Deistler, dinlerin çoğu öğretisini reddederler ve Tanrı'yı yalnızca doğanın yaratıcısı olarak kabul ederler. Deizm, 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıkmıştır ve Aydınlanma Çağı düşüncesinin bir parçasıdır.


Diyanete göre deist nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Deizm, insanların Tanrı hakkındaki inançlarını ifade etmek için kullandıkları bir terimdir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın web sitesinde deizm ile ilgili olarak şu ifadeler yer almaktadır: "Deizm, Tanrı'nın varlığına inanılmasına rağmen, vahiy yoluyla ulaşılan bilgiler yerine akıl yoluyla ulaşılan bilgilerin ön planda olduğu bir inanç şeklidir. Deistler, Tanrı'nın yaratıcı olduğunu kabul ederler ancak dini metinleri veya gelenekleri reddederler."


Deist neye inanır?

Deistler, var olan bir Tanrı'nın varlığına inanırlar ancak Tanrı'nın evreni yarattıktan sonra müdahale etmediğine ve doğal kanunlar tarafından yönetildiğine inanırlar. Bu nedenle deistler, dinlerin çoğu öğretisini reddederler ve Tanrı'yı yalnızca doğanın yaratıcısı olarak kabul ederler. Deistler ayrıca, akıl ve doğa yasaları gibi akli ve doğal kaynaklardan elde edilen bilginin, dini metinler veya geleneklerden daha önemli olduğuna inanırlar.


Deist kime denir?

Deist, yukarda da değindiğimiz gibi var olan bir Tanrı'ya inandığı ancak Tanrı'nın doğal kanunlar aracılığıyla yönettiği bir evrene inandığı için, dini metinlere veya geleneklere bağlı olmayan bir kişidir. Bu nedenle, Deistler genellikle bir dine ya da mezhebe bağlı değillerdir ve bağımsız bir inanç sistemine sahiptirler. Bu inanç sistemi, kişinin kendi aklını kullanarak Tanrı'ya inanması, ama onunla bireysel bir ilişki içinde olmasıdır.


Deizm ne demek?

Deizm, evrenin bir Tanrı tarafından yaratıldığına inanırken, Tanrı'yı yalnızca ilk neden olarak kabul eder. Bu görüş, yaratıcının hiçbir müdahalesi olmadığını ve olmayacağını savunurken vahyi reddeder. Biraz daha detaya inecek olursak Deizm, var olan bir Tanrı'nın varlığına inanılan ancak Tanrı'nın evreni yarattıktan sonra doğal yasalar tarafından yönetildiğine inanılan bir felsefi inanç sistemidir diyebiliriz. Deistler, genellikle dini metinlere veya geleneklere bağlı değillerdir ve Tanrı'yı yalnızca doğanın yaratıcısı olarak kabul ederler. Deizm, 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıkmıştır ve Aydınlanma Çağı düşüncesinin bir parçasıdır.


Felsefede deizm nedir?

Felsefede deizm, var olan bir Tanrı'nın varlığına inanılan ancak Tanrı'nın evreni yarattıktan sonra doğal yasalar tarafından yönetildiğine inanılan bir felsefi inanç sistemidir. Bu inanç sistemi, akıl yoluyla Tanrı'nın varlığının ve doğa yasalarının anlaşılması yoluyla elde edilen bilgiye dayanır. Deistler, genellikle dini metinlere veya geleneklere bağlı olmayan bir inanç sistemine sahiptirler ve Tanrı'nın doğanın yaratıcısı olduğunu kabul ederler, ancak dinlerin çoğu öğretisini reddederler. Deizm, 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıkmıştır ve Aydınlanma Çağı düşüncesinin bir parçasıdır.


Deizm özellikleri nelerdir? 

Deizmin özellikleri şunlardır:

 1. Tanrı'nın varlığına inanılır: Deistler, evrende var olan her şeyin arkasında bir yaratıcının olduğuna inanırlar.

 2. Akıl ve doğa yasalarına dayalı bir inanç sistemidir: Deistler, Tanrı'nın varlığına akıl ve doğa yasaları gibi akli ve doğal kaynaklardan yola çıkarak ulaşırlar.

 3. Doğal din anlayışı: Deistler, dinlerin çoğu öğretisini reddederler ve Tanrı'yı yalnızca doğanın yaratıcısı olarak kabul ederler.

 4. Vahiy reddi: Deistler, Tanrı'nın doğal kanunlar aracılığıyla hareket ettiğine inandıkları için, dini metinlere veya geleneklere bağlı değillerdir ve vahyi reddederler.

 5. Bireysel düşünce ve inanç sistemine dayalıdır: Deistler, genellikle bir dine ya da mezhebe bağlı değillerdir ve kendi aklını kullanarak Tanrı'ya inanırlar.

 6. Aydınlanma Çağı düşüncesinin bir parçasıdır: Deizm, 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıkmış ve Aydınlanma Çağı düşüncesinin bir parçası olmuştur.

Deizm türleri nelerdir? 

Deizmin türleri şunlardır:

 1. Klasik deizm: Klasik deizm, Tanrı'nın yalnızca evreni yarattıktan sonra doğal yasalar tarafından yönetildiğine inanan bir deizm türüdür.

 2. Modern deizm: Modern deizm, klasik deizmde olduğu gibi Tanrı'nın varlığına inanırken, Tanrı'nın doğayla daha yakın bir ilişkisi olduğuna ve doğayı etkileyebildiğine inanır.

 3. Deneysel deizm: Deneysel deizm, Tanrı'nın varlığına akıl yoluyla ulaşmanın yanı sıra, Tanrı'nın varlığını deneysel olarak da kanıtlamaya çalışır.

 4. Yeni deizm: Yeni deizm, Tanrı'nın varlığına farklı açılardan yaklaşır ve Tanrı'nın evreni yaratmaktan daha fazla işlevi olduğunu düşünür.

 5. Spiritüel deizm: Spiritüel deizm, Tanrı'yı bir enerji ya da güç olarak görür ve doğanın her şeyde bu enerjinin izlerini taşıdığına inanır.

Deizm yaklaşımının reddettiği konular nedir?

Deizm yaklaşımı, genellikle aşağıdaki konuları reddeder:

 1. Vahiy: Deistler, Tanrı'nın doğal kanunlar aracılığıyla hareket ettiğine inandıkları için, vahiy kavramını reddederler ve dini metinlere veya geleneklere bağlı değillerdir.

 2. Mucizeler: Deistler, doğal yasaların evreni yönettiğine inandıkları için, mucizelerin gerçekleşmesini imkansız görürler ve Tanrı'nın doğal yasaları değiştirdiğine dair iddiaları reddederler.

 3. İbadet: Deistler, Tanrı'ya ibadet etmek yerine, Tanrı'nın varlığına akıl ve doğal yasalar gibi akli ve doğal kaynaklardan yola çıkarak ulaşarak Tanrı'ya saygı duyarlar.

 4. Dinsel dogmalar: Deistler, dini dogmaları reddederler ve Tanrı'ya olan inançlarını kendi aklı ve mantığına dayandırırlar.

 5. İlahi ceza: Deistler, Tanrı'nın doğal yasalar aracılığıyla evreni yönettiğine inandıkları için, ilahi ceza gibi kavramları reddederler.

Deistler, genellikle aklın, doğanın ve bilimsel kanıtların önceliğine inandıkları için, Tanrı'nın varlığına inanırken, dinin dogmatik öğretilerini ve ilahi müdahaleyi reddederler.


Deist Hakkında Sık Sorulan Sorular

Deizm bir din midir?

Deizm bir din değildir. Deizm, Tanrı'nın varlığına ve doğal yasalar aracılığıyla evreni yönettiğine inanan bir felsefi yaklaşımdır. Deistler, doğal kanunlar aracılığıyla hareket eden bir Tanrı'ya inandıkları için, vahye, dini dogmalara ve ilahi müdahaleye karşı çıkarlar. Deistlerin, dünya görüşüne dair birçok farklı yorumu olsa da, genellikle dinlerin organize yapısını ve dini kurumları reddetme eğilimindedirler.


Deist Allah'a inanır mı?

Evet, deistler Tanrı'nın varlığına inandıkları için genellikle Allah'a da inanırlar. Ancak deizm, özellikle İslam ve diğer dinlerin dini metinlerine, geleneklerine ve dogmalarına karşı çıkan bir felsefi yaklaşım olduğundan, deistlerin Allah kavramı da diğer dinlerdeki anlayıştan farklılık gösterebilir. Deistler, Tanrı'nın varlığına akıl, mantık ve doğal yasalar gibi kaynaklardan yola çıkarak inandıkları için, Allah kavramı da farklı yorumlanabilir.


Deist biriyle evlenmek doğru mu?

Deizm, bir felsefi inanç sistemidir ve kişinin bu inanca sahip olması, onun karakteri veya kişiliği hakkında yargıda bulunmayı gerektirmez. Bu nedenle, bir deistle evlenmek veya başka bir ilişki kurmak, genel olarak doğru veya yanlış değildir. Önemli olan, kişinin karşısındaki insanı sevip saygı duyması, onların felsefi inançlarına saygı göstermesi ve birbirlerine karşı dürüst ve anlayışlı davranmasıdır. Herhangi bir ilişki gibi, deist biriyle evlenmeden önce, değerler, inançlar ve hedefler konusunda açık bir iletişim kurmak ve ortak bir uyum sağlamak önemlidir.


Deist olan ilahiyatçılar kimlerdir?

Deizm, genellikle geleneksel dinlerin dogmatik yapılarına karşı çıkarak, insan aklının, mantığın ve doğal yasaların kullanımına dayanır. Bu nedenle, deist ilahiyatçılar ya da deist teologlar gibi özel bir kategori yoktur. Bununla birlikte, tarih boyunca birçok felsefeci, düşünür ve bilim insanı deist görüşleri benimsemiştir. Örnek olarak, 18. yüzyılda yaşamış İngiliz filozoflarından Anthony Collins, Thomas Paine ve Matthew Tindal, deizm konusunda yazılar yazmış ve savunmuşlardır. Bunların yanı sıra, 19. yüzyıl Alman filozofu Immanuel Kant ve Amerikalı yazar ve düşünür Ralph Waldo Emerson gibi pek çok düşünür, deist yaklaşımlarıyla tanınmışlardır. Türkiye'de ise Yaşar Nuri Öztürk ismi Deizm konusunda öne çıkan isimlerdendir.Deist ünlüler kimlerdir?

Deizm, kişisel bir inanç sistemidir ve insanların inançları genellikle özel bir konudur. Bu nedenle, ünlü insanlar arasında deist olduğunu açıkça ifade eden veya felsefi görüşleri deizm ile uyumlu olan birkaç isim bulunabilir. Bazı örnekler şunlar olabilir:

Thomas Jefferson: ABD'nin üçüncü başkanı olan Jefferson, deist görüşleri ile tanınmıştı ve bu konuda çeşitli yazılar yazmıştı.

Benjamin Franklin: Amerikan devrimci lideri ve bilim insanı Benjamin Franklin deist görüşleri benimsemişti.

Voltaire: 18. yüzyıl Fransız aydını ve yazarı Voltaire, deizmin önde gelen savunucularından biriydi.

Albert Einstein: Ünlü bilim insanı Albert Einstein, Tanrı'ya olan inancını felsefi açıdan deizm ile uyumlu olarak ifade etmişti.

Abraham Lincoln: ABD'nin 16. başkanı olan Lincoln, deist olduğu düşünülen başka bir ünlü isimdir.

Bu isimlerin yanı sıra, diğer pek çok ünlü insanın da deist görüşlere sahip olduğu düşünülmektedir, ancak bu konudaki açıklamaları veya yazıları belirsizdir veya tam olarak doğrulanmamıştır.


Deizmin kurucusu kimdir?

Deizmin, belirli bir kurucusu yoktur, çünkü deizm felsefi bir inanç sistemidir ve bir kişinin belirli bir öğretmenin veya liderin öğretilerine dayanması gerekmez. Deizm, 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da, özellikle İngiltere ve Fransa'da ortaya çıkmış ve İngiliz filozofları John Locke ve Francis Bacon gibi düşünürler tarafından etkilenmiştir. Bununla birlikte, deizm felsefesi daha eski dönemlere de dayanabilir. Örneğin, Antik Yunan filozofu Aristoteles, doğa yasalarının Tanrı tarafından belirlendiğine inanmış ve bunun gibi düşünceler deizmle benzerlik göstermektedir. Sonuç olarak, deizm felsefi bir akım olarak zamanla oluşmuş ve farklı düşünürlerin katkılarıyla şekillenmiştir.Deizmin temsilcileri kimlerdir?

Deizmin temsilcileri, tarihsel olarak farklı felsefi akımlara katkıda bulunan ve deizm düşüncesine önemli bir etkisi olan birçok filozof ve düşünür vardır. Bazı örnekler şunlardır:

 • John Locke: İngiliz filozof John Locke, deizmin önde gelen savunucularından biriydi. Locke, insan zihninin doğuştan herhangi bir bilgiyle donatılmadığını, bunun yerine deneyim yoluyla öğrenildiğini savunmuştur.
 • Voltaire: 18. yüzyıl Fransız aydını ve yazarı Voltaire, deizmin önde gelen savunucularından biriydi. Voltaire, kilise otoritesinin sorgulanması ve din özgürlüğünün savunulması konularında önemli bir rol oynamıştır.
 • Thomas Paine: Amerikan devrimi sırasında etkili olan Thomas Paine, Deizm hakkında yazdığı eserleriyle tanınmıştır. Paine, dinin dogmatizmine ve kilisenin otoritesine karşı çıkmış ve insanların kendi aklıyla düşünmesi gerektiğini savunmuştur.
 • David Hume: İskoç filozof David Hume, deizm düşüncesine önemli bir katkı yapmıştır. Hume, dinin doğasını ve Tanrı'nın varlığını sorgulamış ve eleştirel düşüncenin önemini vurgulamıştır.
 • Jean-Jacques Rousseau: 18. yüzyıl Fransız filozofu Rousseau, deizm düşüncesine etkisi olan bir başka düşünürdür. Rousseau, dinin insan doğasına uygun olması gerektiğini savunmuş ve dini özgürlüğü desteklemiştir.

Bu isimler, deizmin tarihsel gelişimine katkıda bulunan bazı önde gelen düşünürlerdir. Ancak, deizm kişisel bir inanç sistemidir ve her bireyin deizm hakkındaki görüşleri farklı olabilir.


Sonuç

Deizm, evrenin bir yaratıcısı olduğuna inanır ancak bu yaratıcının doğal yasalar aracılığıyla işleyen bir dünya yarattığına ve evrene doğrudan bir müdahalede bulunmadığına inanır. Deistler, vahiy ve kilise otoritesine karşı çıkarak bireysel akıl ve deneyime dayalı bir din anlayışına sahiptirler. Her ne kadar deizmin temsilcileri arasında farklı düşünenler olsa da, deizm tarihsel olarak özgürlük, eşitlik ve insan hakları gibi kavramlarla da bağlantılıdır.Yorumlar

Yorum Yap

Deist D ile başlayan kelimeler De ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük deist deizm din Allah