Dalga ne demek? Sözlük anlamı nedir?


Google News

Yayınlama: 6 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Dalga kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Dalga hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Dalga

Anlamlar:

1. Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Dışarıda nemli bir rüzgâr esiyordu, dalgalar durulmamış, yalnız biraz ağırlaşmıştı."

"Azra Erhat"

2. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem

Örnek: "Sıcak dalgası. Aerobik dalgası."

3. Bir yüzeydeki kıvrım

Örnek: "Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların yüzünde ne bir köy görünüyor ne de ufacık olsun bir ağaç."

"Memduh Şevket Esendal"

4. Saçların kıvrım genişliği

5. Gizli iş, dalavere

Özelliği / Tipi / Türü: Argo

Örnek: "Film çevirme dalgasıyla para kazanıyorlardı."

"Sait Faik Abasıyanık"

6. Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu

Özelliği / Tipi / Türü: Argo

7. Dalgınlık

Özelliği / Tipi / Türü: Argo

8. Geçici sevgili

Özelliği / Tipi / Türü: Argo

9. Geçici aşk ilişkisi

Özelliği / Tipi / Türü: Argo

10. Arka arkaya gelen kriz vb. olayların her biri

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

11. Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi

Özelliği / Tipi / Türü: Fizik

Örnek: "Kısık sesinin her dalgası içimi korkunç bir acıyla tırmalıyor."

"Halide Edip Adıvar"

İçinde Dalga geçen birleşik ve kökteş kelimeler: dalga bandı, dalga boyu, dalga çukuru, dalga dalga, dalga genliği, dalga hızı, dalgakıran, dalga kuşağı, dalga oyuğu, dalgaölçer, dalga periyodu, dalga sırtı, dalga tepesi, dalga uzunluğu, dalga yüksekliği, büyük dalga, çok kısa dalga, dev dalga, duraklı dalga, kararlı dalga, kısa dalga, küçük dalga, mikrodalga, orta dalga, ölü dalga, uzun dalga, yeni dalga, yeşil dalga, elektromanyetik dalgalar, ses dalgaları, Meksika dalgası, sıcak dalgası, soğuk dalgası


Dalga eş anlamlısı

Dalga hakkında eş anlamlı kelimeler

Dalga eş anlamlısı

dalga kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : dalavere, dalgınlık


Dalga zıt anlamlısı

Dalga hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Dalga zıt anlamlısı

Dalga kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Dalga ile ilgili 10 örnek cümle

"Dalga" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Dalga" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Bir zamanlar ortalığı at kuyruğu saç dalgası sarmıştı. Soğuk dalgası geliyor

2. Ovadaki ekin dalgalarına bakıyordu

3. Ses dalgasını ileten düzenek bozulmuş

4. Onun yeni dalgası bu kız mı?

5. Kim bilir onunla ne dalgan vardır?

6. Şu dalgayı atıver

7. Ekin ovada dalga dalga uzanıyordu

8. Burada mavi dalga dalga, biraz daha boyamak gerekir

9. Alana halk dalga dalga geliyordu

10. Amacım evlenmek değil dalga geçmekti


Diğer dillerde Dalga

İngilizce: Wave

Spanish: Ola

German: Welle

French: Onde

Italian: Onda


Dalga ile ilgili atasözleri

Dalga ile ilgili atasözleri

Aşağıda Dalga hakkında ve içinde Dalga kelimesi geçen, Dalga ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz

Anlamı: her denizde az çok dalga bulunduğu gibi her gönülde de bir sevda vardır.

Atasözü: deniz dalgasız olmaz, kapı halkasız

Anlamı: her nesnenin kendisine özgü nitelikleri, kendisinden ayrılmayan özellikleri vardır.

Atasözü: deniz kenarında dalga eksik olmaz

Anlamı: içinde çeşitli olayların geçmesi doğal olan bir ortamda zaman zaman sert çatışmaların, fırtınaların çıkması da olasıdır.


Dalga ile ilgili deyimler

Dalga ile ilgili deyimler

Aşağıda Dalga hakkında ve içinde Dalga kelimesi geçen, Dalga ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: dalga geçmek

Anlamı: argo 1) üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek başka şeyler düşünmek veya yapmak: 'İki delikanlı dalga geçip otururlarken kapı yeniden sürüldü.' -M. Ş. Esendal. 2) eğlenmek, alay etmek; 3) geçici sevgi ilişkisi kurmak, gönül eğlendirmek.

Deyim: dalga saymak

Anlamı: 1) boş ve aylak durmak; 2) yersiz ve gereksiz şeylerle uğraşmak.

Deyim: dalgalanmaya bırakmak

Anlamı: 1) ekon. paranın gerçek değerini bulması için girişimde bulunmadan beklemek; 2) mec. bir konu için girişimde bulunmadan beklemek.

Deyim: dalgalanmaya bırakmak

Anlamı: argo dalgınlığından yararlanarak birini kandırmak.

Deyim: dalgasına taş atmak

Anlamı: argo işini bozmak, keyfini kaçırmak.

Deyim: dalgasını taşlamak

Anlamı: birinin işini bozmak.

Deyim: dalgaya düşmek (gelmek)

Anlamı: argo yanılmak, dalgınlıkla unutmak.

Deyim: dalgayı başa almak

Anlamı: gemi veya sandalın başını dalgaların geldiği yöne çevirmek.


Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Dalga D ile başlayan kelimeler Da ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler