Bir sözlük anlamı nedir? Bir ne demek?


Google News

Yayınlama: 10 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Bir kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Bir hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Bir

Anlamlar:

1. Sayıların ilki

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı

3. Aynı, benzer

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Beni daim şen gören safdiller öyle sansın / Ne bilsinler ki onlar bence birdir elem, haz"

"Enis Behiç Koryürek"

4. Beraber

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Hep biriz, ayrılmayız."

5. Bu sayı kadar olan

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Bir kalem."

6. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı)

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Aydınlık bir odada, iki duvarın kesiştiği köşede zayıf, yaşlı bir adam yatıyordu."

"Ayla Kutlu"

7. Tek

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Allah tektir ve birdir, amenna!"

"Ahmet Kabaklı"

8. Eş, aynı, bir boyda

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Bu kalemlerin ikisi birdir, hangisini isterseniz alınız."

9. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Bizim kesemiz birdir."

10. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

11. Bir kez

Özelliği / Tipi / Türü: Zarf

Örnek: "Bir ona, bir sana, bir de bana baktı."

12. Sadece

Özelliği / Tipi / Türü: Zarf

Örnek: "Her şey bitti, bir bu kaldı."

13. Ancak, yalnız

Özelliği / Tipi / Türü: Zarf

Örnek: "Bunu bir sen yapabilirsin."

İçinde Bir geçen birleşik ve kökteş kelimeler: bir ağızdan, bir alay, bir âlem, bir an, bir anlamda, bir anlık, bir ara, bir aralık, bir araba, bir arada, bir atımlık, bir avuç, bir ayak evvel, bir ayak önce, biraz, bir bakıma, bir başına, bir başkası, bir bir, bir boy, bir çenekliler, bir çenetli, bir çırpıda, bir çift, bir çuval dolusu, bir daha, bir damla, bir defa, bir defacık, bir derece, bir diğeri, bir dikişte, bir dirhem, bir dizi, bir dolu, bir düzine, bir düziye, bir evcikli, bir gıdım, bir gözeli, bir gün evvel, bir gün önce, bir güzel, bir hamlede, bir hayli, bir hoş, bir hücreli, bir iki, birkaç, bir kalem, bir karar, bir karış, bir kere, bir koşu, bir küme, bir lahza, bir lokma, bir milyonluk, bir müddet, bir nebze, bir nefes, bir nevi, bir nice, bir numara, bir ölçüde, bir örnek, bir paralık, bir parça, bir parmak, bir sıra, bir solukta, bir süre, bir sürü, bir tabur, bir tahtada, birtakım, bir tane, bir temiz, bir terimli, bir tomar, bir tuhaf, bir tutam, bir türlü, bir vakitler, bir yana, bir yanda, bir yandan, bir yığın, bir yol, bir yudum, bir zahmet, bir zaman, birdenbire, birdirbir, birebir, bire bir, bire bir eşleme, ağzı bir, arada bir, ayda yılda bir, beş bir, binbir, binde bir, bire bir, daha bir, dört bir, elde bir, ellibir, hangi bir, hep bir ağızdan, her bir, herhangi bir, hiçbir, iki bir, ikide bir, kapı bir komşu, kırkyılda bir, nisan bir, nisan bir şakası, onbiraylık, şöyle bir, üç bir, yirmibir, ikide birde, başka biri, hiçbiri


Bir eş anlamlısı

Bir hakkında eş anlamlı kelimeler

Bir eş anlamlısı

bir kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : müşterek, birleşik, yalnız, ancak, sadece, tek, benzer, aynı, eş, bir kez


Bir zıt anlamlısı

Bir hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Bir zıt anlamlısı

bir kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : ayrı


Bir ile ilgili 65 örnek cümle

"Bir" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Bir" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Sınıfta iki değil bir masa var

2. Öyle bir durum ki, sorma

3. Elbette Tanrı birdir

4. İkisi de bir, istediğini seç

5. Onların ikisi bir gezer

6. Köylü, eskiden jandarmayla devleti bir tutardı

7. Yolumuz birdir

8. Bir zamanlar yoksulun, çulsuzun biriydi

9. Çocuk bir tatlıydı ki, görmeliydin. Ah bir sabah olsa

10. İstediği bir o değil ki

11. Bir o yana, bir bu yana koştular

12. Bu kötülüğü bir o yapabilir

13. Bir ara sesler kesilmişti

14. Bir ara onu da yaparız

15. Bir ara gazetecilik de yapmıştı

16. Bir araba buğday aldık

17. Babamdan bir araba laf işittim

18. Bir avuç yem

19. Bir avuç kişi ortalığı bozuyor

20. Oraya bir başına gitti

21. Bir başına geçimini sağlamaya çalıştı

22. Böyle yapıyorsam bir bildiğim olduğu içindir

23. Bu konuda bir bildiği olan varsa söylesin

24. Olanları bir bir anlattı

25. Attığı zarlar birbir gelince kızdı

26. Şöyle bir boy gidip döndük

27. Bu da bir boy böyle gitsin bakalım

28. O da ötekinden bir çekirdek geri kalmamak için koşturuyordu

29. Bir çift çorap aldım

30. Onu görünce söyleyecek bir çift sözüm olacak

31. Yemekten bir daha aldı

32. Oraya bir daha gitmem

33. Ağzına bir damla içki koymaz

34. Bir damla çocuğu azarlama

35. İş iyi, bir de yeni usta bulduk mu yürütürüz

36. Olmuş bir defa, bir şey yapılamaz

37. Sen bir defa yap, ötesini düşünürüz

38. İstemiyor bir defa, nasıl çalıştıracaksınız onu?

39. Pirinç bir defalık var yok

40. Onu bir defalık arayabilirim, vaktim yok

41. Bu iş bir elden çıksın

42. İşler bir elden yürütülüyor

43. Bugün koşturup durmaktan bir hal oldum

44. Bugünlerde bizim oğlana bir hal oldu, okuldan kaçıyor

45. Ona bir hal olsa içimiz yanar

46. Beni görünce bir hoş oldu

47. Bizim çocuk bir hoş oldu, uyutamıyoruz

48. Yoksul köyleri görünce bir hoş olur insan

49. Bir karış çocuk bizi dolandırdı

50. Köyde bir karış toprak için adam öldürülürdü

51. Şu işi yapın diye diye bir oldum ama dinlemediler

52. İkisi bir olup ötekini dövmüşler

53. Pınardan bir parmak su akıyordu

54. Bir şey söylemek istemedi

55. Bir şey söylüyor ama dinleyen yok

56. Oğlana son aylarda bir şeyler oldu

57. Kadına bir şeyler oldu galiba, birden sararıp oturuverdi

58. Ona bir şeyler olursa çocukları ortada kalır

59. Bir tane kalemim var

60. Benim annem bir tanedir

61. Fark ettin mi, onun bugün bir tuhaflığı vardı

62. Bir varmış, bir yokmuş, bir padişah, padişahın da üç güzel kızı varmış

63. O günler bizim için artık bir varmış, bir yokmuş, geri gelmez

64. Dünya hali bu, bir varmış, bir yokmuş, ama insan öldüğüne inanamıyor

65. Dizginin aydınger çıkışı bire birse, yazının bilgisayardaki biçimi değişmemiş olur


Diğer dillerde Bir

İngilizce: One

Spanish: Una

German: A

French: Un

Italian: Una


Bir ile ilgili atasözleri

Bir ile ilgili atasözleri

Aşağıda Bir hakkında ve içinde Bir kelimesi geçen, Bir ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: adam adamı bir kere aldatır

Anlamı: bir kimse başka bir kimseyi ancak bir kez aldatabilir, diğeri bir daha aldatmasına izin vermez.

Atasözü: adam olana bir söz yeter

Anlamı: anlayışlı olan kimse için bir şeyin bir kez söylenmesi yeterli olur.

Atasözü: ağzına bir zeytin verir, altına (ardına) tulum tutar

Anlamı: yaptığı küçük iyiliklere karşılık büyük çıkar bekler.

Atasözü: akıl için yol (tarik) birdir

Anlamı: doğruyu bulmak için aklın izleyeceği bir tek yol vardır, bu yoldan gidenlerin hepsi aynı sonuca varır.

Atasözü: aklın yolu birdir

Anlamı: iyi düşünüldüğünde ayrı ayrı kimselerce varılacak sonuç hep aynıdır.

Atasözü: Allah'a bir can borcu var

Anlamı: Allah’a vereceği canından başka hiç kimseye bir borcu yok.

Atasözü: Amasya'nın bardağı, biri olmazsa biri daha

Anlamı: ele geçirilmeyen veya kaçan bir şeye üzülmek boştur çünkü her zaman benzeri sağlanabilir.

Atasözü: an beni bir kozla, o da çürük çıksın

Anlamı: bir dostun verdiği armağan küçük ve değersiz olsa bile verilen kişinin hatırlandığını göstermesi bakımından çok değerlidir.

Atasözü: ateşle barut bir yerde durmaz (olmaz)

Anlamı: kızla erkeğin baş başa yalnız kalmaları kötü sonuçlar doğurabilir.

Atasözü: baba kırk oğul beslemiş, kırk oğul bir babayı beslememiş

Anlamı: baba kaç çocuğu olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan hepsine bakar, onları büyütür; çocukları ise yoksul ve yaşlı durumdaki babalarının bakımını 'sen bak, o baksın' gibi gerekçelerle bir türlü sağlayamazlar.

Atasözü: baba oğluna bir bağ bağışlamış; oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş

Anlamı: babalar çocukları için büyük fedakârlıklara katlanırlar ancak çocuklar babaları için fedakârlıkta bulunmazlar.

Atasözü: babayla oğlanın pabucu bir olunca evde kavga eksik olmaz

Anlamı: ortaklaşa kullanılan bir mal, kimi zaman baba ile oğlu arasında bile kavgaya neden olur.

Atasözü: barutla ateş bir yerde durmaz

Anlamı: kızla erkeğin baş başa yalnız kalmaları kötü sonuçlar doğurabilir.

Atasözü: beş parmak (parmağın) bir (biri) olmaz

Anlamı: belirli bir insan topluluğu içinde benzerlikler olabileceği gibi farklılıklar da olabilir.

Atasözü: beş tavuğa bir horoz yeter

Anlamı: birçok kadını yönetmek veya korumak için bir erkek yeter.

Atasözü: bin bilsen de bir bilene danış

Anlamı: bir insan bir şeyi ne kadar iyi bilirse bilsin, gene de onu kendisinden daha iyi bilen bulunabilir.

Atasözü: bin dost az, bir düşman çok

Anlamı: dostun ne denli çok olursa olsun onlardan zarar gelmez ama bir tek düşmanın olsa hep zarar görme tehlikesi içerisinde yaşarsın.

Atasözü: bin işçi, bir başçı

Anlamı: her işe, baş olacak bir kimse gerekir.

Atasözü: bin nasihatten bir musibet yeğdir

Anlamı: yaşanan olaylar, öğütlerden çok daha etkilidir.

Atasözü: bin ölçüp bir biçmeli

Anlamı: yapılacak bir işin bütün yönleri önceden çok iyi düşünülmeli, sonra işe başlanmalıdır.


Bir ile ilgili deyimler

Bir ile ilgili deyimler

Aşağıda Bir hakkında ve içinde Bir kelimesi geçen, Bir ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ağız birliği etmek

Anlamı: bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşmak, söz birliği etmek.

Deyim: ağız burun birbirine karışmak

Anlamı: 1) dayak sonucunda yüz yara bere içinde kalmak; 2) yüzde aşırı öfke, üzüntü, yorgunluk vb. durumların izleri görünmek.

Deyim: ağzı açık (bir karış açık) kalmak

Anlamı: çok şaşırmak, şaşakalmak: 'Başımı kaldırıp yukarı bakınca şaşkınlıktan ağzım açık kalıyor.' -A. Ümit.

Deyim: ağzına bir kemik atmak

Anlamı: birini küçük bir çıkarla susturmak.

Deyim: ağzını bırakıp kıçıyla (bir tarafıyla) gülmek

Anlamı: alay ederek karşısındakine gülmek.

Deyim: aklı bir (beş) karış yukarıda (havada) olmak

Anlamı: değişik sebeplerden dolayı dengeli düşünemez durumda olmak.

Deyim: aklı (bir şeye) takılmak

Anlamı: zihni bir şeyle sürekli olarak uğraşmak: 'Aklı bir şeye takılmış gibiydi komiserin, konuşuyor boyuna.' -N. Hikmet.

Deyim: aklı bir yerde olmak

Anlamı: bir iş yaparken başka bir şey düşünmek: 'Aklı hep evde, Gülsüm'deydi.' -Ö. Seyfettin.

Deyim: aklı fikri bir şeyde olmak

Anlamı: düşüncesini bir konuda yoğunlaştırmak: 'Aklı fikri bostanda olduğu için bunlardan nasıl ayrılacağını tekrarlıyordu.' -O. C. Kaygılı.

Deyim: aklına bir şey gelmek

Anlamı: hatırlamak.

Deyim: aklını (bir şeyle) bozmak

Anlamı: bir şey üzerine çok düşerek hep onunla uğraşıp durmak.

Deyim: aklının bir köşesine yazmak

Anlamı: ileride hatırlamak üzere belleğine almak.

Deyim: al birini, vur ötekine (birine)

Anlamı: hiçbiri işe yaramaz, hepsi bir ayarda.

Deyim: al sana bir ... daha

Anlamı: yeni bir aksilik olduğunda bezginlik bildirmek için 'işte' anlamında kullanılan bir söz: 'Al sana bir hayal kırıklığı daha!' -A. Erhat.

Deyim: Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz

Anlamı: birinin çok yalancı olduğunu anlatmak için söylenen bir söz.

Deyim: allahı çok, insanı az bir yer

Anlamı: pek ıssız ve kuytu bir yer.

Deyim: ana baba bir

Anlamı: aynı anne ve babadan olan.

Deyim: ana bir, baba ayrı

Anlamı: anaları bir, babaları ayrı olan (kardeşler).

Deyim: arkasını (bir şeye) vermek

Anlamı: dönmek: Ateşe arkasını verdi.

Deyim: arkasını (birine) vermek

Anlamı: birinin koruyuculuğuna güvenmek.


Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Bir B ile başlayan kelimeler Bi ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler