Ben ne demek? TDK sözlük anlamı nedir?


Google News

Yayınlama: 1 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

Ben kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Ben hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Ben

Anlamlar:

1. Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Dedim tane tane olmuş benlerin / Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır"

"Âşık Ömer"

2. En çok üzümde görülen olgunlaşma belirtisi

3. Saçta, sakalda beliren beyazlık

Özelliği / Tipi / Türü: Halk ağzında

İçinde Ben geçen birleşik ve kökteş kelimeler: örümceksi ben, et beni

2. Olta veya tuzağa konulan yem

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Halk ağzında

3. Kuşun yavrusuna taşıdığı yem

3. Teklik birinci kişiyi gösteren söz

Özelliği / Tipi / Türü: Zamir

Örnek: "Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben"

"Ahmet Kutsi Tecer"

4. Kişiyi öbür varlıklardan ayıran bilinç

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Ruh bilimi

5. Bir kimsenin kişiliğini oluşturan temel öge, ego

Özelliği / Tipi / Türü: Isim - Felsefe

İçinde Ben geçen birleşik ve kökteş kelimeler: benbenci, beniçinci, benmerkezci, albeni, incitmebeni, unutmabeni


Ben eş anlamlısı

Ben hakkında eş anlamlı kelimeler

Ben eş anlamlısı

ben kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : EgoBen ile ilgili 4 örnek cümle

"Ben" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Ben" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Onu ben de yaparım

2. İnsan beniyle insandır

3. Sağ yanağında güzel bir ben vardı

4. Üzümde benler belirdi mi, tatlanma başlamıştır


Diğer dillerde Ben

İngilizce: I

Spanish: Me

German: I

French: Je

Italian: Mi


Ben ile ilgili atasözleri

Ben ile ilgili atasözleri

Aşağıda Ben hakkında ve içinde Ben kelimesi geçen, Ben ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: aç ölmez gözü kararır, susuz ölmez benzi sararır

Anlamı: yoksulluk insanı öldürmez ama türlü türlü üzüntü ve sıkıntı içinde yıpratır.

Atasözü: Allah bana, ben de sana

Anlamı: şimdi sana borcumu ödeyecek param yok, kazanırsam öderim.

Atasözü: an beni bir kozla, o da çürük çıksın

Anlamı: bir dostun verdiği armağan küçük ve değersiz olsa bile verilen kişinin hatırlandığını göstermesi bakımından çok değerlidir.

Atasözü: bana dokunmayan (beni sokmayan) yılan bin yaşasın

Anlamı: birçok kimse, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye ilişmek istemez.

Atasözü: benim oğlum bina okur, döner döner yine okur

Anlamı: çok çalışmasına karşın belli bir düzeyden öteye gidemiyor.

Atasözü: benzeye benzeye yaz, benzeye benzeye kış olur

Anlamı: günler birbirinden çok farklı olmadığı hâlde hava yavaş yavaş ısınarak yaz, aynı biçimde yavaş yavaş soğuyarak kış olur.

Atasözü: berber berbere benzer ama başın Allah'a emanet

Anlamı: kendisini uzman olarak gösteren her kişiye güvenilmemelidir, malınızı canınızı tehlikeye sokabilir.

Atasözü: biz bize benzeriz

Anlamı: aramızda fark yok, özelliklerimiz veya tutum ve davranışlarımız aynıdır.

Atasözü: borçlu ölmez, benzi sararır

Anlamı: borç kişiyi öldürmez ancak hasta edecek kadar üzer.

Atasözü: çabalama kaptan ben gidemem

Anlamı: bu işi yapacak güçte değilim, zorlamanın yararı yok.

Atasözü: dışı eli yakar, içi beni yakar

Anlamı: görünüşe aldanmamalı.

Atasözü: efendim nerede, ben nerede?

Anlamı: ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz.

Atasözü: eti senin, kemiği benim

Anlamı: çocuğu ben doğurdum ama onu eğitmek sana düşüyor.

Atasözü: evladı ben doğurdum ama gönlünü ben doğurmadım

Anlamı: bir kimse evladına emredip birçok şey yaptırır ancak onun gönlüne hükmedemez.

Atasözü: günah benden gitti (gitsin)

Anlamı: ben görevimi yaptım, bundan sonrası için sorumluluk kabul etmem.

Atasözü: hasta ol benim için, öleyim senin için

Anlamı: kişi kendisi için bir fedakârlıkta bulunan kimseye karşı sırası geldiğinde daha büyük fedakârlıkta bulunur.

Atasözü: içi beni yakar, dışı eli (seni) yakar

Anlamı: dış görünüşü ile başkalarının hoşuna giden bir şeyin veya durumun gerçekte kötü yönleri olabilir.

Atasözü: karga yavrusuna bakmış 'benim ak pak evladım' demiş

Anlamı: herkesin kendi yarattığı şey çirkin de olsa gözüne güzel görünür.

Atasözü: kedi yavrusunu yerken sıçana benzetir

Anlamı: kişi yolsuz olduğunu bildiği bir işi yaparken kendini mazur göstermek için bahane uydurur.

Atasözü: keyif benim, köy Mehmet Ağa'nın

Anlamı: hiçbir şeyi tasa etmiyorum, işlerim yolunda.


Ben ile ilgili deyimler

Ben ile ilgili deyimler

Aşağıda Ben hakkında ve içinde Ben kelimesi geçen, Ben ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: adama benzemek (dönmek)

Anlamı: 1) giyim kuşamıyla, davranışlarıyla insana yakışır bir biçim almak: 'Bak gördün mü, isteyince adama dönüyorsun.' -E. Işınsu. 2) beğenilir duruma gelmek: Şimdiki belediye başkanı sayesinde şehir adama benzedi.

Deyim: al benden de o kadar

Anlamı: tkz. 'ben de aynı düşüncedeyim, aynı durumdayım' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: albeni vermek

Anlamı: çekiciliğini artırmak, ilgi toplamak, hoş ve güzel göstermek: 'Son yirmi yılın matematikçileri bilimlerine albeni verebilmek için yeni bir matematik buldular.' -H. Taner.

Deyim: alçacık dağları ben yarattım demek

Anlamı: çok kurumlu olmak, kendini çok beğenmek.

Deyim: Allah bana, ben de sana

Anlamı: 'şimdi sana borcumu ödeyecek param yok, kazanırsam öderim' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: bayram değil, seyran değil (eniştem beni niye öptü)

Anlamı: 'gösterilen bu ilginin, bu yakınlığın bir sebebi olacak' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: ben hancı, sen yolcu oldukça

Anlamı: 'düzen bu biçimde devam ettiği sürece' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: ben şahımı (şeyhimi) bu kadar severim

Anlamı: 'ben bundan daha çok özveride bulunamam' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: benden günah gitti

Anlamı: benden söylemesi.

Deyim: benden paso

Anlamı: 'benim yapabileceğim ancak bu kadar' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: benden söylemesi

Anlamı: 'ben üzerime borç saydığım şeyi söyledim, kendimi suçlu saymam' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: bendeniz cennet kuşu

Anlamı: alay kendini tanıtırken kullanılan bir deyim: Bendeniz cennet kuşu Tahir.

Deyim: benim diyen

Anlamı: kendine güvenen, güçlü olduğuna inanan: Benim diyen adam bu işi yapamaz.

Deyim: benliği yoğurmak

Anlamı: kişiliği oluşturmak.

Deyim: benliğinden çıkmak

Anlamı: kendine benzemez olmak.

Deyim: benzetmek gibi olmasın

Anlamı: kötü bir sona uğramış birinden veya bir şeyden söz ederken, ona benzetilen kimse veya şey için kötü bir duygu beslenilmediğini anlatan bir söz.

Deyim: benzi atmak

Anlamı: ansızın yüzünün rengi sararmak, solmak: 'Necdet'in benzi atıyor, kesik kesik soluyordu.' -Y. K. Karaosmanoğlu.

Deyim: benzi geçmek

Anlamı: benzi solmak.

Deyim: benzi kanlanmak

Anlamı: sağlıklı duruma gelmek, canlanmak.

Deyim: benzi kül gibi olmak

Anlamı: yüzünden kan çekilmek, yüzü sararmak.


Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Ben B ile başlayan kelimeler Be ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler