Belli ne demek? Kısaca anlamı nedir?


Google News

Yayınlama: 1 yıl önce

Okuma süresi: 3 dakika

Belli kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Belli hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Belli

Anlamlar:

1. Beli olan

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"

"Nezihe Araz"

İçinde Belli geçen birleşik ve kökteş kelimeler: karınca belli

2. Bilinmedik bir yanı olmayan, malum

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."

"Hüseyin Rahmi Gürpınar"

3. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr

Örnek: "Bu azade insanlarda her türlü adiliklerden uzak bir efendilik olduğu ne kadar da bellidir."

"Asaf Halet Çelebi"

4. Belirli, muayyen

Örnek: "Bu oyun çok kısa, belli bir temsil süresi doldurmuyor."

"Adalet Ağaoğlu"

İçinde Belli geçen birleşik ve kökteş kelimeler: belli başlı, belli belirsiz


Belli eş anlamlısı

Belli hakkında eş anlamlı kelimeler

Belli eş anlamlısı

belli kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : anlaşılan, muayyen, belirli, malum, aşikâr, zahir, bedihi


Belli zıt anlamlısı

Belli hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Belli zıt anlamlısı

belli kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : belgisiz, gizli, hafi, meçhul


Belli ile ilgili 7 örnek cümle

"Belli" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Belli" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Kaç yılında doğduğu belli değil

2. O, işini belli zamanlarda yapar, bitirir

3. Onun belli başlı işi, boş gezmekti sanki

4. Çocuğun belli başlı bir işi yok

5. Bizim belli başlı sorunumuz buydu

6. Durum kendini belli etmişti

7. Ona bunu hiç belli etmek istemedik


Diğer dillerde Belli

İngilizce: Certain

Spanish: Cierto

German: Offensichtlich

French: Certain

Italian: Certo
Belli ile ilgili atasözleri

Aşağıda Belli hakkında ve içinde Belli kelimesi geçen, Belli ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: acıkanın yanağından, susayanın dudağından belli olur

Anlamı: bir insanın ne durumda olduğu yüzünden anlaşılır.

Atasözü: adam olacak çocuk bokundan belli olur

Anlamı: bir kimsenin yeni başladığı işte usta olup olamayacağı ilk davranışlarından anlaşılır.

Atasözü: adamın iyisi işbaşında (alışverişte) belli olur

Anlamı: bir kişinin iyi ve becerikli olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.

Atasözü: ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden belli olur

Anlamı: bir kişinin tutum ve davranışları, o kişide birtakım eksiklikler bulunduğunu gösterir.

Atasözü: ak göt (don, bacak) kara göt (don, bacak) kara geçit başında (hamamda) belli olur

Anlamı: bir iddiadaki doğruluk ancak deney veya sınav sonucunda belli olur.

Atasözü: akı karası geçitte belli olur

Anlamı: bir iddiadaki doğruluk ancak deney veya sınav sonucunda belli olur.

Atasözü: altın ateşte, insan mihnette belli olur

Anlamı: altına benzeyen maddenin altın olup olmadığı ateşe dayanıklılık derecesi ile anlaşıldığı gibi bir kişinin değeri de sıkıntılara katlanma, zorlukları yenme ve benliğini koruma gücü ile ölçülür.

Atasözü: aslan yatağından (yattığı yerden) bellidir (belli olur)

Anlamı: bir kimsenin oturduğu yerin durumu, onun kişiliğini belli eder.

Atasözü: at yedi günde, it yediği günde (belli olur, semirir)

Anlamı: değerli kişilikler zamanla gelişir, kısa sürede beliren kişilikler gerçek değer taşımayanlardır.

Atasözü: ay aydın, hesap belli

Anlamı: anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık.

Atasözü: dost (iyi dost) kara günde belli olur

Anlamı: gerçek dost üzüntülü, sıkıntılı günlerde insanı yalnız bırakmaz.

Atasözü: fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp

Anlamı: yoksulluk utanılacak bir şey değildir, çalışmamak en büyük ayıptır.

Atasözü: kasım yüz elli, yaz belli

Anlamı: işin zor yanı atlatıldıktan sonra gerisi nasıl olsa gelir.

Atasözü: kefen alacak adam yüzünden belli olur

Anlamı: bir kimsenin herhangi bir eyleme girişeceği, o eyleme girişmesini zorunlu kılan durumlardan anlaşılır.

Atasözü: kişi arkadaşından bellidir

Anlamı: bir kimsenin nasıl bir kişi olduğunu öğrenmek isteyen, arkadaşının kimliğine bakmalıdır.

Atasözü: kutlu gün doğuşundan bellidir

Anlamı: mutlu sonuç verecek işler, daha başlangıçta belli olur.

Atasözü: küheylan at, çul içinde de bellidir

Anlamı: cevherli insan, kılık kıyafeti düzgün olmasa da değerini yitirmez.

Atasözü: misk yerini belli eder

Anlamı: değerli kişi nerede olsa varlığını gösterir.

Atasözü: pehlivan, kispetinin yağından bellidir

Anlamı: bir insanın işini bilip bilmediği çalışma biçiminden anlaşılır.

Atasözü: perşembenin gelişi çarşambadan bellidir

Anlamı: bir işin sonunun nasıl olacağı şimdiki gidişinden belli olur.Belli ile ilgili deyimler

Aşağıda Belli hakkında ve içinde Belli kelimesi geçen, Belli ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ekini belli etmemek

Anlamı: eksik, bozuk, yanlış, kusurlu bir işi sağlam, doğru ve doğal imiş gibi gösterme becerisini kanıtlamak: 'Ben doğrusu beğeniyorum, dedi, kadın yağ satıyor, yumurta satıyor, ekini belli etmiyor ya!' -M. Ş. Esendal.

Deyim: elini belli etmek (göstermek)

Anlamı: kâğıt, okey vb. oyunlarda elindeki kâğıdı veya taşı, oynayanlara belli edecek biçimde sözle, işaretle açıklayıp oynamak.

Deyim: fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp

Anlamı: 'yoksulluk utanılacak bir şey değildir, çalışmamak en büyük ayıptır' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: foyasını belli etmek

Anlamı: göz boyacılığı, suçu, kötü niteliği veya gizli niyeti ortaya çıkmak: 'İnsana güzel gibi gelen, foyasını ancak gözle görülür şeklin içinde belli eden bir âlemdedirler.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: karda yürüyüp (gezip) izini belli etmemek

Anlamı: kimsenin sezemeyeceği biçimde gizli iş çevirmek: 'Karda yürüyüp izini belli etmemek, cümlesiyle tarif edilen bu sinsilik, hedefine asla varamayan adi bir hiledir.' -P. Safa.

Deyim: rengini belli etmek

Anlamı: yandaşlığını açıklamak, düşüncesini, eğilimini açığa vurmak: 'Rengimizi belli etmenin sorumluluğunu her an taşıyabilmek durumundayız.' -A. Cemal.

Deyim: tembelliği tutmak

Anlamı: tembelleşmek: 'Lâmi'nin bazı tembelliği tutuyor, öğleye kadar evden çıkmıyor.' -P. Safa.

Deyim: ucu ortası belli olmamak

Anlamı: iş neresinden başlanacağı kestirilemez durumda olmak.


Yorumlar

Yorum Yap
Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Belli B ile başlayan kelimeler Be ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler