Basma ne demek? Kısaca anlamı nedir?


Yayınlama: 2 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Basma kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Basma hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Basma

Anlamlar:

1. Basmak işi

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Eşyanın üstüne çıkıp basmaya, üstünde zıplamaya başladık."

"Ayla Kutlu"

2. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua

3. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun

4. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş

Örnek: "O güne kadar bir okka üzüm, bir arşın basma almamış idim."

"Memduh Şevket Esendal"

5. Bu kumaştan yapılan

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

Örnek: "Üzerine basma bir elbise ile örme bir ceket giymişti."

"Peyami Safa"

6. Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı

Özelliği / Tipi / Türü: Jeoloji

7. Basılmış, matbu

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat

8. Gübre, tezek

Özelliği / Tipi / Türü: Halk ağzında

İçinde Basma geçen birleşik ve kökteş kelimeler: basmahane, basma kalıbı, basmakalıp, basmayazı, akbasma, albasma, emme basma tulumba, para basma, taban basma, deniz basması, kırk basması, taş basması


Basma eş anlamlısı

Basma hakkında eş anlamlı kelimeler

Basma eş anlamlısı

basma kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : tezek, gübre, matbua, matbu, basılmışBasma ile ilgili 3 örnek cümle

"Basma" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Basma" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Kadın, bir dallı güllü basma entari giymişti

2. Basma yazı ve resimleri derleyen bir yer vardı

3. Kitapların yazmalarını basmalardan ayırdık


Diğer dillerde basma

İngilizce: Pressing

Spanish: Presionar

German: Druck

French: Appuyer

Italian: Pressante


Basma ile ilgili atasözleri

Basma ile ilgili atasözleri

Aşağıda Basma hakkında ve içinde Basma kelimesi geçen, Basma ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: it itin ayağına (kuyruğuna) basmaz

Anlamı: başkasına kötülük etmek konusunda aynı şeyi düşünenler birbirlerini incitmezler.

Atasözü: yerdeki yüze basılmaz (kimse basmaz)

Anlamı: alçak gönüllü olanları kimse hor görmez, herkes onları korur.


Basma ile ilgili deyimler

Basma ile ilgili deyimler

Aşağıda Basma hakkında ve içinde Basma kelimesi geçen, Basma ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: abdestsiz yere basmamak

Anlamı: dinî kurallara titizlikle bağlı olmak.

Deyim: acısını bağrına (içine) basmak (gömmek)

Anlamı: bir üzüntüye, sıkıntıya yakınmadan katlanmak.

Deyim: ağır basmak

Anlamı: ağırlık olarak fazla gelmek.

Deyim: ağırlık basmak (çökmek)

Anlamı: 1) gevşeklik ve uyku gelmek; 2) ağır bir hava kaplamak; 3) sessizlik oluşmak: 'Yavaş yavaş bir ağırlık çöktü. Bir sakinlik herkesi kapladı.' -M. Ş. Esendal.

Deyim: ayağı düze basmak

Anlamı: güçlükleri yenerek ilerisinden korkmayacak bir duruma girmek.

Deyim: ayağını denk basmak

Anlamı: dikkatli ve uyanık davranmak.

Deyim: ayak basmak

Anlamı: 1) bir yere varmak, ulaşmak: 'Bu bahçeye ayak bastığım andan beri toprağın iyiliğini kendimde hissediyordum.' -K. Bilbaşar. 2) girmek, gelmek, uğramak: 'Köy evinin içine ayak basar basmaz, elbette bir saman ve hafif tezek kokusu duyulur.' -S. F. Abasıyanık. 3) mesleğe girmek; 4) bir yere bağlanmak.

Deyim: ayak basmamak

Anlamı: bir yere hiç uğramamak: 'Tevfik'in kızı, kendi evladı gibi büyüttüğüm çocuk, konağa ayak basmıyor.' -H. E. Adıvar.

Deyim: bağrına basmak

Anlamı: 1) kucaklamak: 'İzmir'den kalkıp Mısır'a kadar beni görmeye, beni okşamaya, beni bağrına basıp sevmeye gelirdi.' -Y. K. Karaosmanoğlu. 2) biriyle ilgilenerek onu koruyup kayırmak, yetiştirmek: 'Sen onu bambaşka duygularla, heyecanlarla bağrına basmak isteyeceksin.' -E. Bener.

Deyim: bağrına taş basmak

Anlamı: sesini çıkarmaksızın her türlü acıya katlanmak: 'Acı çekerdim ama makul bir çocuktum. Bağrıma taş bastım.' -A. Kutlu.

Deyim: (bir şey, bir şeyi) ağır basmak

Anlamı: 1) taşıdığı özellikler üstün gelmek: 'Yerli halıları gördüm; koyu sıcak kırmızılarla diri maviler ağır basıyordu.' -B. R. Eyuboğlu. 2) bir işte gücü ve etkisi üstün gelmek: 'Peki deyişleri de akılları yattığı için değil, korkuları ağır bastığı için oldu.' -T. Buğra.

Deyim: (bir yere) parmak basmak

Anlamı: 1) imza yerine parmağını mürekkebe batırarak bir yere bastırmak: 'Ben bu dileğin altına bilmem kaç kuruşluk pul yapıştırtıp, binlerce yurttaşa parmak bastırtıp yirmi metre uzunluğunda bir dilek kâğıdı olarak size sunabilirdim.' -N. Hikmet. 2) mec. bir konu üzerine dikkati, ilgiyi çekmek: 'Bu arada benim öteden beri gözüme çarpan bir noktaya şimdi parmak basacağım.' -B. Felek.

Deyim: (birine) ateş basmak

Anlamı: kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek.

Deyim: (birine) gariplik basmak

Anlamı: yalnızlık çökmek: 'Başka yerlerde bana bir gariplik basıyor.' -S. F. Abasıyanık.

Deyim: (birini) hırs basmak

Anlamı: hırslı duruma gelmek.

Deyim: (birinin) bam teline basmak (dokunmak)

Anlamı: en çok kızacağı şeyi yapmak veya sözü söylemek: 'Firuzan bam teline basıyor, aksi sesler çıkarıyor.' -H. E. Adıvar.

Deyim: (birinin) can damarına basmak

Anlamı: bir işin en önemli yönü üzerinde durmak.

Deyim: (birinin) gırtlağına basmak

Anlamı: birine bir şey yaptırmak için dayatmak veya inat etmek.

Deyim: (birinin) izine basmak

Anlamı: esk. gözden uzaklaştırmayarak ne yaptığını gözetlemek.

Deyim: (birinin) kuyruğuna basmak

Anlamı: birini incitip saldırıda bulunmasına yol açmak, tahrik etmek.


Yorumlar

Yorum Yap

Basma B ile başlayan kelimeler Ba ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler