Baskı ne demek? Baskı sözlük anlamı nedir?


Yayınlama: 2 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Baskı kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Baskı hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Baskı

Anlamlar:

1. Bir eserin basılış biçimi veya durumu

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Baskı yanlışlıkları yüzünden kapatılan gazeteler vardı."

"Abdülhak Şinasi Hisar"

2. Bası sayısı

Örnek: "Bu gazetenin baskısı yüz bindir."

3. Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri, edisyon

Örnek: "Sözlüğün yeni baskısı."

4. Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı

Örnek: "Etek baskısı."

5. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm

Örnek: "Politik baskıların yanı sıra daha başka yasaklara da bağlıydık."

"Necati Cumalı"

6. Bir maddeyi sıkıp ezen alet

7. Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres

Özelliği / Tipi / Türü: Spor

8. Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu

Özelliği / Tipi / Türü: Ruh bilimi

Baskı, bir nesnenin bir kalıba basılarak üretilmesi veya bir yüzeyin özel bir desenle baskılı hale getirilmesi sürecini tanımlar. Baskı, genellikle baskı kalıplarının kullanılmasıyla yapılır. Baskı, kağıt, metal, plastik ve diğer malzemeler üzerine yapılabilir. Baskı, kullanılan malzemelerin özelliklerine göre değişebilir, ancak genellikle mürekkep, parlak veya perdeli baskı kullanılır.

İçinde Baskı geçen birleşik ve kökteş kelimeler: baskı grubu, baskı kalıbı, baskı resim, baskı sayısı, düz baskı, ipek baskı, lüks baskı, oyma baskı, taş baskı, ters baskı, toplumsal baskı


Baskı hakkında eş anlamlı kelimeler

Baskı eş anlamlısı

baskı kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : print, edisyon, tahakküm


Baskı zıt anlamlısı

Baskı hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Baskı zıt anlamlısı

Baskı kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Rahatlık!


Baskı ile ilgili 11 örnek cümle

"Baskı" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Baskı" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Pamuğu azıcık bir baskıyla çuvala teptik

2. Peynirin üzerindeki baskı kaldırılınca kalıplar göründü

3. Bluzun bir tek baskısı kaldı

4. Kitabın baskısı güzel olmuş. Gazete baskıya geçti

5. Dergimizin baskısı beş bindi

6. Bu, kitabın ikinci baskısı olacak

7. Kral, baskıyı artırmıştı

8. Kimi duygularımızı baskıya alırız, bastırırız

9. Sporcularımız baskıyı artırdıkça, hasımları şaşırıyordu

10. Romanı üç baskı yaptı

11. Seçimde halka baskı yapmak sonuç vermedi


Diğer dillerde Baskı

İngilizce: Printing

Spanish: Impresión

German: Drucken

French: Impression

Italian: StampaBaskı ile ilgili atasözleri

Aşağıda Baskı hakkında ve içinde Baskı kelimesi geçen, Baskı ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir

Anlamı: kullanılan, işe yarayan değersiz şey, saklanan ve kullanılmayan çok değerli şeyden daha iyidir.

Atasözü: baskın basanındır

Anlamı: düşmanı gafil avlayıp saldıran taraf savaşı kazanır.

Atasözü: baskısız tahtayı yel alır, yel almazsa sel alır

Anlamı: kontrol altında bulundurulmayan veya gereği gibi korunmayan gençler kötü yollara sürüklenebilirler.

Atasözü: baskısız yongayı yel alır; sahipsiz tarlayı sel alır

Anlamı: kontrol altında bulundurulmayan veya gereği gibi korunmayan gençler kötü yollara sürüklenebilirler.


Baskı ile ilgili deyimler

Baskı ile ilgili deyimler

Aşağıda Baskı hakkında ve içinde Baskı kelimesi geçen, Baskı ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: baskı yapmak

Anlamı: 1) bir kimseyi bir işi yapmaya zorlamak, zor kullanmak; 2) sp. oyuncunun rahat hareket etmesini engellemek.

Deyim: baskıda kalmak

Anlamı: yağmur yağdıktan sonra toprağın üst kısmı sertleşerek tohumlar fidelenip toprak üstüne çıkamamak.

Deyim: baskın çıkmak (gelmek)

Anlamı: karşılaştırma konusu olan kimseyi geçmek, ona karşı üstünlüğünü göstermek.

Deyim: baskın vermek

Anlamı: ani ve habersiz girmek, saldırıda bulunmak: 'İbiş'in odasına cennet kuşları baskın vermişti.' -T. Buğra.

Deyim: baskın yapmak

Anlamı: 1) suç işlendiği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girmek; 2) düşmana ansızın saldırmak; 3) mec. ansızın konuk gelmek: 'Behçet'e bu evin merdiven altındaki bakla gibi odasında baskın yaparlar.' -S. Birsel.

Deyim: baskına uğramak

Anlamı: 1) düşmanın beklenmedik bir saldırısıyla karşılaşmak; 2) bir yerde suçüstü yakalanmak; 3) beklenmedik bir zamanda konuklar gelmek: 'Ne çeşit, ne türlüsü olursa olsun baskına uğramayı isteyen olmaz.' -N. Hikmet.


Yorumlar

Yorum Yap

Baskı B ile başlayan kelimeler Ba ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler