Barok ne demek? Barok dönemi müzik, mimari, sanat, barok dönemi sanatçıları ve özellikleri


Yayınlama: 3 hafta önce

Okuma süresi: 3 dakika

Barok kelimesinin sözlük anlamı, barok ne demek, barok dönemi müzik, barok mimari, barok sanatı, barok dönemi sanatçıları ve özellikleri ile barok hakkında çok daha fazlası...


Barok ne demek?

Barok kelimesi "Fransızca baroque" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. MS 1600-1750 yılları arasındaki klasik sanatı izleyen resim ve mimarlık üslubu

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Barok; dağınık, yüklü, şişkin biçimlerin aşırı ölçüde yığılmasıyla kendini gösterir."

2. Batı edebiyatlarında dengeden çok harekete, düşünceden çok duyuma, biçimlerin serbestçe yaratılmasından duyulan coşkuya önem veren, abartmalı, etkileyici, çelişkiden çekinmeyen edebiyat akımı

Örnek: "Mamafih, bütün şiirimde şekil bakımından bir çeşit barok hâlâ hükmünü sürdürüyordu."

"Nazım Hikmet" 


Barok, 16. yüzyılın sonlarından 18. yüzyılın ortalarına kadar olan döneme verilen bir adıdır. Bu dönemde, sanat, müzik, edebiyat ve mimari gibi alanlarda çeşitli yenilikler ve değişiklikler olmuştur. Barok dönemi, Rönesans döneminden sonra gelen bir dönem olup, Rönesansın etkisi altındadır. Ancak, Barok dönemi, Rönesans dönemine göre daha fazla aşırılık, aşırılık ve çarpıklık gösterir. Barok döneminde, sanat eserlerinde gösteriş ve gösteriş ön plandadır. Bu dönemde, müzikte de aşırılık ve çarpıklık görülür ve barok müziği adı verilir. Barok döneminde, mimari alanında da çarpıklık ve aşırılık görülür ve barok mimari adı verilir. Barok döneminde, edebiyat alanında da aşırılık ve çarpıklık görülür ve barok edebiyatı adı verilir.

İçinde Barok geçen birleşik ve kökteş kelimeler: barok müzik


Barok


Barok dönemi

Barok dönemi, 16. yüzyılın sonlarından 18. yüzyılın ortalarına kadar olan bir dönemdir. Bu dönemde, sanat, müzik, edebiyat ve mimari gibi alanlarda çeşitli yenilikler ve değişiklikler olmuştur. Barok dönemi, Rönesans döneminden sonra gelen bir dönem olup, Rönesansın etkisi altındadır. Ancak, Barok dönemi, Rönesans dönemine göre daha fazla aşırılık, aşırılık ve çarpıklık gösterir. Barok döneminde, sanat eserlerinde gösteriş ve gösteriş ön plandadır. Bu dönemde, müzikte de aşırılık ve çarpıklık görülür ve barok müziği adı verilir. Barok döneminde, mimari alanında da çarpıklık ve aşırılık görülür ve barok mimari adı verilir. Barok döneminde, edebiyat alanında da aşırılık ve çarpıklık görülür ve barok edebiyatı adı verilir.


Barok mimari

Barok mimari, 16. yüzyılın sonlarından 18. yüzyılın ortalarına kadar olan dönemde ortaya çıkan bir mimari stildir. Bu stil, Rönesans döneminden sonra gelişmiştir ve Rönesansın etkisi altındadır. Ancak, Barok mimari, Rönesans dönemine göre daha fazla aşırılık, gösteriş ve çarpıklık gösterir. Barok mimaride, binaların ön cepheleri çok süslü ve işlemeli olur. Ayrıca, bu stilde binaların iç mekanları da çok süslüdür ve iç mekanlarda da çeşitli süslemeler yapılır. Barok mimaride, binaların çatıları da çok süslüdür ve çatılarda da çeşitli süslemeler yapılır. Barok mimari, Avrupa'da en çok İtalya, İspanya, Portekiz ve Fransa gibi ülkelerde kullanılmıştır.

Barok dönemi

Barok sanatı

Barok sanatı, 16. yüzyılın sonlarından 18. yüzyılın ortalarına kadar olan dönemde ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Bu akım, Rönesans döneminden sonra gelişmiştir ve Rönesansın etkisi altındadır. Ancak, Barok sanatı, Rönesans dönemine göre daha fazla aşırılık, gösteriş ve çarpıklık gösterir. Barok sanatında, resim, heykel, süsleme ve mimari gibi alanlarda çeşitli eserler yapılır. Barok sanatında, eserlerde renklerin yoğunluğu, ışık-gölge etkisi ve hareketlilik ön plandadır. Ayrıca, Barok sanatında, eserlerde insan figürleri ve mitolojik konular sıklıkla işlenir. Barok sanatı, Avrupa'da en çok İtalya, İspanya, Portekiz ve Fransa gibi ülkelerde kullanılmıştır.


Barok dönemi sanatçıları

Barok dönemi sanatçıları arasında aşağıdaki isimler sayılabilir:

  • Caravaggio: İtalyan ressam.
  • Peter Paul Rubens: Belçikalı ressam ve heykeltıraş.
  • Rembrandt: Hollandalı ressam ve gravür sanatçısı.
  • Gian Lorenzo Bernini: İtalyan heykeltıraş ve mimar.
  • Francisco de Goya: İspanyol ressam ve gravür sanatçısı.
  • Johann Sebastian Bach: Alman besteci ve organist.
  • Antonio Vivaldi: İtalyan besteci ve kemancı.
  • François Boucher: Fransız ressam.
  • William Hogarth: İngiliz ressam ve gravür sanatçısı.

Bu listede yer alan sanatçılar, Barok dönemi sanatının önemli temsilcilerindendir. Ancak, Barok dönemi sanatında çok sayıda önemli sanatçı bulunmaktadır ve bu listede yer almayan sanatçılar da vardır.


Barok mimari


Barok dönemi özellikleri

Barok dönemi, 16. yüzyılın sonlarından 18. yüzyılın ortalarına kadar olan bir dönemdir ve bu dönemde sanat, müzik, edebiyat ve mimari gibi alanlarda çeşitli yenilikler ve değişiklikler olmuştur. Barok dönemi, Rönesans döneminden sonra gelen bir dönem olup, Rönesansın etkisi altındadır. Ancak, Barok dönemi, Rönesans dönemine göre daha fazla aşırılık, aşırılık ve çarpıklık gösterir. Aşağıda, Barok dönemi ile ilgili bazı özellikler verilmiştir:


Gösteriş ve gösterişçilik: Barok döneminde, sanat eserlerinde gösteriş ve gösteriş ön plandadır. Bu dönemde, müzikte de aşırılık ve çarpıklık görülür ve barok müziği adı verilir. Barok döneminde, mimari alanında da çarpıklık ve aşırılık görülür ve barok mimari adı verilir. Barok döneminde, edebiyat alanında da aşırılık ve çarpıklık görülür ve barok edebiyatı adı verilir.
Aşırılık ve çarpıklık: Barok döneminde, sanat eserlerinde aşırılık ve çarpıklık ön plandadır. Bu dönemde, resim, heykel, süsleme ve mimari gibi alanlarda çok süslü ve işlemeli eserler yapılır. Ayrıca, Barok döneminde, eserlerde renklerin yoğunluğu, ışık-gölge etkisi ve hareketlilik ön plandadır.
İnsan figürleri ve mitolojik konular: Barok döneminde, eserlerde insan figürleri ve mitolojik konular sıklıkla işlenir. Bu dönemde, insanların bedenlerinin güzelliği ve hareketleri ön plandadır.
Avrupa'da yaygın olma: Barok dönemi, Avrupa'da en çok İtalya, İspanya, Portekiz ve Fransa gibi ülkelerde kullanılmıştır.Barok dönemi müzik

Dönemin müzik tarzlarının çok çeşitli olması nedeniyle barok müzik terimini tanımlamak zordur. Barok dönemi müziği, 16. yüzyılın sonlarından 18. yüzyılın ortalarına kadar olan dönemde ortaya çıkan bir müzik türüdür. Bu tür, Rönesans döneminden sonra gelişmiştir ve Rönesansın etkisi altındadır. Ancak, Barok dönemi müziği, Rönesans dönemine göre daha fazla aşırılık ve çarpıklık gösterir. Barok dönemi müziğinde, enstrümanlar arasında keman, viyolonsel, flüt, obua, trompet, timpani ve klavye gibi enstrümanlar yer alır. Barok dönemi müziğinde, opera, konçerto, sonata, fuga gibi müzik türleri yaygındır. Barok dönemi müziğinde, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, George Frideric Handel gibi besteciler önemli yer tutar. Barok dönemi müziği, Avrupa'da en çok Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde kullanılmıştır.


Barok ne demek


Rönesanstan barok sanatına geçiş dönemine verilen ad

Rönesanstan barok sanatına geçiş dönemine verilen ad, "Maniyerizm" olarak bilinir. Maniyerizm, Rönesans sanatının son döneminde ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Maniyerizm, Rönesans sanatının aşırılık, gösteriş ve çarpıklık öğelerini taşır. Maniyerizm, Rönesans sanatının son döneminde İtalya'da ortaya çıkmıştır ve daha sonra Avrupa'nın diğer ülkelerine de yayılmıştır. Maniyerizm, Barok sanatının öncülüğünü yapmış ve Barok sanatının doğuşuna yardımcı olmuştur.


Diğer dillerde Barok

İngilizce: Baroque

Spanish: Barroco

German: Barock

French: Baroque

Italian: Barocco


Yorumlar

Yorum Yap

Barok B ile başlayan kelimeler Ba ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler mimari sanat