Bağlamak kelimesinin sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 3 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Bağlamak kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Bağlamak hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Bağlamak

Anlamlar:

1. Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak

Özelliği / Tipi / Türü: -e - -i

Örnek: "Gemiyi iskeleye bağlamak."

2. Düğümlemek

Örnek: "İpi ipe bağlamak."

3. Yaraya ilaç koyup bezle sarmak

Özelliği / Tipi / Türü: -i

Örnek: "Yarayı bağlamak."

4. Denk yapmak, paket yapmak

Özelliği / Tipi / Türü: -i

Örnek: "Yatakları bağlamak. Eşyayı bağlamak."

5. Anlaşma yapmak

Örnek: "İşleri bugün sözleşmeye bağladı."

6. Uyulması zorunlu olmak

Özelliği / Tipi / Türü: -i

Örnek: "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır."

"Anayasa"

7. Eklemek, bir araya getirmek, birleştirmek

Özelliği / Tipi / Türü: -e - -i

8. Başka bir işle uğraşamaz durumda olmak

Örnek: "Bu iş beni bağladı."

9. Sona erdirmek, bitirmek, tamamlamak

Özelliği / Tipi / Türü: -i

10. Geçişi engellemek

Özelliği / Tipi / Türü: -i

Örnek: "Bütün yolları bağlamışlar."

11. Birini söz veya yazı ile bağlamak, taahhüt etmek, angaje etmek

Özelliği / Tipi / Türü: -i

12. Büyü, muska vb.nin aracılığıyla birinin birtakım isteklerini veya yetkinliğini engellemek, yok etmek

Özelliği / Tipi / Türü: -i

13. Gönlünü kazanmak

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Bu davranışınız beni size bağladı."

14. Birinde bir şeye karşı ilgi, istek uyandırarak o şeye ilgi, yakınlık duymasını sağlamak

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

15. Bütün ilgisini bir yerde yoğunlaştırmak

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Kızım, ne yapsak da seni bu eve bağlayabilsek acaba?"

"Reşat Nuri Güntekin"

İçinde Bağlamak geçen birleşik ve kökteş kelimeler: biçerbağlar


Bağlamak eş anlamlısı

Bağlamak hakkında eş anlamlı kelimeler

Bağlamak eş anlamlısı

bağlamak kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : angaje etmek, taahhüt etmek, yok etmek, tamamlamak, bitirmek, tahsis etmek, düğümlemekBağlamak hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Bağlamak zıt anlamlısı

bağlamak kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : çözmek


Bağlamak ile ilgili 14 örnek cümle

"Bağlamak" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Bağlamak" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Atı ahıra bağlamak gerekiyordu

2. Çocuğun ayakkabısını bağlamak isterken bağcık koptu

3. Hemşire yarayı bağlamak için bez aradı

4. Süt kaymak bağlamıştı

5. Ovada buğdaylar tane bağlamak üzereydi

6. Yatağını bağlayıp sırtına vuran İstanbul’a koşuyor

7. Bu karar herkesi bağlamaktadır

8. Bu sözlük beni çok bağladı

9. Âşık, hikâyeyi bağlamak için, elimden gelen budura geçti

10. Taşıma işini sözleşmeye bağlamak gerekirdi

11. Trafik yolları bağlamıştı, kuş uçurmuyordu

12. Gençleri derse bağlamak için elinden geleni yapardı

13. Güzel sözleriyle onu kendisine bağlamakta güçlük çekmemişti

14. Onlar savaşlarla ülkeleri kendilerine bağlamıştı


Diğer dillerde Bağlamak

İngilizce: Connect

Spanish: Conectar

German: Verbinden

French: Connecter

Italian: Collegare


Bağlamak ile ilgili atasözleri

Bağlamak ile ilgili atasözleri

Aşağıda Bağlamak hakkında ve içinde Bağlamak kelimesi geçen, Bağlamak ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.


Bağlamak ile ilgili deyimler

Bağlamak ile ilgili deyimler

Aşağıda Bağlamak hakkında ve içinde Bağlamak kelimesi geçen, Bağlamak ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ağrısız başına kaşbastı bağlamak

Anlamı: 'kendine gereksiz yere iş çıkarmak' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: altmışaltıya bağlamak

Anlamı: geçici bir çözümle durumu kurtarmış görünmek.

Deyim: atını sağlam kazığa bağlamak

Anlamı: eşeğini sağlam kazığa bağlamak.

Deyim: ayağını bağlamak

Anlamı: engel olmak.

Deyim: aylık bağlamak

Anlamı: emekli olan veya başka sebeplerle çalışmayanlara her ay için belirli bir parayı ödemeyi üstlenmek, maaş bağlamak.

Deyim: baş bağlamak

Anlamı: 1) başına bir örtü örtmek; 2) başak vermek; 3) birine veya bir şeye bağlanmak, intisap etmek; 4) hlk. nişanlanmak.

Deyim: başak bağlamak (tutmak)

Anlamı: arpa, buğday, yulaf vb. ekinlerde başak oluşmak.

Deyim: başına karalar bağlamak

Anlamı: çok kederlenmek.

Deyim: başını bağlamak

Anlamı: 1) başına örtü vb. bağlamak; 2) birini nişanlamak veya evlendirmek.

Deyim: başını bir yere bağlamak

Anlamı: birini bir işe yerleştirmek, işsizlikten, başıboşluktan kurtarmak.

Deyim: bel bağlamak

Anlamı: birisinin kendisine yardımcı olacağına inanmak, güvenmek: 'Ne var ki böyle araçlara biz pek bel bağlayamayız.' -T. Halman.

Deyim: bez bağlamak

Anlamı: 1) bebeklere altlarını kirletmesinler diye bez koymak; 2) dileğin yerine gelmesi ümidiyle yatıra bir parça çaput veya eski kumaş parçası bağlamak.

Deyim: (bir işi) pamuk ipliğiyle bağlamak

Anlamı: etkisi az sürecek bir çare ile geçiştirmek.

Deyim: (bir işi) tatlıya bağlamak

Anlamı: kavgalı bir işi gönül hoşluğuyla bitirmek: 'Hayır kardeşim, istemez diye tatlıya bağladım.' -O. V. Kanık.

Deyim: (bir şeyi) sağlam kazığa bağlamak

Anlamı: işin sonuçlanmasına engel olacak şeyleri ortadan kaldırmak, işin aksamadan yürümesini sağlayacak önlemleri almak.

Deyim: (bir şeyi) sağlama bağlamak

Anlamı: sağlam kazığa bağlamak.

Deyim: (bir yer) örümcek bağlamak

Anlamı: 1) üzerinde örümcek ağı olmak; 2) mec. bir şey uzun süre kullanılmadan kendi hâline bırakılmış olmak.

Deyim: (birini, bir yeri) haraca bağlamak

Anlamı: bir kimseyi belli zamanlarda kendisine belli miktarda para vermeye zorlamak.

Deyim: (birinin) ağzını bağlamak

Anlamı: bir kimseyi herhangi bir sebeple söz söyleyemez duruma getirmek, susmak zorunda bırakmak: 'Ortağım burada kocama basmış büyüyü, basmış büyüyü. Dilini, ağzını bağlamış adamcağızın.' -R. N. Güntekin.

Deyim: (birinin) ağzını dilini bağlamak

Anlamı: birini konuşamaz duruma getirmek: 'O şıllık basmış büyüyü, adamcağızın ağzını dilini bağlamıştı.' -R. N. Güntekin.


Yorumlar

Yorum Yap

Bağlamak B ile başlayan kelimeler Ba ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler