Bağlam nedir? TDK Türkçe sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 3 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Bağlam kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Bağlam hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Bağlam

Anlamlar:

1. Deste

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst

Örnek: "Uygarlık bağlamında Batı ve Doğu diye bir ayrım yapılmamakta bir bütün olarak düşünülmektedir."

"Ahmet Cemal"

3. Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü, kontekst

Özelliği / Tipi / Türü: Dil bilimi

4. Bent

Özelliği / Tipi / Türü: Edebiyat


Bağlam eş anlamlısı

Bağlam hakkında eş anlamlı kelimeler

Bağlam eş anlamlısı

bağlam kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : deste, bent, durumlar, kontekst


Bağlam zıt anlamlısı

Bağlam hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Bağlam zıt anlamlısı

Bağlam kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Bağlam ile ilgili 4 örnek cümle

"Bağlam" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Bağlam" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. İki bağlam ekin sırtladı

2. Bu kavram, kimi güç düşünce bağlamlarına yönelmeden açıklanamaz

3. Konuyu tarihsel ve siyasal bağlamı içinde ele almalıyız

4. Bir sözcüğün tümce içindeki konumu bağlam olarak nitelenir


Diğer dillerde Bağlam

İngilizce: Context

Spanish: Contexto

German: Kontext

French: Cadre

Italian: Contesto


Bağlam ile ilgili atasözleri

Bağlam ile ilgili atasözleri

Aşağıda Bağlam hakkında ve içinde Bağlam kelimesi geçen, Bağlam ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna (kıçına) kabak bağlamış

Anlamı: 1) yapamayacağı kadar ağır bir işi varken başka bir iş daha yüklenmiş; 2) kendisi sığıntı durumundayken yanına bir kişi daha almış.

Atasözü: sıçan deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna kabak bağlamış

Anlamı: 1) yapamayacağı kadar ağır bir işi varken başka bir iş daha yüklenmiş; 2) kendisi sığıntı durumundayken yanına bir kişi daha almış.


Bağlam ile ilgili deyimler

Bağlam ile ilgili deyimler

Aşağıda Bağlam hakkında ve içinde Bağlam kelimesi geçen, Bağlam ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: ağrısız başına kaşbastı bağlamak

Anlamı: 'kendine gereksiz yere iş çıkarmak' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: altmışaltıya bağlamak

Anlamı: geçici bir çözümle durumu kurtarmış görünmek.

Deyim: atını sağlam kazığa bağlamak

Anlamı: eşeğini sağlam kazığa bağlamak.

Deyim: ayağını bağlamak

Anlamı: engel olmak.

Deyim: aylık bağlamak

Anlamı: emekli olan veya başka sebeplerle çalışmayanlara her ay için belirli bir parayı ödemeyi üstlenmek, maaş bağlamak.

Deyim: baş bağlamak

Anlamı: 1) başına bir örtü örtmek; 2) başak vermek; 3) birine veya bir şeye bağlanmak, intisap etmek; 4) hlk. nişanlanmak.

Deyim: başak bağlamak (tutmak)

Anlamı: arpa, buğday, yulaf vb. ekinlerde başak oluşmak.

Deyim: başına karalar bağlamak

Anlamı: çok kederlenmek.

Deyim: başını bağlamak

Anlamı: 1) başına örtü vb. bağlamak; 2) birini nişanlamak veya evlendirmek.

Deyim: başını bir yere bağlamak

Anlamı: birini bir işe yerleştirmek, işsizlikten, başıboşluktan kurtarmak.

Deyim: bel bağlamak

Anlamı: birisinin kendisine yardımcı olacağına inanmak, güvenmek: 'Ne var ki böyle araçlara biz pek bel bağlayamayız.' -T. Halman.

Deyim: bez bağlamak

Anlamı: 1) bebeklere altlarını kirletmesinler diye bez koymak; 2) dileğin yerine gelmesi ümidiyle yatıra bir parça çaput veya eski kumaş parçası bağlamak.

Deyim: (bir işi) pamuk ipliğiyle bağlamak

Anlamı: etkisi az sürecek bir çare ile geçiştirmek.

Deyim: (bir işi) tatlıya bağlamak

Anlamı: kavgalı bir işi gönül hoşluğuyla bitirmek: 'Hayır kardeşim, istemez diye tatlıya bağladım.' -O. V. Kanık.

Deyim: (bir şeyi) sağlam kazığa bağlamak

Anlamı: işin sonuçlanmasına engel olacak şeyleri ortadan kaldırmak, işin aksamadan yürümesini sağlayacak önlemleri almak.

Deyim: (bir şeyi) sağlama bağlamak

Anlamı: sağlam kazığa bağlamak.

Deyim: (bir yer) örümcek bağlamak

Anlamı: 1) üzerinde örümcek ağı olmak; 2) mec. bir şey uzun süre kullanılmadan kendi hâline bırakılmış olmak.

Deyim: (birini, bir yeri) haraca bağlamak

Anlamı: bir kimseyi belli zamanlarda kendisine belli miktarda para vermeye zorlamak.

Deyim: (birinin) ağzını bağlamak

Anlamı: bir kimseyi herhangi bir sebeple söz söyleyemez duruma getirmek, susmak zorunda bırakmak: 'Ortağım burada kocama basmış büyüyü, basmış büyüyü. Dilini, ağzını bağlamış adamcağızın.' -R. N. Güntekin.

Deyim: (birinin) ağzını dilini bağlamak

Anlamı: birini konuşamaz duruma getirmek: 'O şıllık basmış büyüyü, adamcağızın ağzını dilini bağlamıştı.' -R. N. Güntekin.


Yorumlar

Yorum Yap

Bağlam B ile başlayan kelimeler Ba ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler