Baca kısaca kelime anlamı ne demek?


Yayınlama: 9 ay önce

Son güncelleme: 9 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Baca kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Baca hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Baca

Kökeni: "Farsça bāce" kelimesinden Türkçeye geçmiştir.

Anlamlar:

1. Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Bacaların ağzından çok dumanlar savruldu."

"Lâtife Tekin"

2. Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği

3. Çatı penceresi

Özelliği / Tipi / Türü: Halk ağzında

İçinde Baca geçen birleşik ve kökteş kelimeler: bacabaşı, baca dolgusu, baca fırıldağı, baca kaşı, baca kulağı, baca külahı, baca kürsüsü, baca şapkası, baca tomruğu, baca tomurcuğu, kör baca, arnavutbacası, ışık bacası, peribacası


Baca eş anlamlısı

Baca hakkında eş anlamlı kelimeler

Baca eş anlamlısı

baca kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Baca zıt anlamlısı

Baca hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Baca zıt anlamlısı

Baca kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Baca ile ilgili 1 örnek cümle

"Baca" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Baca" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Apartmanın bacasından kara duman çıkıyordu


Diğer dillerde Baca

İngilizce: Chimney

Spanish: Chimenea

German: Schornstein

French: Cheminée

Italian: Camino


Baca ile ilgili atasözleri

Baca ile ilgili atasözleri

Aşağıda Baca hakkında ve içinde Baca kelimesi geçen, Baca ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: ak göt (don, bacak) kara göt (don, bacak) kara geçit başında (hamamda) belli olur

Anlamı: bir iddiadaki doğruluk ancak deney veya sınav sonucunda belli olur.

Atasözü: baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar

Anlamı: yaradılıştan iyi ve doğru olan kimse, ne denli elverişsiz ortam içinde bulunursa bulunsun niteliğini yitirmez.

Atasözü: bacak kadar boyu var, türlü türlü huyu var

Anlamı: yaşı küçük ancak herkesten farklı alışkanlıklar, huylar edinmiş.

Atasözü: dumansız baca olmaz, kahırsız koca olmaz

Anlamı: dumanı olmayan baca olamayacağı gibi karısına sıkıntı vermeyen koca da olmaz.

Atasözü: garip itin kuyruğu bacağı arasında (götünde, kıçına kısık) gerek (olur)

Anlamı: sığıntı durumunda olan kişi, yabancı bir yerde hiçbir şeye karışmamalı, sessiz, kendi hâlinde yaşamalıdır.

Atasözü: her koyun kendi bacağından asılır

Anlamı: herkes kendi davranışlarından sorumludur, herkes hatasının cezasını kendisi çeker.

Atasözü: rüşvet kapıdan girince insaf (iman) bacadan (pencereden) çıkar

Anlamı: işini herkese eşit davranarak yapmak zorunda olan bir görevli, kendisine çıkar sağlayan kimselere ayrıcalık tanıyorsa o kişi hak, adalet, insaf gibi duygulardan yoksun demektir, onun gözü paradan, maldan başka bir şey görmez.

Atasözü: zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar

Anlamı: zorbalığın hüküm sürdüğü yerde din kuralları, kanun emirleri yürümez.


Baca ile ilgili deyimler

Baca ile ilgili deyimler

Aşağıda Baca hakkında ve içinde Baca kelimesi geçen, Baca ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: alev bacayı (saçağı) sarmak

Anlamı: ateş bacayı sarmak.

Deyim: ateş bacayı (saçağı) sarmak

Anlamı: bir olay, önüne geçilemez, tehlikeli bir durum almak.

Deyim: bacağına geçirmek

Anlamı: bir şeyi aceleyle giymek.

Deyim: bacak kadar

Anlamı: ufacık: 'Bacak kadar çocuğa da ne oluyordu sanki.' -T. Buğra.

Deyim: bacakları kopmak

Anlamı: çok yorulmak.

Deyim: bacakları tutmaz olmak

Anlamı: yürüyemeyecek duruma gelmek.

Deyim: bacaklarını uzatmak

Anlamı: hiçbir şey yapmadan, hiçbir şeyle ilgilenmeden oturmak, tembel tembel zaman öldürmek.

Deyim: bacası tütmek

Anlamı: ailenin yaşamı sürüp gitmek.

Deyim: bacası tütmez olmak

Anlamı: aile dağılmak veya işi bozulmak.

Deyim: kapı baca açık

Anlamı: korunmaya alınmamış.

Deyim: kapıdan kovsan bacadan düşer

Anlamı: yüzsüz, arsız kimseler için söylenen bir söz.

Deyim: (kızın) boyu bacadan mı aştı?

Anlamı: 'daha evlenecek yaşta değil' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: şeytanın arka bacağı (kıç bacağı veya art ayağı)

Anlamı: çok akıllı ve yaramaz (çocuk).

Deyim: şeytanın bacağını (ayağını) kırmak

Anlamı: 1) herhangi bir sebeple yapılmayan bir işe başlamak veya gidilmeyen bir yere gitmek; 2) uğursuzluğu, şanssızlığı, aksiliği yenmek.

Deyim: yangın bacayı sarmak

Anlamı: durum olağanüstü kötüye gitmek.


Yorumlar

Yorum Yap

Baca B ile başlayan kelimeler Ba ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler