Babalık nedir? Anlamı ne demek?


Yayınlama: 5 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Babalık kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Babalık hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Babalık

Anlamlar:

1. Baba olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

Örnek: "Babalık bunu gerektirir."

2. Üvey baba

Özelliği / Tipi / Türü: Halk ağzında

Örnek: "O sırada babalığını anımsıyordu kötü bir düşü anımsarcasına ve kızgınlıktan tepesi atıyordu."

"Muzaffer Uyguner"

3. Kaynata

Özelliği / Tipi / Türü: Halk ağzında

4. Yaşlı veya küçümsenen adamlara söylenen bir seslenme sözü

Özelliği / Tipi / Türü: ünlem

Örnek: "Sen karışma bakalım babalık! Fazla söylenmeye başladın. Ayıp ne demek?"

"Sait Faik Abasıyanık"

İçinde Babalık geçen birleşik ve kökteş kelimeler: kayınbabalık


Babalık eş anlamlısı

Babalık hakkında eş anlamlı kelimeler

Babalık eş anlamlısı

babalık kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : kayınpeder , kayınbaba , üvey baba


Babalık zıt anlamlısı

Babalık hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Babalık zıt anlamlısı

Babalık kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Babalık ile ilgili 4 örnek cümle

"Babalık" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Babalık" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. Babalık onu sevindirdi

2. Babalık özveri ister

3. Çocuk babalık elinde büyüyor

4. Uzun etme babalık, biraz indir fiyatını şunun


Diğer dillerde Babalık

İngilizce: Father

Spanish: Padre

German: Vaterschaft

French: Père

Italian: Padre


Babalık ile ilgili atasözleri

Babalık ile ilgili atasözleri

Aşağıda Babalık hakkında ve içinde Babalık kelimesi geçen, Babalık ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.


Babalık ile ilgili deyimler

Babalık ile ilgili deyimler

Aşağıda Babalık hakkında ve içinde Babalık kelimesi geçen, Babalık ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: babalık fırın has işler

Anlamı: babasının parası ile geçinenlere sitem olarak kullanılan bir söz.


Yorumlar

Yorum Yap

Babalık B ile başlayan kelimeler Ba ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler