Baba TDK Türkçe sözlük anlamı ne demek?


Yayınlama: 9 ay önce

Son güncelleme: 9 ay önce

Okuma süresi: 3 dakika

Baba kelimesinin sözlük anlamı, eş ve zıt anlamlı karşılıkları, diğer dillerdeki anlamları, Baba hakkında örnek cümleler, atasözü ve deyimler...

Kelime: Baba

Anlamlar:

1. Çocuğu olan erkek, peder

Özelliği / Tipi / Türü: Isim

2. Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek

Örnek: "Türk babanın ve Türk ananın çocuğu Türk'tür."

"Anayasa"

3. Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme

4. Çatı merteği

5. Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse

Örnek: "Atatürk Türk milletinin babasıdır."

6. Anlayışlı, iyi huylu erkek

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

7. Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

8. Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

9. Ata

Özelliği / Tipi / Türü: Mecaz Anlam

Örnek: "Asya'daki babalarımızdan miras kalan millî şiirimizin manzum şekillerinde..."

"Yahya Kemal Beyatlı"

10. Çok kaliteli, üstün nitelikli

Özelliği / Tipi / Türü: Sıfat - Argo

11. Tarikatların bazısında tekke büyüğü

Özelliği / Tipi / Türü: Eskimiş

Örnek: "Bektaşi babası."

12. Bu gibi kimselere verilen unvan

Özelliği / Tipi / Türü: Eskimiş

Örnek: "Gül Baba. Nur Baba. Baba İlyas."

13. Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme

Özelliği / Tipi / Türü: Denizcilik

14. Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge

Özelliği / Tipi / Türü: Mimarlık

İçinde Baba geçen birleşik ve kökteş kelimeler: baba adam, babaanne, baba boyunduruğu, baba bucağı, babacan, baba diyarı, baba dostu, babaevi, baba hindi, baba mirası, baba nasihati, baba ocağı, baba sanlı, baba soylu, baba tarafı, baba tatlısı, baba yadigârı, baba yarısı, baba yerli, babayiğit, baba yurdu, babadan kalma, âdembaba, Âdem Baba, ağababa, ana baba, ballıbaba, beybaba, büyükbaba, cicibaba, devlet baba, dönbaba, efendibaba, kayınbaba, Noel Baba, paşababa, sütbaba, şambaba, üvey baba, vaybabamcı, Bektaşi babası, dert babası, fikir babası, fukara babası, isim babası, iskele babası, öksüz babası, para babası, şambabası, tırabzan babası


Baba hakkında eş anlamlı kelimeler

Baba eş anlamlısı

baba kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Peder , Ata


Baba zıt anlamlısı

Baba hakkında zıt (karşıt) anlamlı kelimeler

Baba zıt anlamlısı

Baba kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri : Sonuç bulunamadı!


Baba ile ilgili 17 örnek cümle

"Baba" kelimesini bir cümle içinde kullanmak gerekirse, aşağıdaki cümleler gerçek veya mecaz anlamı ile "Baba" kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek gösterilebilir.

1. İçlerinde tek baba yoktu

2. Çocuk babasını severdi

3. Bu ülke bize babalarımızdan kalmıştır

4. Atatürk, bu ulusun babasıdır

5. Bektaşilerde baba vardır

6. Ona tekkede Nur Baba derlerdi

7. İstanbul’da da babalar türemiş

8. Destanın babası Homeros’tur

9. Olur baba, arabayı biraz çekelim

10. İskelede bir babaya ayağını dayamıştı

11. Bakın çocuklar, size bir baba nasihati, borç vermeyin, alamazsınız

12. Bu dava babadan oğula sürüp geldi

13. Bunlar babadan oğula fırıncıdırlar

14. Haydi babam, şu işi bitirelim

15. İşi gücü yok, uyu babam uyu, bu gidişle uyuşacak

16. Bedenin baba dola

17. Baba yiyesice, bütün mısırı yemiş


Diğer dillerde Baba

İngilizce: Father

Spanish: Padre

German: Vater

French: Père

Italian: Padre


Baba ile ilgili atasözleri

Baba ile ilgili atasözleri

Aşağıda Baba hakkında ve içinde Baba kelimesi geçen, Baba ile başlayan veya biten atasözleri örnek olarak verilmiştir.

Atasözü: anamın (babamın) öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım

Anlamı: insan en değerli malının karşılıksız olarak elinden gideceğini bilse onu yok denecek kadar az bir paraya satar.

Atasözü: anan güzel idi hani yeri, baban güzel idi hani evi

Anlamı: hiçbir duruma güvenilmez, bizim olan şeyler elimizde sürekli olarak kalmazlar.

Atasözü: baba (evlat, oğul) ekmeği zindan ekmeği, koca (er) ekmeği meydan ekmeği

Anlamı: bir kadın için babasının veya çocuğunun evinde barınıp onların eline bakmak çok kötü bir durumdur; onun gönül ferahlığı ile yaşayacağı yer, kocasının evi, serbestçe harcayacağı para kocasının parasıdır.

Atasözü: baba himmet, oğul hizmet

Anlamı: büyüklerin, kendilerine el uzatıp yardım etmelerini istemeye hak kazanabilmek için küçüklerin görevlerini iyi yapmaları gerekir.

Atasözü: baba kırk oğul beslemiş, kırk oğul bir babayı beslememiş

Anlamı: baba kaç çocuğu olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan hepsine bakar, onları büyütür; çocukları ise yoksul ve yaşlı durumdaki babalarının bakımını 'sen bak, o baksın' gibi gerekçelerle bir türlü sağlayamazlar.

Atasözü: baba koruk (erik) yer, oğlunun dişi kamaşır

Anlamı: babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğu çeker.

Atasözü: baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana

Anlamı: kendini bilen, yaşama sorumluluğu duyan akıllı evladın gerçek malı, kendisinin kazandığı maldır.

Atasözü: baba oğluna bir bağ bağışlamış; oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş

Anlamı: babalar çocukları için büyük fedakârlıklara katlanırlar ancak çocuklar babaları için fedakârlıkta bulunmazlar.

Atasözü: baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk

Anlamı: bir babanın kızı için harcadığı para, hazırladığı çeyiz göstermelik olmaktan ileri gidemez, kızın yaşam boyu süren giderlerini kocası üzerine almıştır.

Atasözü: babamın adı Hıdır, elimden gelen budur

Anlamı: gücüm ancak bu kadarını yapmaya yeter.

Atasözü: babanın sanatı oğla mirastır

Anlamı: bir evlat babasının sanatını onun ölümünden sonra sürdürür.

Atasözü: babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır

Anlamı: miras yoluyla mal edinen kimse, onun için ne denli çabalar gösterilip sıkıntı çekildiğini bilemez.

Atasözü: babayla oğlanın pabucu bir olunca evde kavga eksik olmaz

Anlamı: ortaklaşa kullanılan bir mal, kimi zaman baba ile oğlu arasında bile kavgaya neden olur.

Atasözü: bağ babadan, zeytin dededen kalmalı

Anlamı: bağ, bir kuşak geçecek kadar yaşlandıktan sonra bol ürün verir, zeytinin bol ürün verebilmesi için en azından iki kuşaklık bir zaman geçmelidir.

Atasözü: bir baba dokuz evladı besler, dokuz evlat bir babayı beslemez

Anlamı: çok çocuğu olan baba, her çocuk babasına bakılmasını ötekinden beklediği için sıkıntıda kalır.

Atasözü: incir babadan, zeytin dededen

Anlamı: bağ, bir kuşak geçecek kadar yaşlandıktan sonra bol ürün verir, zeytinin bol ürün verebilmesi için en azından iki kuşaklık bir zaman geçmelidir.

Atasözü: iyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder

Anlamı: babaya ün kazandıran da el içine çıkamayacak bir duruma düşüren de çocuklarının tutumlarıdır.

Atasözü: karga mandayı babası hayrına bitlemez

Anlamı: bir kimse başkasına hizmet ediyorsa bunda kendisinin de çıkarı vardır.

Atasözü: katıra 'baban kim?' demişler, 'dayım at' demiş

Anlamı: aşağılık duygusu içinde bulunan kişi, kendisini olduğu gibi göstermeye utanır da kötü yönünü gizler, sadece iyi yönüyle övünür.

Atasözü: oğlan atadan (babadan) öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi

Anlamı: erkek çocuk, erkeklerin yapması gereken şeyleri babasından, kız çocuk da kadınların yapması gereken şeyleri annesinden öğrenir; anne ve baba bunları bilmiyorsa çocuktan böyle şeyler beklenemez.


Baba ile ilgili deyimler

Baba ile ilgili deyimler

Aşağıda Baba hakkında ve içinde Baba kelimesi geçen, Baba ile başlayan veya biten deyimler örnek olarak verilmiştir.

Deyim: âdembaba gibi

Anlamı: parasız pulsuz, perişan, zavallı.

Deyim: âdembabaya dönmek

Anlamı: malını mülkünü kaybetmek.

Deyim: ana baba bir

Anlamı: aynı anne ve babadan olan.

Deyim: ana baba eline bakmak

Anlamı: ana ve babanın verdiği para ile geçinmek.

Deyim: ana baba yavrusu

Anlamı: nazlı büyütülmüş çocuk.

Deyim: ana bir, baba ayrı

Anlamı: anaları bir, babaları ayrı olan (kardeşler).

Deyim: anam babam

Anlamı: içtenlik bildiren bir söz: Bilir miyim ben anam babam!

Deyim: anan yahşi, baban yahşi

Anlamı: birini, bir işe razı etmek için onu övmek amacıyla söylenen bir söz.

Deyim: anası turp (sarımsak), babası şalgam (soğan)

Anlamı: hlk. ne olduğu belirsiz kimselerin çocuğu.

Deyim: baba değil, tırabzan babası

Anlamı: çocuklarına karşı babalık görevlerini yerine getirmeyen, onlara hayrı olmayan baba.

Deyim: babalık fırın has işler

Anlamı: babasının parası ile geçinenlere sitem olarak kullanılan bir söz.

Deyim: babana rahmet

Anlamı: tkz. yapılan bir iş, bir davranış karşısında 'Allah senden razı olsun.' anlamında kullanılan bir söz.

Deyim: babasının (babalarının) çiftliği

Anlamı: bir malı veya kuruluşu yalnızca kendi çıkarlarına araç yapanlar için kullanılan bir söz.

Deyim: babasının hayrına

Anlamı: hiçbir çıkar gözetmeksizin: Herkes babasının hayrına çalışmıyor ya!

Deyim: babasının kızı

Anlamı: her yönüyle babasına benzeyen kız çocuğu.

Deyim: babasının oğlu

Anlamı: her yönüyle babasına benzeyen erkek çocuğu.

Deyim: babasız oğlan doğurmak

Anlamı: bir işte aşırı zorluk, büyük güçlük çekilmesine rağmen başarılı olmak.

Deyim: (biri ötekinin) babasına rahmet okumak

Anlamı: hakkında iyilik düşünmemek.

Deyim: ha babam de babam

Anlamı: durmaksızın, sürekli.

Deyim: ha babam (ha)

Anlamı: 1) karşısındakinin çabasını artırmak için kullanılan bir söz; 2) sürekli olarak, durmadan: 'Camın arkasında oturmuş, ha babam fatura damgalayıp para üstü veriyor.' -E. Şafak. 'Yirmi iki delikanlı kan ter içinde ha babam ha koşuyorlar.' -N. Hikmet.


Yorumlar

Yorum Yap

Baba B ile başlayan kelimeler Ba ile başlayan kelimeler Ne demek Sözlük Eş anlamlı kelimeler Zıt anlamlı kelimeler Atasözleri Deyimler Örnek cümleler